RNDr. Pavla Boublíková, CSc.


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Office: bud. C15/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7975
E‑mail:
CV

curriculum vitae

identifikace osoby
  • RNDr. Pavla Boublíková, CSc.
pracoviště
  • katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
funkce na pracovišti
  • lektorka
akademická kvalifikace
  • 1990: obor biofyzika, CSc., Studium superhelikální DNA pomocí chemických strukturních sond a elektrochemických metod, Biofyzikální ústav ČSAV Brno; 1983: obor biochemie, RNDr., Biosyntéza a vlastnosti denitrifikačních enzymů u bakterie Paracoccus denitrificans, Přírodovědecká fakulta UJEP, Brno
přehled zaměstnání
  • 1983-1984: Přírodovědecká fakulta UJEP, Brno; 1985-1994: Biofyzikální ústav ČSAV, Brno; 1995-: Přírodovědecká fakulta MU, Brno
pedagogická činnost
  • seminář - základní kurs biochemie; cvičení - základní praktikum z biochemie; diplomové práce: Petra Přecechtělová, 2003
publikační činnost
  • 1. Kučera I., Boublíková P., Dadák V.: Function of terminal acceptors in the biosynthesis of denitrification pathway components in Paracoccus denitrificans. Folia Microbiol. 29, 108-114 (1984); 2. Kučera I., Boublíková P., Dadák V.: Amperometric assay of activity and pH-optimum of N2O reductase of Paracoccus denitrificans. Collect. Czech. Chem. Commun. 49, 2709-2717 (1984); 3. Kučera I., Boublíková P., Dadák V.: The interaction of mucidin with anaerobically grown cells of Paracoccus denitrificans. Biochem. Biophys. Acta 767, 383-388 (1984); 4. Boublíková P., Kučera I., Dadák V.: The effect of oxygen and nitrate on the biosynthesis of denitrification enzymes in Paracoccus denitrificans. Biologia 40, 357-363 (1985); 5. Paleček E., Boublíková P., Jelen F.: Cyclic voltammetry of nucleic acids and determination of submicrogram quantities of deoxyribonucleic acids by adsorptive stripping voltammetry. Anal. Chim. Acta 187, 99-107 (1986); 6. Boublíková P., Jelen F., Paleček E.: Adsorptive stripping voltammetry of DNA. Studia Biophys. 114, 83-90 (1986); 7. Boublíková P., Vojtíšková M., Paleček E.: Determination of submicrogram quantities of circular duplex DNA in plasmid samples by adsorptive stripping voltammetry. Anal. Lett. 20, 275-291 (1987); 8. Paleček E., Boublíková P., Galazka G., Klysik J.: Inhibition of restriction endonuclease cleavage due to site-specific chemical modification of B-Z junction in supercoiled DNA. Gen. Physiol. Biophys. 6, 327-341 (1987); 9. Paleček E., Boublíková P., Nejedlý K., Galazka G., Klysik J.: B-Z junctions in supercoiled pRW751 DNA contain unpaired bases or non-Watson-Crick base pairs. J. Biomol. Struct. Dyn. 5, 297-306 (1987); 10. Paleček E., Boubliková P., Karlovský P.: Osmium tetroxide recognizes structural distortions at junction between right- and left-handed DNA in a bacterial cell. Gen. Physiol. Biophys. 6, 593-608 (1987); 11. Paleček E., Rašovská E., Boublíková P.: Probing of DNA polymorphic structure in the cell with osmium tetroxide. Biochem. Biophys. Res. Commun. 150, 731-738 (1988); 12. Boublíková P.: Chemical modification of single-stranded polynucleotides by osmium tetroxide complexes. Studia Biophys. 131, 185-194 (1989); 13. Boublíková P., Paleček E.: Probing of B-Z junctions in recombinant plasmids in vitro and in the cell with different osmium tetroxide complexes. Gen. Physiol. Biophys. 8, 475-490 (1989); 14. Paleček E., Boublíková P., Nejedlý K.: Probing of DNA structure with osmium tetroxide. Effect of ligands. Biophys. Chem. 34, 63-68 (1989); 15. Paleček E., Boublíková P., Jelen F., Krejčová A., Makaturová E., Nejedlý K., Pečinka P., Vojtíšková M.: Chemical probing of DNA polymorphic structure in vitro and in situ. Structure and Methods, vol. 3: DNA and RNA, 237-253 (1990); 16. Boublíková P., Paleček E.: Osmium tetroxide, N,N,N, N-tetramethylethylendiamine - a new probe of DNA structure in the cell. FEBS Lett. 263, 281-284 (1990); 17. McClellan J.A., Boublíková P., Paleček E., Lillley D.M.J.: Superhelical torsion in cellular DNA responds directly to environmental and genetic factors. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 8373-8377 (1990); 18. Boublíková P.: Úloha topoizomeráz a nadšroubovicové hustoty DNA při regulaci genové exprese u prokaryont. Biologické listy 56, 269-291 (1991); 19. Paleček E., Pečinka P., Vojtíšková M., Říčicová M., Boublíková P.: Probing of DNA structure with osmium tetroxide complexes. Collect. Czech. Chem. Commun. 58, 227-230 (1993); 20. Paleček E., Vlk D., Vojtíšková M., Boublíková P.: Complex of osmium tetroxide with 1,10-phenanthroline binds covalently to double-stranded DNA. J. Biomol. Struct. Dyn. 13, 537-545 (1995)

2004/09/16

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info