Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Vice-rector for personnel policy, lifelong learning and sustainability, Masaryk University


Office: 328
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1019
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Monika Jandová, Ph.D.
  born 1979
Department/Faculty/University
 • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
  Department of Economics
  Faculty of Economics and Administration
  Masaryk University
  Lipová 41a
  CZ-602 00 Brno
  Czech Republic
  phone +420 5 4949 4926, jandova@econ.muni.cz
Function, current position
 • vice-dean for internationalisation
 • assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2011: Ph.D. in Economic Policy, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration

  2003: Ing. in Business, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Professional experience
 • 2015-now: director for international activities - Institute for Transport Economics, Geography and Policy
  2011-now: assistant professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
  2009-2011: assistant lecturer, Department of Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
  2005-2011: reseach fellow at the Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
Teaching activities
 • Courses:
  Principles of Economics
  Economic style of thinking
  Economic Policy
Research activities
 • Research at the Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy(2005-2011)
Other academic activities, research projects, grants
 • 2014-2016: Academic Senate member (Academic Staff's Chamber), Faculty of Economics and Administration
Major publications
 • PITTMAN, Russell, Monika JANDOVÁ, Marcin KRÓL, Larysa NEKRASENKO a Tomáš PALETA. The effectiveness of EC policies to move freight from road to rail: Evidence from CEE grain markets. RESEARCH IN TRANSPORTATION BUSINESS AND MANAGEMENT. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 37, č. 37, s. 1-15. ISSN 2210-5395. doi:10.1016/j.rtbm.2020.100482. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1. vyd. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020. s. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Impact of on-track competition on public finances – The case of the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. 2019, roč. 12, December, s. 1-13. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100145. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Open access passenger rail services in Central Europe. Research in Transportation Economics. Elsevier, 2018, roč. 72, December, s. 74-81. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2018.10.002. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 24, č. 1, s. 68 - 81. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.499. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0008. URL info
 • JANDOVÁ, Monika a Václav REDERER. Milníky vývoje na dopravním rameni Praha–Ostrava. In Kvizda, Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 77-93. ISBN 978-80-210-6425-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info

2023/05/16

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info