doc. PaedDr. Jiří Eliška


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jiří Eliška 19.11.1948 v Bratislavě, české občanství, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta MU, Katedra výtvarné výchovy, Poříčí 7/9, 603 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: habilitace, výtvarná výchova zaměřená na grafický design, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 1971: katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta UJEP, Brno
 • 1967: Střední umělecko průmyslová škola, Husova 10, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1977 - dosud: Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta UJEP (MU), Brno odborný asistent, později docent
 • 1973-1976 Úřad státní památkové péče Brno, ředitel státního zámku Vizovice
 • 1972-1973 Pedagogická fakulta UJEP Brno, asistent na katedře výtvarné výchovy
Pedagogická činnost
 • Grafický design.Typografie. Počítačová grafika. Bakalářské a diplomové práce zaměřené na obor vizuální komunikace a grafický design. Školitel doktorandů, Zkušební komise SZZ a doktorského studia.
Vědeckovýzkumná činnost
 • umělecká činnost: 1975-2008 30 autorských výstav a účast na 40 kolektivních výstavách doma i ve světě. Kompletní seznam aktivit na webu www.jirieliska.cz
Mimouniversitní aktivity
 • člen Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR),předseda Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno (SVUT) při UVU ČR,člen Sdružení Bienále Brno profesní skupina designérů a grafiků,člen odborných komisí pro výběr logotypů a značek (Jm kraj, UP Olomouc)
 • Odborné zaměření: Písmo. Kaligrafie.Typografie. Grafický design. Vizuální komunikace. Počítačová grafika (aplikace grafických programů ve výuce VV na ZŠ a SŠ)
 • volná tvorba: kresba, malba, portréty, počítačová grafika, autorské písmo
Vybrané publikace
 • ELIŠKA, Jiří. I_LU_STRO_FA autorská výstava ilustrací. 2009. URL info
 • ELIŠKA, Jiří. Grafický design : PDF na www.jirieliska.cz. 2007. 30 s. URL info
 • ELIŠKA, Jiří. Písmo a grafický design : PDF na www.jirieliska.cz. 2007. 30 s. URL info
 • ELIŠKA, Jiří. Barvy v grafickém designu : PDF na www.jirieliska.cz. 2007. URL info
 • ELIŠKA, Jiří. Osobnosti v grafickém designu : PDF na www.jirieliska.cz. 2007. 30 s. URL info
 • ELIŠKA, Jiří. Písmo : PDF na www.jirieliska.cz. 2007. 30 s. URL info
 • ČAPKA, František a Květoslava SANTLEROVÁ. Progulka po Brno. Kratkij putěvoditel po gorodu. Přeložily Larysa Brzobohatá, Karla Ondrášková; ilustrace a obal Jiří Eliška. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 123 s. ISBN 80-7204-289-0. info

22. 9. 2008