doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Associate professor, Department of Media Studies and Journalism


Office: 5.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4740
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Assoc. Prof. Jakub Macek, Ph.D.
  * 1979, Karlovy vary, Czechoslovakia
Department
Education and Academic Qualifications
 • 2017: habilitation in Media Studies (Charles University)
 • 2004-2011: Ph.D. in Sociology (Masaryk University)
 • 2001-2004: M.A. in Media Studies (Masaryk University)
 • 1997-2001: B.A. in Sociology and Media Studies and Journalism (Masaryk University)
Employment
Teaching Activities
 • Media and Communication Studies
 • Social Theories of New Media
 • Critial Media Theories
 • Introduction to New Media Studies
 • Qualitative Audience Research
 • Cyberculture
 • Media Sociology
 • Sociology
Scientific and Research Activities
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2016/12/29 – 2017/04/28: Pennsylvania State University, State College, Fulbright Grants, USA
 • 2016/10/01 – 2016/10/30: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
University Activities
Activities Outside University
Major Publications
 • MACKOVÁ, Alena, Sam MEJIAS a Jakub MACEK. When Facebook Is (Not) Enough : Hybridity in the Media and Political Strategies of Leftist Youth Organisations. In Shakuntala Banaji , Sam Mejias (eds.). Youth Active Citizenship in Europe : Ethnographies of Participation. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 159-187. ISBN 978-3-030-35793-1. doi:10.1007/978-3-030-35794-8_6. URL info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA a Jakub MACEK. Introduction : Theorizing Digital Peripheries. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. s. 1-31. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_1. chapter - open access info
 • MACEK, Jakub. Uses Genres and Media Ensembles : A Conceptual Roadmap for Research of Convergent Audiences. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. s. 245-258. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_14. chapter - open access info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Jakub MACEK a Paul STEPAN. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. 302 s. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44850-9. doi:10.1007/978-3-030-44850. Book - Open Access info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology. Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 3, s. 340-354. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1398079. Taylor & Francis Online info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News : Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018. s. 1-26. ISBN 978-1-926769-95-0. URL pdf info
 • BEILMANN, Mai, Veronika KALMUS, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth in the Kaleidoscope : Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 11-33. ISSN 1214-813X. URL info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth Public and Political : Young People as (Ir)Relevant Actors in the Realm of Citizenship. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 5-7. ISSN 1214-813X. URL info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4. info
 • MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archív, 2017, roč. 29, č. 2, s. 7-24. ISSN 0862-397X. info
 • MACEK, Jakub a Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016. s. 335-358. ISBN 978-1-4742-5451-9. Bloomsbery Publishing info
 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK a Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today. 2016, roč. 7, č. 2, s. 46-64. ISSN 1338-130X. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406. Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015. s. 196-209. ISBN 978-80-210-7810-9. The chapter on Researchgate PDF version of the book. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije. 2015, roč. 6, č. 11, s. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. Výzkumná zpráva info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. The full report on Researchgate info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 s. Výzkumná zpráva info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015. 8 s. The full report on Researchgate info
 • SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7. URL info
 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: MUNI Press, 2015. 136 s. Media. ISBN 978-80-210-8033-1. Plná verze knihy - Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového. Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62, s. 31-40. ISSN 1211-5770. Plný text článku info
 • MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014. Conference website info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno., 34 s. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info
 • MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 198-204. ISBN 978-1-4438-6396-4. Proceedings on the publisher's website info
 • MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology. 2013, roč. 19, č. 3, s. 295-302. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/1354856513486530. Abstract text on SAGE Full pre-submission version of the paper on Academia.edu Full text on SAGE info
 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií. Mediální studia. 2012, roč. 6, č. 1, s. 6-16. ISSN 1801-9978. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 104-117. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia. 2011, roč. 5, č. 1, s. 6-35. ISSN 1801-9978. Plný text statě / Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 128-138. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-7464-025-4. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 115-120. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 7-14. ISBN 978-80-248-2340-9. Plný text kapitoly info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440, 24 s. ISSN 1801-9978. Full text of the article. The article on Academia.edu URL info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006. 148 s. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Edited by David Kořínek. Brno, 2004. 87 l. URL info
 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury. In Média a realita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 35-65, 30 s. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info
 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Fandom subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Edited by Csaba Szaló. Brno, 2001. 23 l. info
 • MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. Edited by Jiřina Salaquardová. V Brně: [s.n.], 2000. 107 s. URL info

2021/01/12

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info