Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Activities and Health Sciences


Office: bldg. E34/232
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8669
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Information
 • Jana Juříková, born on 25th May 1968 in Vyškov, 2 children
Workplace
 • Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Department Kinesiology, Kamenice 5, 625 00 Brno
Employment Position
 • Professor assistant
Education and Academic Qualifications
 • 2011: finished the studies at the Agriculture Faculty, Mendel University, Brno, Generaly agriculture, Ing. 2002: Ph. D.; Final Exam and Thesis 1994: finished the studies at the Faculty of Science, Charles University, Prague, majoring in Biology – Chemistry, Mgr. 1986: School-leaving Exam – Secondary Grammar School, Vyškov
Employment Summary
 • 2003 - up to now: professor assistant - Masaryk University, Faculty of Sports Studies
 • 1998 - 2002: assistant - Military University of Ground Forces
 • 1994 - 1995: teacher - Secondary grammar school, Komenský place 5, Vyškov, Elementary school, Purkyně street 39, Vyškov
Pedagogical Activities
 • Lectures: Anatomy, Biochemistry, Biochemistry RVS, General Biology, Biology of Human Body, Nutrition in health, Nutrition in illness, Nutrition Physiology Seminars: Anatomy, Physiology, Physiology in sports discipline, Physiology ASEBS, Physiology for Security Bodies Consulting Final Theses Acted as an opponent to Final Theses at Graduate and Post-Graduate Level
Scientific and Research Activities
 • 2000 - 2002: Defense Research Project of the Ministry of Defense CR „Study of Nutrition Physiology of the Czech Army Soldiers in Connection to Work and Nutrition Regime“ – co-researcher, defended on 9th December 2002 1999 - 2001: VGA 12/99 VVŠ PV "Assessment of How Physiologically Demanding are Work and Nutrition Regime of Selected Groups of Czech Army Soldiers“ – co-researcher, defended in October 2000
Academical Stays
 • September 7 - 11, 2015: Erasmus+ - Komensky University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Slovakia, Bratislava June 15 - 19, 2015: Wymiany wydziałów - Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland 28/11 - 2/12 2011: Wymiany wydziałów - Adam Mickiewicz Universit in Poznan, Poland May 19 - 29, 2008: CEEPUS - Academy of Physical Education in Poznan, Poland - lectures within the CEEPUS Programme December 10 - 14, 2007: Wymiany wydziałów - Adam Mickiewicz Universit in Poznan, Poland May 5 – 18, 2006: Akademia Wychowania Fizycznego in Poznan (Poland) – lectures within the CEEPUS Programme March 27 – 31, 2006: Uniwersytet Adama Mickiewicza in Poznan (Poland) – academic exchange within the Družba program May 4-17, 2005: Akademia Wychowania Fizycznego in Poznan (Poland) - lectures within the CEEPUS Programme October 17 – December 18, 2002: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski in Olsztyn (Poland) – academic exchange in the labs of Food Chemical Analysis
University Activities
 • Committee for defense of Bachelor and Diploma Theses of the Department of Kinesiology - member Committee for state final examination - member Economic committee of Academic Senate - board
Appreciation of Science Community
 • Trends in sport sciences; indexed in: Scopus, Ebsco Publishing, Inc., SPORTDiscus, Ulrich´s International Periodical Directory, ICI Journals Master List, AGRO database. Editorial board.
Selected Publications
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr VÁŇA, Alena ŽÁKOVSKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Změny koncentrace lysozymu během sportovní činnosti mladých sportovců. 2022. ISSN 1212-3536. info
 • GOTOWSKI, Rafal, Jana JUŘÍKOVÁ a Radoslaw MUSZKIETA. Nordic Walking - wybrane aspekty. 1. vyd. Poznań: Osródek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2018. 118 s. Monografia nr 33/2018. ISBN 978-83-62750-26-9. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra FILÍPKOVÁ. Findingout about nutrition habits and physical activity in sporty secondary-school students in the Czech Republic. Journal of Physical Activity & Sports. Tirana: Sports University of Tirana, 2014, roč. 2/2014, č. 1, s. 17 - 25. ISSN 2308-5045. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Stravovací zvyklosti vybraných skupin populace s různou fyzickou zátěží v pracovním procesu a ve volném čase. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2013, roč. 22/2013, č. 1, s. 41-42. ISSN 1210-5481. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Michal DOČEKAL. Pohybová aktivita různých skupin zaměstnankyň firmy oděvního průmyslu. In Univerzita Hradec Králové. 19. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. Vo. Soulka" 26. - 27. 3. 2013 Sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013. s. 76 - 81. ISBN 978-80-7435-245-4. URL info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Nutrition in sport climbing. In Mezinárodní vědecká konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". 2013. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. Průzkum pohybové aktivity u seniorů s diagnostikovanou hypertenzí. 2012. ISSN 1210-5481. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Eva NOVOTNÁ. Pohybová aktivita u osob trpících hypertenzí. In Král, L., Petríková Rosinová, I., Grabczak, P., Černický, M. POHYB A ZDRAVIE. Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčínska univerzita Alexandra Dubčeka, 2012. s. 473 - 484. ISBN 978-80-8075-544-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Eating habits and frequency of physical activity in hypertonic patients. Bromatologia i chemia toksykologiczna. Warszawa: SGGW, 2012, XLX/2012, č. 3, s. 1035 - 1038. ISSN 0365-9445. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Alicja KAISER a Marek SOKOŁOWSKI. Výživové návyky starších žen. In Studentská vědecká konference Stárnutí 2012. 2012. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Alicja KAISER a Marek SOKOŁOWSKI. Výživové návyky starších žen. In Hana Śtěpánková. Stárnutí. Ageing 2012. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. s. 57 - 62. ISBN 978-80-87142-20-2. URL info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr PĚCHA a Martina ŠITINOVÁ. Smoking rate and alcohol consummation of selected members of combat and supply unit of mechanized battalion from Tábor. In Physical activity and health promotion in the military environment. Warszawa: Polish scientific physical education association section of physical education in the army, 2011. s. 255 - 261. Series, Monograph, No 3. ISBN 978-83-925727-9-4. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Determination of zinc in dishes from the canteen of Military university in Vyškov in the Czech Republic. Polish Journal od Food and Nutrition Sciences. 2011, roč. 61/2011, supplement, s. 25 - 27. ISSN 1230-0322. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Je možná pohybová aktivita u pacientů s vysokým krevním tlakem? In Health Education and Quality of Life III. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7394-303-5. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Eva NOVOTNÁ a Martina ŠITINOVÁ. Nutrition and physical activity in hypertonic patients. In Book of abstracts. 8th International Conference Sport & Quality of Life. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Monitoring sporting activities and nutrition habits among children attending the Nova Dubnica secondary school (Slovak Republic). In Theoretical, methodology a nd methodical aspects of physical education. Conference proceedings. 1. vyd. Belgrade: University of Belgrade, 2009. s. 348 - 353. ISBN 978-86-80255-54-5. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Vztah ke sportu u rodičů a dětí z gymnázia v Nové Dubnici (SR). In KALOKAGATHIE. Fórum výchovy ke zdraví. Xii. Celostátní seminář výchovy ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Petr PĚCHA. Eating habits of soldiers in depending up physical seriorisness of exercise work. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. XXVII. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Petr PĚCHA. Dietary habits of soldiers in view of physical work demands. In Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army. 1. vyd. Warszawa: Polish scientific education association section of physical education in the army, 2009. s. 191 - 197. Polish scientific education, 1. ISBN 978-83-925727-1-8. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Michaela KLUSOVÁ, Aleš KOMÁR, Konstantinos LAPARIDIS a Renata PIETRZAK-FIEĆKO. Infant nutrition patterns reported by mothers. Medycyna Środowiskowa. Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 2009, roč. 12, č. 1, s. 90-92. ISSN 1505-7054. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Petr PĚCHA. Napopularniejsze grupy żywności spożywane przez żołnierzy w zależności od ciężkości pracy. Źywienie człowieka i metabolizm. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism. Warszawa: Instytut żywności i żywienia, 2009, roč. 36, č. 1, s. 221 - 225. ISSN 0209-164X. info
 • KAISER, Alicja, Marek SOKOŁOWSKI a Jana JUŘÍKOVÁ. Výchova ke správné výživě u dětí a mládeže z pohledu polské tradice i aktuálních dietetických doporučení. In Health Education and Quality of Life II. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. s. 108 - 113. ISBN 978-80-7394-180-2. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Monitoring sporting activities and nutrition habits among children attending Nova Dubnica secondary school (Slovak republic). In Theoretical, methodology and methodical aspects of physical education. 1. vyd. Belgrade: University of Belgrade, 2009. s. 348 - 357. ISBN 978-86-80255-54-5. info
 • STRACHOVÁ, Milena, Ján GREXA a Jana JUŘÍKOVÁ. Ocena zmian organizacji ruchu sportowego w Republice Czeskiej po 1989 roku. In VII Ogólnopolska konferencja naukowa "Źywienie - ruch - zdrowie". 2009. info
 • STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Porównanie stylu życia wybranej grupy kobiet i mężczyzn w wieku średnim. In Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2008. s. 175 - 181. Monografie Nr 2/08. ISBN 978-83-927029-1-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ, Petr GRAMETBAUER a Konstantinos LAPARIDIS. Volume of zinc in the lunch portion taken in Military University of Ground Forces cafeteria in Vyškov (Czech Republic). In V Sympozjum z cyklu "Pierwiasti śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. pierwiasti śladowe w łańcuchu żywieniowym". 2008. ISBN 978-83-7365-151-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. CD-ROM, 10 s. ISBN 978-80-7231-228-3. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. The affinity to leisure time activities in 10 years old children frequenting of multi-annual secondary school in Nová Dubnica. In XVI Konferencja Naukowa "Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Michaela KLUSOVÁ, Konstantinos LAPARIDIS a Renata PIETRZAK-FIECZKO. Monitoring of nutrition of children born in maternity hospitals in Frýdek-Místek region (Czech Republic). In XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Narażenie dziecka na szkodliwe czynniki środowiskowe i społeczne”. 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Sledování životního stylu dětí z gymnázia v Nové Dubnici (Slovenská republika). In 4. Mezinárodní konference "Škola a zdraví 21". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Aleš KOMÁR. Nutrition habits of students at the Military University of Ground Forces. In VIII Krajowe Warsztaty Żywieniowe nt. "Metody ankietowe w badaniach żywieniowych". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Konstantinos LAPARIDIS a Lenka BIEBERLOVÁ. Popularność mleka wśród uczniów szkoły podstawowej w Letovicích (Republika Czeska). In XIX Ogólnopolske sympozjum bromatologiczne nt. "Prawidłowa jakość żywności i racjonalne żywienie podstawą profilaktyki zdrowotnej". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Danka MASCHTOVSKÁ a Konstantinos LAPARIDIS. Má vliv na sportování dětí pozitivní příklad rodičů? In Sborník příspěvků z XV. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí "Optimální působení tělesné zátěže" s podtitulem "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". CD-ROM. Hradec Králové: PDF UHK, Rehab FNHK, ČSTL, 2008. s. CD-ROM, 6 s. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Żywność dla ludzi aktywnych. In VI Konferencja Szkoleniowa pt. "Aktualne zalecenia żywioniowe w żywieniu zbiorowym oraz wpływ sposobu żywienia na zdrowie". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Konstantinos LAPARIDIS a Lenka BIEBERLOVÁ. The popularity of milk and dairy products with families of children attending the primary school in Letovice (Czech Republic). In III Konferencja "Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Hodnocení vztahu mezi poměrem tělesné hmotnosti ke vztahu ke sportu a zjišťování stravovacích návyků u dětí navštěvujících gymnázium v Nové Dubnici (Slovenská republika). In Mezinárodní konference konaná 6. - 7. listopadu 2008 v Brně. "Sport a kvalita života". Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Monitoring sporting activities and nutrition habits among children attending the Nová Dubnica secondary school (Slovak republic). In Međunarodna naučna konferencija "Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja". 2008. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK a Marcela BUDÍKOVÁ. A contribution to the research of obesity incidence among children of younger school age. In School and Health 21 - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 161 - 167. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. Praćenje sportskih aktivnosti i navika u ishrani kod učenika srednje škole u Novoj Dubnici (Republika Slovačka). In Teorijski, metodološki i metidički aspekti fizičkog vaspitanja. Zbornik radova. 1. vyd. Beograd: Univerzitet u Beogradu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2008. s. 351 - 356. ISBN 978-86-80255-53-8. info
 • STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 32 s. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Alena KIRŠOVÁ. Występienie dotyczące obserwacji stylu życia kobiet i mężczyzn uczęszczających na kurs fitness. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. Poznań (Polska): Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, 2007, roč. 3/2007, č. 2, s. 75-76. ISSN 1734-3321. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Zjišťování životního stylu osob navštěvujících střediska fitness. In Healath Education and Quality of Live. Hluboká nad Vltavou: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. s. CD ROM. ISBN 978-80-7040-993-0. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Životní styl jako základ kvality života a zdraví. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno, 2007. s. CD ROM. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PAWLIŃSKA-CHMARA, Romana a Jana JUŘÍKOVÁ. The Assessment of Nutritional Habits of Middle School Youth from Opole. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykova univerzity, Brno, 2007. s. CD ROM. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Petra DOLEŽELOVÁ. Występenie dyskusyjne w sprawie przyzwyczajeń żywieniowych u dzieci wieku przedszkolnego w Republice Czeskiej. 2007. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Nutrition habits of primary school and secondary school students. In VII Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. „Nowe tendencje w kultruze fizycznej i turystyce w kontekscie hotelarstwa i gastronomii“. 2007. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Ocena BMI i grubości fałdów skórno-tłuszczowych czeskich dzieci w wieku szkolnym ze szkoł podstawowych w Brnie (Republika Czeska). In Praca zbiorowa z WIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowe środowisko – zdrowe dziecko“. 1. vyd. Legnica: Centrum zdrowia dziecka, 2006. s. 111. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Marie KALAČOVÁ a Petr GRAMETBAUER. Content of selected elements in canteen in Military University of the Ground Forces in Vyškov (the Czech Republic). In Ogólnopolskie sympozium bromatologiczne. 1. vyd. Ustroń: SGGW, 2006. s. 93-94. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Eating habits of students of the hight school from Ivančice (the Czech Republic). In VII Krajowe Warsztaty Zywieniowe. 1. vyd. Rogów: SGGW, 2006. s. 56. ISBN 83-7244-760-8. info
 • STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Příspěvek ke sledování životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Sborník abstrakt mezinárodní konference konané 9. - 10. listopadu 2006 v Brně. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2006. s. 120. ISBN 80-210-4145-5. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Popularity of meals in the canteen of the John of Luxembourg Military Secondary School in Vyškov (the Czech Republic). In Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. "Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa. Teoria i praktyka.". 2006. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Alice HRUBÁ. Wysiłek fizyczny, tryb życia i ich wpływ na występowanie otyłości u różnych grup populacji. Polish Journal of Sports Medicine. Poznaň: AWF, 2005, roč. 3/2005, č. 21, s. 207. ISSN 1232-406X. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Badanie flory mikrobiologicznej w racjach pokarmowych z garnizonu w Vyškově (Republika Czeska). 1. vyd. Naleczow: SGGW, 2005. s. 116. ISBN 83-86-796-95-2. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Studies of the microbiological flora in the food rations of the Vyškov garnison (the Czech Republic). Bromatologia i chemia toksykologiczna. Warszawa: SGGW, 2005, XXXVII/200, suplement, s. 365-366. ISSN 0365-9445. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ a Jana DOSTÁLOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych wsród studentów Wyższej Szkoły Wojskowej Wojsk Lądowych w Vyškově (Republika Czeska). Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism. Warszawa: SGGW, 2005, XXXII/2005, suplement, s. 60-64. ISSN 0209-164X. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Antonín JUŘÍK a Alice HRUBÁ. Wpływ sposóbu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej na powstanie otyłości. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism. Warszawa: SGGW, 2005, XXXII/2005, suplement, s. 813-817. ISSN 0209-164X. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr GRAMETBAUER a Marie KALAČOVÁ. Zawartość wybranych elementów w racjach poarmowych ze stołówki Wyższej Szkoły Wojskowej Wojsk Lądowych w Vyškově (Republika Czeska). Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism. Warszawa: SGGW, 2005, XXXII/2005, suplement, s. 529-532. ISSN 0209-164X. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Zmiany w przyzwyczajeniach żywieniowych uczniów szkół średnich w regionie Ivančickim (Republika Czeska) po przejściu ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. Nowiny Lekarskie. Poznan: AWF, 2005, roč. 74/2005, č. 4, s. 412-415. ISSN 0860-7397. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Alice HRUBÁ a Antonín JUŘÍK. Stravovací návyky a pohybové aktivity v prevenci vzniku obezity. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace (Sborník příspěvků z česko-slovensko-polského sympozia). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 321-330. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Soňa JULÍNKOVÁ. Průzkum stravovacích zvyklostí studentů. In Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře "Pohybové aktivity a zdraví člověka". 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. s. 56-61. ISBN 80-7077-691-9. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Lenka DURANOVÁ. Mění žáci při přechodu ze základní školy na střední školu své stravovací návyky? In Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11. 11. 2005 v Brně. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2005. s. 53. ISBN 80-210-3863-2. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Soňa JULÍNKOVÁ. Entray to Monitoring of Eating Habits in Students. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků: XXIV. Mezinárodní vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2005. s. 46-47. ISBN 80-723-139-5. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan POKORNÝ, Jana DOSTÁLOVÁ a Lenka DURANOVÁ. Preferencje dodatków do potraw mięsnych w zakładach żywienia zbiorowego wśród uczniów i studentów szkół wyższych. In Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004. s. 563-568. ISBN 83-7244-560-5. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana. Preferencje dodatków do potraw mięsnych u wojskowych i cywilnych studentów Wyższej Szkoły Wojskowej Wojska Lądowego w Vyškově (Republika Czeska). Bromatologia i chemia toksykologiczna. Warszawa: SGGW, 2004, XXXVII, suplement, s. 45-50. ISSN 0365-9445. info
 • JUŘÍKOVÁ, Jana a Antonín JUŘÍK. Vliv sedavého zaměstnání na vznik obezity u vojenských studentů a osob v pracovním poměru. XXIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k atuálním problémům vědy, výchovy, výdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Vojenská akademie, 2004, XXIII/2004, s. 42. ISSN 80-85960-92-3. info

2020/04/06

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info