doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Associate professor, Department of Primary Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/3012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6074
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

About
 • Petr Najvar received his PhD (2008) in Pedagogy from Masaryk University (Faculty of Education). Before that he was a primary school teacher and a secondary school teacher of English. His habilitation thesis (2018) focused on comparing different approaches to research on teaching and learning in classroom context. His professional interests include research in education, teacher expertise and developing knowledge base for teaching.
Department
 • Department of Primary Education
  and Institute for Research in School Education
  Faculty of Education, Masaryk University
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2018: doc.: Pedagogy (MU)
 • 2008: Ph.D.: Pedagogy (MU)
 • 2004: Teacher of English for upper secondary level schools
 • 2003: Teacher of English for primary and lower secondary level schools
Employment
 • 2022 - today: Institute of School Pedagogy, Faculty of Humanities, Tomáš Baťa University
 • 2016 - today: Department of Primary Education, Faculty of Education, MU
 • 2010 - today: Institute for Research in School Education, Faculty of Education, MU
 • 2006 - 2009: Centre for Educational Research, Faculty of Education, MU
 • 2003: Gymnázium Líšeň - Teacher of foreign students
 • 2003-2004: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a Gymnázium Brno - Teacher of English
Teaching Activities
 • School pedagogy and didactics
 • Educational Research Methodology
 • Research Methodology for doctoral students
 • Music in a Language Classroom
 • English Phonetics and Phonology
 • Pronounciation training
Scientific and Research Activities
 • Colaborator within the Czech Grant Agency project GA14-06480S Producing pedagogical knowledge for improvement: altering teaching situations for the better
 • Colaborator within the Czech Grant Agency project P407/11/0234 Expert Teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)
University Activities
 • 2012-2014: chair of Faculty of Education's Academic senate
 • 2012-2021: member of Masaryk Univesity's Academic senate
Activities Outside University
 • member of Czech Educational Research Association
 • member of Czech Pedagogical Society (2017-2022 the Chair)
Awards Related to Science and Research
 • an editor of the journal Orbis scholae
Major Publications
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1552719. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8. info
 • NAJVAR, Petr. Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 219-246. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.991. URL info
 • ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2016.09.01.91-109. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Producing Knowledge for Improvement: The 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching and learning. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 6, s. 672-688. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.340. URL info
 • RUSEK, Martin, Jan SLAVÍK a Petr NAJVAR. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 71-91. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2017.3. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Jindřich LUKAVSKÝ, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2015, roč. 65, č. 1, s. 5-33. ISSN 0031-3815. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815. info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-6-823. URL info
 • NAJVAR, Petr a Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 65-83. ISSN 1803-7437. info
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL a Petr NAJVAR. Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In JANÍK, Tomáš a Tina SEIDEL. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 7-19. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 177-189. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • NAJVAR, Petr. CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In SCHMIED, Josef a Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008. s. 25-31. ISBN 978-3-86727-664-1. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
 • NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, č. 2, s. 37-51. ISSN 1211-4669. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2007, roč. 17, č. 3, s. 42-53, 11 s. ISSN 1211-4669. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading Skills of Students of Faculties of Education. In Checkpoint Literacy. Berlín. Berlín: DGLS, 2007. s. 1-8. ISBN 978-3-9809663-6-8. URL URL info
 • NAJVAR, Petr. The CPV Video Study of Foreign Languages: What do we know about foreign-language teaching in Czech schools? Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2007, roč. 7, č. 1, s. 16-17. ISSN 1214-6676. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In Hanušová, S., Najvar, P.: Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 77-82. ISBN 80-210-4149-8. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 107 s. ISBN 80-210-4149-8. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006, roč. 131, č. 2, s. 9-16. ISSN 0323-0449. info
 • NAJVAR, Petr. Proměny cizojazyčného vzdělávání studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU. Renata Jandová (ed.). In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005. s. 159-161, 200 s. ISBN 80-7040-789-1. info
 • NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa ranému vyučování jazyků: zpráva o výzkumném šetření konaném na Kajal PdF MU. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa rané výuky jazyka. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. s. 87-89. ISBN 80-7220-201-4. info
 • NAJVAR, Petr. Language teachers and why they should learn to read. The Messenger. Brno: PdF MU, 2004, roč. 4, č. 2, s. 23. ISSN 1214-6676. info

2022/11/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info