Mgr. Jitka Cholastová, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jitka Cholastová, nar. 1977 ve Zlíně
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorandka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001 Mgr., Pedagogická fakulta MU v Brně, obor český jazyk - občanská výchova, diplomová práce na téma Interní subjekty v próze Richarda Weinera
 • 1996 maturita v oboru knihkupec, ISŠ Luhačovice
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud Oborový didaktik v projektu OP VVV "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
 • 2011 - dosud Editorka na volné noze
 • 2001 - 2012 Vyučující českého jazyka a literatury, občanské výchovy, etické výchovy, dramatické výchovy a dějin divadla na různých typech škol
Pedagogická činnost
 • Výuka pro ÚČLK:
  Úvod do studia literatury
  Jak číst českou literaturu
  Česká literatura 2. poloviny 20. století a počátku nového tisíciletí pro bakaláře
  Tvůrčí psaní pro učitele
  Tvůrčí psaní pro bohemisty
 • Výuka pro MU:
  Kurs tvůrčího psaní pro U3V
 • Příležitostné workshopy:
  Festival tvůrčího psaní "My, Ty, Oni", PdF
  Workshop "Na slovíčko s knihou" pro KISK
  Workshop pro Týden učitelství FF (s Dagmar Dvořákovou)
 • Pro veřejnost:
  Workshop v rámci Brněnské muzejní noci
  Workshop kreativního psaní - Psychologie.cz
Vědeckovýzkumná činnost
 • Tvůrčí psaní
 • Čtenářské dovednosti
Vybrané publikace
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Tvůrčí psaní jako nástroj porozumění. In Vidět - slyšet - číst - rozumět, Praha, 24.4.2015. 2015. info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Dva poutníci v labyrintu světa. Brno: Revue Pulsy, 2015, Neuveden, Neuveden. URL info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Interpretace jako tvořivý dialog. In Revue Pulsy. Brno: Studentská literární revue Pulsy, 2015. s. nestránkováno. ISSN 2336-6737. URL info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Několik poznámek k profilu lektora tvůrčího psaní. In Tvůrčí psaní v akademickém prostředí. 2014. info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Tvůrčí psaní a čtenářské dovednosti. In Literární dílny SVK Hradec Králové. 2013. info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Čtenářská gramotnost a literární výchova. In Čuřín, Michal; Víška, Václav; Podoláková, Iva. Gramotnost ve škole. Sborník z konference. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-905245-0-7. info
 • FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 226 s. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk a Jitka CHOLASTOVÁ. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 65-75. ISBN 978-80-210-4396-1. info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Lineární a cyklický čas v próze Daniely Hodrové a Olgy Tokarczukové. In Sborník z konference Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Katedra bohemistiky PedF UJEP, 2004. info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Letní škola tvůrčího psaní na FF MU. In Sborník z konference Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Ústav české literatury FF MU, 2004. info
 • CHOLASTOVÁ, Jitka. Záznam jednoho požáru. Host. 2002, roč. 2002, č. 7, s. I. ISSN 1211-9938. info

6. 1. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info