doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Vice-dean for research and doctoral studies, Faculty of Social Studies


Office: 2.57
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7442
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Martin Vaculík, Zlín
Department
 • Department of Psychology, Faculty of Social Studies
Employment - Position
 • Vice-dean for research and doctoral studies Associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2010: associate professor, social and work psychology, Faculty of social and economic sciences, Comenius University in Bratislava
  2000: Ph.D., social psychology, Faculty of social studies, Masaryk University
  2000: PhDr., social psychology, Faculty of social studies, Masaryk University
  1996: Mgr., psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
Employment
Teaching Activities
 • Personnel psychology, Organisational psychology, Research methods in psychology, Assessment center, Learning and Development, Internship (organisations)
Scientific and Research Activities
 • Leader jako klíčový faktor výkonu týmu (MUNI/A/1081/2016)
  Transformační vedení, pracovní spokojenost a pracovní výkon (MUNI/A/1077/2015)
  Pracovní postoje a pracovní výkon (MUNI/A/1088/2014)
  Efektivita výběru leaderů (MUNI/A/0812/2013)
  Effective leadership: Integrative approach (GAP403/12/0249)
  Osobnost hráče počítačových her (GAČR: 406/98/1007)
Internship
 • 2001: University of Helsinki, Finland
  1999: University of Helsinki, Finland
  1998: University of Helsinki, Finland
  1998: Linköping University, Sweden
University Activities
 • 2017: Board of Internal Evaluation – Masaryk University
  2011 – present: Psychology - doctoral board
  2010 – 2013: Academic Senate FSS MU
  2002 – 2004: Social Studies - editorial board
  2000 – 2002: Academic Senate – Masaryk University
Major Publications
 • PROCHÁZKA, Jakub, David JANKŮ a Martin VACULÍK. Měření vztahu mezi leaderem a následovníkem: Překlad a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny. In Psychológia práce a organizácie 2018. Košice, 2019. s. 329-342. ISBN 978-80-8152-713-5. info
 • VÍDENSKÁ, Lenka, Martin VACULÍK, Ludmila KAŠPÁRKOVÁ a Jakub PROCHÁZKA. An integrated model of work engagement: How the satisfaction of basic psychological needs explains the relationship between personality and work engagement. Psihologija, Beograd, 2019, roč. 52, č. 3, s. 265-284. ISSN 0048-5705. doi:10.2298/PSI181204004P. článek info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Transformational leadership, work satisfaction and group performance : Mediation analysis. In Zanele Ndaba and Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 386-392, 7 s. ISBN 978-1-911218-27-2. info
 • VOŽENÍLEK, David, Anna RABELOVÁ, Adam GREGOROVIČ, Michaela PROCHÁZKOVÁ, Pavla ŠINDELÁŘOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Pracovní spokojenost jako mediátor vztahu mezi self-efficacy a výkonem. Psychologie a její kontexty, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-39. ISSN 1803-9278. On-line archiv časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Jedlicka, P.. Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, 2016. s. 848-854, 7 s. ISBN 978-80-7435-636-0. info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment, 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137. URL info
 • VACULÍK, Martin, Jana VYTÁSKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Ladislav ZÁLIŠ. Mindfulness, job satisfaction and job performance: Mutual relationships and moderation effect. In I. Simberova, F. Milichovsky & O. Zizlavsky. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. s. 148-156, 9 s. ISBN 978-80-214-5413-2. on-line proceedings info
 • MEŠTEROVÁ, Jana, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 109-122. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.109-122. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 93-102. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.93-102. info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie, Praha: Psychologický ústav akademie věd České republiky, 2015, roč. 59, č. 2, s. 137-149. ISSN 0009-062X. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Work satisfaction and work performance: An experimental examination of a causal model (Research proposal). In 17th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology 2015. 2015. info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 184-191, 8 s. ISBN 978-80-7378-309-9. URL info
 • HAŠKOVÁ, Kateřina, Martin VACULÍK a Marcela LEUGNEROVÁ. Efektivita kariérového poradenství. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 103-109, 7 s. ISBN 978-80-7378-309-9. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Barbora HILŠEROVÁ a Martin VACULÍK. General self-efficacy, transformační leadership a efektivita leaderů ve výrobní společnosti. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 245-255, 11 s. ISBN 978-80-7378-309-9. info
 • NEKUŽOVÁ, Markéta, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 200-211, 12 s. ISBN 978-80-7378-309-9. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Petr SMUTNÝ a Martin VACULÍK. Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 465-469, 5 s. ISBN 978-80-7435-367-3. Webové stránky konference s elektornickou verzí sborníku info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Developing managerial competency model. In Pavel Jedlička. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 309 - 315, 7 s. ISBN 978-80-7435-370-3. info
 • SEDLÁKOVÁ, Jitka, Vojtěch MÝLEK, Klára ČAPKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Stanislav JEŽEK. Parental control of child as a predictor of academic procrastination. In Milan Houška, Igor Krejčí, Martin Flégl. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 694-702, 9 s. ISBN 978-80-213-2468-8. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Dominance as a moderator in the relationship between leader's warmth and effectiveness. In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 270-277, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr SMUTNÝ. Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership? In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 337-344, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Efektivní vůdcovství: Integrující přístup. In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L.. Psychológia práce a organizácie 2014. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 218-226, 9 s. ISBN 978-80-89524-15-0. info
 • SOUČKOVÁ, Marie a Martin VACULÍK. Psychologické faktory změn v pracovním chování. In Denisa Fedáková, Miroslava Bozogáňová, Lucia Ištoňová. PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014: Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie. Vydanie prvé. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 264-273, 10 s. ISBN 978-80-89524-15-0. PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 - Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie; Název příspěvku - Psychologické faktory změn v pracovním chování info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Vztah efektivity leadera, transakčního a transformačního leadershipu: Jak působí posilující efekt? Psychologie pro praxi, Praha: Karolinum, 2014, roč. 7, 3-4, s. 95-109. ISSN 1803-8670. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Aneta MACANOVÁ, Tereza MOKRÁ, Petra NEKULOVÁ, Adam VODIČKA, Richard ZEZULKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 4, s. 383-392. ISSN 0031-3815. URL info
 • SOUČKOVÁ, Marie, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Personality traits and workaholism. International Journal of Humanities and Social Science, New York (USA): Center for Promoting Ideas, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2220-8488. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Learning effectiveness of management simulation game Manahra. In Carlos Vaz de Carvalho & Paula Escudeiro. The Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning. Reading, UK: Academic Conference and Publishing International Limited, 2013. s. 512-520, 9 s. ISBN 978-1-909507-63-0. Elektronická verze sborníku info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adam ŤÁPAL, Luboš BRABENEC, Radomír MACEČEK, Jan Jiří BUCHTA, Jakub PROCHÁZKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. The color black and situational context: Factors influencing perception of an individual's aggressiveness and respectability. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences, Bratislava, SK: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 55, č. 4, s. 321-333. ISSN 0039-3320. URL info
 • ŘEZÁČ, Pavel, Kateřina KLEČKOVÁ a Martin VACULÍK. Perception of Juvenile Delinquents of Group Therapy Approaches. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, USA: SAGE Publications, 2012, roč. 57, duben, s. 1009-1026. ISSN 0306-624X. doi:10.1177/0306624X12441334. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. The relationship between prosocial behavior and the expectation of pro social behavior. Studia Psychologica, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 54, č. 4, s. 363-372. ISSN 0039-3320. info
 • VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, a.s., 2010. 202 s. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7. info
 • VACULÍK, Martin. Zácvik posuzovatelů – předpoklad validity výsledků assessment centra. In Eva Letovancová, Eva Vavráková. Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. 2010. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 489-497, 9 s. ISBN 978-80-223-2970-5. info
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : 1. díl : Učebnice. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7358-166-4. info
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Pavel ŘEZÁČ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : 1. díl : Pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2010. 63 s. ISBN 978-80-7358-167-1. info
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Jitka ČUPOVÁ, Pavel ŘEZÁČ, Eva SUCHÁNKOVÁ a Martin VACULÍK. Český jazyk a komunikace pro střední školy : 1. díl : Průvodce pro učitele. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2010. 168 s. ISBN 978-80-7358-168-8. info
 • VACULÍK, Martin a Veronika JEDRZEJCZYKOVÁ. Commitment in unmarried cohabitation. Studia Psychologica, 2009, roč. 51, č. 1, s. 101-117. ISSN 0039-3320. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Hana HOŠŤÁLKOVÁ a Martin VACULÍK. Prosociální chování a jeho vztah k sourozeneckým konstelacím a k vyžadování prosociálního chování. In Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-210-4938-3. info
 • VACULÍK, Martin. Assessment centrum. In Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie B. Baštecká (Ed.). Praha: Portál, s. r. o., 2009. s. 45-49, 5 s. Psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • VACULÍK, Martin a Jitka ČUPOVÁ. Zhodnocení typů assessment center vzhledem k jejich účelu. Psychologie v ekonomické praxi, 2008, roč. 42, 3 - 4, s. 61-73. ISSN 0033-300X. info
 • VACULÍK, Martin a Petra ČERVENKOVÁ. Formování postoje k homosexualitě. Československá psychologie, 2007, roč. 51, č. 1, s. 75-89. ISSN 0009-062X. info
 • VACULÍK, Martin a Blanka NECHVÁTALOVÁ. Profesní zátěž a životní spokojenost profesionálních hasičů. Psychologie v ekonomické praxi, Praha: Karolinum, 2007, XLII, 3-4, s. 37-46. ISSN 0033-300X. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166. ISSN 0039-3320. info
 • VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Love via Internet? In Cyberspace 2005. 2006. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 2006. s. 285-294, 10 s. ISBN 80-210-4060-2. info
 • VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu. Československá psychologie, Praha: Academia, 2005, roč. 59, č. 2, s. 159-176. ISSN 0009-062X. info
 • VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Láska po internetu? Brno: FSS MU, 2005. Kyberprostor 2005. ISBN 80-210-4060-2. URL info
 • VACULÍK, Martin a Monika DUŠKOVÁ. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 1, s. 55-63. ISSN 0009-062X. URL info
 • VACULÍK, Martin. Ve světě počítačových her. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2002, roč. 6/2002, č. 6, s. 16-17. ISSN 1211-5886. URL info
 • VACULÍK, Martin. Hraní počítačových her jako specifický fenomén období adolescence. In Utváření a vývoj osobnosti. 2002. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 209-226, 17 s. LN00A023. ISBN 80-85947-83-8. info
 • VACULÍK, Martin. Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2001, XLV, č. 2, s. 143-151. ISSN 0009-062X. URL info
 • VACULÍK, Martin. Výkonová motivace hráčů počítačových her v adolescenci. In Psychologické otázky adolescence. 2001. vyd. Brno: PSÚ AV ČR, 2001. s. 103-113. ISBN 80-7326-001-8. info
 • VACULÍK, Martin. Percepce a hodnocení interpersonálního chování hráčů počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PSú AV ČR, MU, 2000. s. tisk, 9 s. info
 • VACULÍK, Martin. Eysenckova typologie osobnosti hráčů počítačových her. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: FSS MU, 2000. s. 193-199. info
 • VACULÍK, Martin. Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, Brno: Psú AVČR, 2000, roč. 6, č. 1, s. 1-11. ISSN 1211-8818. info
 • VACULÍK, Martin. Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2000, roč. 44, č. 2, s. 279-286. ISSN 0009-062X. URL info
 • VACULÍK, Martin. Psychologické a sociální charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. disertační práce. Brno: FSS MU, 2000. 145 s. info
 • VACULÍK, Martin. Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1999, roč. 43, č. 2, s. 165-179. ISSN 0009-062X. URL info
 • VACULÍK, Martin. Elektronické hry a agrese. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1999, roč. 43, č. 5, s. 422-432. ISSN 0009-062X. URL info
 • VACULÍK, Martin. Osobnostní charakteristiky a hraní počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 99. 1999. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU, Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 185-192. ISBN 80-210-2228-0. info
 • VACULÍK, Martin. Program POLICY PC 3.0 - nástroj pro analýzu způsobů rozhodování. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1998, roč. 42, č. 2, s. 155-168. ISSN 0009-062X. URL info
 • VACULÍK, Martin. Svět počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 98. 1998. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU, Psychologický ústav AV ČR, 1998. s. 180-185. ISBN 80-210-2005-9. info
 • VACULÍK, Martin. Lineární a nelineární rozhodování: experimentální srovnání. 1996. 114 s. info

2017/08/04