doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Policy and Social Work


Correspondence Address:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Základní údaje
 • Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
  *20.02.1979 v Uherském Hradišti
  Okres Uherské Hradiště
  Vdaná
Pracoviště
 • Katedra ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a, Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 •   1993 – 1997: Obchodní akademie Uherské Hradiště 1997 – 2002: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Národní hospodářství. Diplomová práce: Ruská ekonomika 90. let. 2002 - 2008: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, doktorské studium, studijní program Ekonomické teorie, obor Ekonomie Doktorská práce: Analýza očekávaných ekonomických změn ČR po vstupu do EU – zaměřeno na oblast fiskální a monetární politiky
Přehled zaměstnání
 • Od r. 2003 zaměstnanec Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity.
Pedagogická činnost
 • Cvičení: Makroekonomie I, Cvičení z makroekonomie II, Cvičení z mikroekonomie II Přednášky: Mikroekonomie II, Makroekonomie II
Vědeckovýzkumná činnost
 • Člen centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Vybrané publikace
 • FIALA, Roman a Veronika HEDIJA. Do smaller firms grow faster than large enterprises? The case of Czech transportation and storage industry. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. University of Zilina, 2022, roč. 24, č. 2, s. A79-A87. ISSN 1335-4205. info
 • HEDIJA, Veronika a Daniel NĚMEC. GENDER DIVERSITY IN LEADERSHIP AND FIRM PERFORMANCE: EVIDENCE FROM THE CZECH REPUBLIC. Journal of Business Economics and Management. Vilnius: VGTU Press, 2021, roč. 22, č. 1, s. 156-180. ISSN 1611-1699. doi:10.3846/jbem.2020.13680. info
 • HEDIJA, Veronika a Martina KUNCOVA. Relationship between efficiency and profitability: The case of Czech swine sector. SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH. SPAIN: INST NACIONAL INVESTIGACION & TECNOLOGIA AGRARIA & ALIMENTARIA-INIA-CSIC, 2021, roč. 19, č. 1. ISSN 1695-971X. doi:10.5424/sjar/2021191-16876. info
 • FIALA, Roman, Veronika HEDIJA, Jiri DVORAK a Jaroslav JANSKY. Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE. BRAZIL: UNIV FED RURAL PERNAMBUCO, DEPT ADMINISTRACAO, 2020, roč. 16, č. 1, s. 173-201. ISSN 1808-2882. info
 • HEDIJA, Veronika a Petr MUSIL. Wage Discrimination against Women in Baltic Countries. EKONOMICKY CASOPIS. SLOVAKIA: INST ECONOMICS RESEARCH SAS & INST FORECASTING CSPS SAS, 2020, roč. 68, č. 7, s. 699-713. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2020.07.03. info
 • FIALA, Roman a Veronika HEDIJA. Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA. CROATIA: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 32, č. 1, s. 2850-2863. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2019.1655656. info
 • BALCAR, Jiri a Veronika HEDIJA. Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non-cognitive skills. GENDER WORK AND ORGANIZATION. ENGLAND: WILEY, 2019, roč. 26, č. 5, s. 722-737. ISSN 0968-6673. doi:10.1111/gwao.12261. info
 • HEDIJA, Veronika a Roman FIALA. Is Gibrat's law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal for East European Management Studies. Baden-Baden: Nomos, 2019, roč. 24, č. 3, s. 447-465. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2019-3-447. info
 • HEDIJA, Veronika. IS THE RULE OF LAW SIGNIFICANT FOR EXPLANATION OF DIFFERENCES IN THE GENDER PAY GAP? Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2018, roč. 27, č. 6, s. 704-722. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.684. info
 • HEDIJA, Veronika a Martina KUNCOVÁ. Hodnocení finančního zdraví českých cestovních kanceláří. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. 2018, roč. 42, č. 1, s. 53-66. ISSN 1211-555X. info
 • HEDIJA, Veronika. Sector-specific gender pay gap: evidence from the European Union Countries. ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA. CROATIA: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2017, roč. 30, č. 1, s. 1804-1819. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2017.1392886. info
 • HEDIJA, Veronika. The Validity of Gibrat's Law: Focus on Gender Composition of Top Management. EKONOMICKY CASOPIS. SLOVAKIA: INST ECONOMICS RESEARCH SAS & INST FORECASTING CSPS SAS, 2017, roč. 65, č. 1, s. 46-65. ISSN 0013-3035. info
 • HEDIJA, Veronika. THE EFFECT OF FEMALE MANAGERS ON GENDER WAGE DIFFERENCES. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2015, roč. 24, č. 1, s. 38-59. ISSN 1210-0455. info
 • HEDIJA, Veronika. The Suitability of Adopting the Euro in the New European Union Member States: Application of the Theory of the Optimum Currency Areas. EKONOMICKY CASOPIS. SLOVAKIA: INST ECONOMICS RESEARCH SAS & INST FORECASTING CSPS SAS, 2013, roč. 61, č. 3, s. 235-250. ISSN 0013-3035. info
 • HEDIJA, Veronika. Vývoj kvality regulace v České republice. In Konkurence, teoretické a praktické aspekty. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 56-60. ISBN 978-80-87035-23-8. info
 • HEDIJA, Veronika. Regulace a deregulace ve vybraných zemích EU v období 1990-2007. Brno, 2008. info
 • HEDIJA, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA: aplikace na Českou a Slovenskou republiku. Národohospodářský obzor. 2008, roč. 8, 1-2/2008, s. 77-89, 11 s. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Index optimální měnové oblasti pro Českou republiku. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostava, 2008, XI/2008, č. 3, s. 42-57. ISSN 1212-3951. info
 • HEDIJA, Veronika. Regulace. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 210-232. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • HEDIJA, Veronika. Regulace a deregulace ve vybraných zemích EU v období 1990-2007. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 245-276. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4786-0. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Maďarsku v období 1990-2006. Brno, 2007. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Polsku a ve Slovenské republice v období 1990-2006. Brno, 2007. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V4). 1. vydání. Brno: ESF MU, 2007. s. 118-129. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Kvalitativní aspekty regulace. 2006. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Analýza ukazatelů kvality regulace - aplikace na členské země EU. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Brno, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 3-11. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v ČR v období 1990-2005. Brno, 2006. info
 • BACHANOVÁ, Veronika a Vendula HYNKOVÁ. Vývoj cenové regulace v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace - sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference. 1. vydání. Šlapanice: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 7-13. ISBN 80-210-4087-4. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Vliv regulace na konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 116-124, 8 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4157-9. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Korupce a její vliv na ekonomický růst. In Sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské konference 2005. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTP Zlín, 2005. s. 1-12. ISBN 80-7318-257-2. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v Evropské unii - rub a líc. In MEKON 2005 - Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 12-16. ISBN 80-248-0846-3. info
 • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL a Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 s. ISBN 80-210-3669-9. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Konvergence kvality regulace zemí EU. In Sborník z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vydání. Ostrava: VSB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-7. ISBN 80-248-0943-5. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Analýza kvality regulace České republiky. Brno: CVKSČE MU, 2005. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Srovnání ekonomické výkonnosti vybraných transformujících se zemí v letech 1990-2002: odlišná pojetí. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 3-12. ISSN 1213-2446. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Meze fiskální a monetární politiky České republiky po vstupu země do EU - zaostřeno na Pakt stability a růstu. In MendelNet 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. s. 1-7. ISBN 80-7302-088-2. info
 • BACHANOVÁ, Veronika. Změny v oblasti samostatné fiskální a monetární politiky plynoucí z členství České republiky v Evropské unii. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 3-13. ISSN 1213-2446. info

2. 3. 2010

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info