doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Department head, Department of Public Economics


Office: 428
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4880
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae (EAPAA)

Name
 • Robert Jahoda
 • Associate Professor
 • Date of appointment: 1. 1. 2015
Department/Faculty/University
 • Masaryk University Brno
  Faculty of Economics and Administration
  Department of Public Economics
  Lipová 41a
  659 79 Brno
  Czech Republic
  tel: (+420)549494880
Education and academic qualifications
 • 2015: Associate Professor, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Public Economics
 • 2005: doctoral degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Public Economics, dissertation title: Pension Reform Options - Implications for the Czech Republic
 • 1998: master degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Finance, Ing., ESF MU
 • 1996: bachelors degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Finance, Bc., ESF MU
Professional experience
 • 2015 - Associate Professor
 • 2001 - researcher at RILSA
 • 2005-2014 - Assistant Professor at MU ESF
 • 1998-2005 - Assistant at MU ESF
Teaching activities
 • Teaching in courses: Public Finance 1, Public Finance 2, Transformation of the Public Sector, Quantitative Research Methods in the Public Sector
 • Guidance of bachelor's, master's and doctoral's thesis
 • Teaching experience: 1998 - now: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
Research activities
 • 2016-2018: co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA16-13119S) on topic "Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy"
 • 2012-2014: co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA403/12/0366) on topic "Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (Reformy NPM v CEE)"
 • 2008 - 2010: co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA402/08/1158) on topic "Implementation of the new tools for management of public expenditures on the Czech Republic’s regional level"
 • 2007 - 2008: main researcher in the project of the Ministry of Labour and Social Affairs (HR 164/07) on the Topic "The possibility of implementation of "opt-out" in czech social insurance system"
Professional stays abroad
 • 2010: EUROMOD Users Training Course. University of Essex, ISER, Colchester, UK
 • 2007: Economic Aspects of the Transition Process in the Czech Republic. University of Greenwich, Business School, London, UK
 • 2005: Quantitative methods in the social science, Dublin, Ireland
 • 1999: Intergovernmental Fiscal Relation and Local Financial Management. Central European University Budapest, Hungary
 • 1998: Social Security in Europe. Roskilde University, Danemark
Other academic activities, research projects, grants
 • member of the Academic Senate at the Faculty of Economics and Administration member of the Board for Economics at the Faculty of Economics and Administration member of the Disciplinary Committee at the Faculty of Economics and Administration
Non-university activities
 • 2015 - member of the Expert Committee for Family Policy (MoLSA CR) 2014 - member of the European Social Policy Network 2008 - member of Research Institute of Labour and Social Affairs Editorial Board
Most significant professional accomplishments
 • 2012: lecture at the conference Statistika zaměstnanosti, příjmů a mezd (VŠE Prague) on the topic Dopad probíhající deregulace nájemního bydlení na chudobu v ČR 2010: lecture at the conference of Ministry of Labour and Social Affairs on the topic "Modelové příjmové situace rodin s malými dětmi při vstupu pečujícího rodiče na trh práce" (in Czech)
 • 2008: lecture for the Czech Economic Society in Ostrava on the topic "Tax burden of the Labour Cost" (in Czech)
 • 2006: lecture at the conference of Ministry of Labour and Social Affairs on the topic "What is the change in the benefits toward children between 2000 and 2006? (in Czech)"
Major publications
 • JAHODA, Robert. ESPN Thematic Report: Contribution to the 2021 Pension Adequacy Report [Czech Republic] (European Social Policy Network). Brussels: European Commission, 2020. 14 s. info
 • JAHODA, Robert, David ŠPAČEK, Peter PISÁR a Miroslav ŠIPIKAL. PERFORMANCE BASED FUNDING OF UNIVERSITIES – CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In De Vries, M. S., Nemec, J., Špaček, D. Performance-Based Budgeting in the Public Sector. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. s. 237-256. Governance and Public Management Series. ISBN 978-3-030-02076-7. doi:10.1007/978-3-030-02077-4_13. info
 • JAHODA, Robert a Tomáš SIROVÁTKA. ESPN Thematic Report on In-work poverty in Europe - Czech Republic (European Social Policy Network). Brussels: European Commission, 2018. 26 s. info
 • GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 159 s. ISBN 978-80-7416-250-3. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Unemployment and its Cost to Public Budgets in the Czech Republic in 2010 – 2015. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 7, s. 629-645. ISSN 0013-3035. info
 • JAHODA, Robert. Chudoba ve stáří a jak jí předcházet. 2016. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ a Jana GODAROVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Distribution impact of the mortgage interest deduction in the Czech Republic. Review of European Studies. 2014, roč. 6, č. 2, s. 110-119. ISSN 1918-7173. doi:10.5539/res.v6n2p110. info
 • HORÁKOVÁ, Šárka a Robert JAHODA. The SGP–Faulty by Design or Made Faulty by Politicians? An Assessment Based on a Simulation Model. Review of Economic Perspectives. Masarykova univerzita, 2014, roč. 14, č. 3, s. 249-265. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0013. URL info
 • PRŮŠA, Ladislav, Petr VÍŠEK a Robert JAHODA. Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. info
 • JAHODA, Robert a Jana GODAROVÁ. Family policy in the Czech Republic: Redistribution of wealth through the child tax bonus. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2213-2220. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072213. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Housing-induced poverty and rent deregulation: a case study of the Czech Republic. Ekonomický časopis / Journal of Economics. Bratislava: EÚ SAV, 2012, roč. 60, č. 2, s. 146-168. ISSN 0013-3035. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0. info
 • JAHODA, Robert. Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 23-26. ISSN 1802-5854. info
 • JAHODA, Robert a Jiří ŠPALEK. Pension Reform through Voluntary Opt-Out: The Czech Case. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. Praha, 2009, roč. 59, č. 4, s. 309-333. ISSN 0015-1920. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII, 4/2009, 10 s. ISSN 1212-0855. info
 • JAHODA, Robert, Jiří ŠPALEK, Mirka WILDMANNOVÁ a Martin KŘIVÁNEK. Možnost zavedení "opt out" - vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění. Brno: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 105 s. HR 164/07. info
 • JAHODA, Robert, Pavel KOFROŇ a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). První. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. 106 s. ISBN 978-80-7416-029-5. info
 • JAHODA, Robert, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Jitka PEKOVÁ. Building Fiscal Capacities in the Czech Republic. In SEVIC, Zeljko. Local Government Financial Capacity Building in Transition Countries: Selected Country Studies. Bratislava: NISPAcee, 2006. s. 43-61. první. ISBN 80-89013-23-6. info
 • JAHODA, Robert. Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. 1. vydání. Praha: VUPSV Praha, 2006. 86 s. ISBN 80-87007-44-1. info
 • JAHODA, Robert. Možnosti dalšího vývoje penzijního systému ČR. Acta Facultatis Aerarii Publici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, roč. 1, 1-2004, s. 36-45. ISSN 1336-5797. info
 • JAHODA, Robert. Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. Praha: VÚPSV Praha, 2004. 49 s. info
 • JAHODOVÁ, Eva. Teoreticko-metodologické problémy spojedné s decentralizací veřejné správy v ČR. In MendelNet 2003. Brno: MZLU Brno, 2003. s. 43. ISBN 80-7157-719-7. info
 • JAHODA, Robert. Daňové příjmy obcí v ČR v roce 2001. Praha: Verlag Dashöfer, 2001. Územní samospráva v praxi,. info
 • JAHODA, Robert a Tomáš OSIČKA. Dopady dělení daní. Praha: TRIADA spol. s r.o., 2000. Obec & finance. info
 • JAHODA, Robert. Co přinese zákon o rozpočtovém určení výnosu z daní obcím v roce 2001? Praha: Verlag Dashofer, 2000. Územní samospráva v praxi. info

2017/08/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info