JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

Department of International and European Law


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • JUDr. Jan Havlíček narozen 21.04.1978 v Jihlavě,
Pracoviště
  • Právnická Fakulta Masarykovy univerzity v Brně (CEPS) Rozhodce ad hoc
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Rigorózní zkouška na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Mezinárodní právo soukromé Doktorand na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
  • podnikatel od r. 1996 1996 - obchodní odd. Jihlavského pivovaru 1997 - marketingové odd. ICOM transport a. s. 1997-2003 - podnikání na ŽL 2003 - 2010 - spoluvlastnictví a jednatelství v MAXX FOUR, s. r. o. 2008 - Rozhodce ad hoc 2013 - Advokát, Advokátní kancelář JUDr. Jana Havlíčka, 2014 - rozhodce zapsaný na seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Pedagogická činnost
  • Pomocník v předmětech Mezinárodní právo soukromé, Alternative Dispute Resolution.
Universitní aktivity
  • Pracovník Centra ekonomických a právních studií (CEPS). Ekonomicko správní fakulta - předmět Vymáhání pohledávek

31. 1. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info