doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Vice-dean for research and doctoral studies, Faculty of Social Studies


Office: 2.57
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7442
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Martin Vaculík, Zlín
Department
 • Department of Psychology, Faculty of Social Studies
Employment - Position
 • Vice-dean for research and doctoral studies Associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2010: associate professor, social and work psychology, Faculty of social and economic sciences, Comenius University in Bratislava
  2000: Ph.D., social psychology, Faculty of social studies, Masaryk University
  2000: PhDr., social psychology, Faculty of social studies, Masaryk University
  1996: Mgr., psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
Employment
Teaching Activities
 • Personnel psychology, Organisational psychology, Research methods in psychology, Assessment center, Learning and Development, Internship (organisations)
Scientific and Research Activities
Internship
 • 2001: University of Helsinki, Finland
  1999: University of Helsinki, Finland
  1998: University of Helsinki, Finland
  1998: Linköping University, Sweden
University Activities
 • 2017: Board of Internal Evaluation – Masaryk University
  2011 – present: Psychology - doctoral board
  2010 – 2013: Academic Senate FSS MU
  2002 – 2004: Social Studies - editorial board
  2000 – 2002: Academic Senate – Masaryk University
Major Publications
 • PROCHÁZKA, Jakub, David JANKŮ a Martin VACULÍK. Měření vztahu mezi leaderem a následovníkem: Překlad a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny. In Kacmar, P., Bavolar, J., Lovas, L.. Psychológia práce a organizácie 2018. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika Kosiciach, 2019. s. 329-342, 14 s. ISBN 978-80-8152-713-5. info
 • VÍDENSKÁ, Lenka, Martin VACULÍK, Ludmila KAŠPÁRKOVÁ a Jakub PROCHÁZKA. An integrated model of work engagement : How the satisfaction of basic psychological needs explains the relationship between personality and work engagement. Psihologija, Beograd, 2019, roč. 52, č. 3, s. 265-284. ISSN 0048-5705. doi:10.2298/PSI181204004P. článek - open access info
 • FIKRLOVÁ, Jana, Lenka ČECHOVÁ, Tereza LEBEDOVÁ, Patrik PÝCHA, Alena ŠEŠULKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The power of red : The influence of colour on evaluation and failure – A replication. Acta Psychologica, Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 198, July, s. 1-5. ISSN 0001-6918. doi:10.1016/j.actpsy.2019.102873. článek v databázi ScienceDirect info
 • MICHELE, Lukáš, Simona LIPTÁKOVÁ, Alexandra OCÁSKOVÁ, Hana HLOBILOVÁ, Tereza KAŠKOVÁ, Agáta PŘIKRYLOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Imaginace jídla a jeho konzumace : čím více na to myslíme, tím méně toho sníme. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 2, s. 1-12. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.340. článek - open access info
 • ZÁLIŠ, Ladislav, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Mind the silver bullet thinking : A multilevel study on the impact of manager trait mindfulness on subordinate objective job performance. Frontiers in Psychology, Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2019, roč. 10, September, s. 1-6. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.02171. Full-text na webu časopisu (open source) info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Anna PŘÍKAZSKÁ, Hynek CÍGLER, Martin VACULÍK a Howard J. KLEIN. The Czech adaptation of the Klein et al’s unidimensional targer-neutral scale of commitment. E+M Ekonomie a Management, Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 52-67. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-004. Článek na webu časopisu info
 • ČAPKOVÁ, Klára, Martin VACULÍK, Jason ELLIS a Miroslav ŠIPULA. The impact of pre-sleep arousal state and strategy to control unwanted thoughts on sleep quality. Anxiety, Stress and Coping, Abingdon: Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 3, s. 338-347. ISSN 1061-5806. doi:10.1080/10615806.2017.1421843. článek info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Ludmila, Martin VACULÍK, Jakub PROCHÁZKA a Wilmar B. SCHAUFELI. Why resilient workers perform better : the roles of job satisfaction and work engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, Routledge, 2018, roč. 33, č. 1, s. 43-62. ISSN 1555-5240. doi:10.1080/15555240.2018.1441719. full-text (online) info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Petr SMUTNÝ a Stanislav JEŽEK. Leader traits, transformational leadership and leader effectiveness : A mediation study from the Czech Republic. Journal for East European Management Studies, Baden-Baden: Nomos, 2018, roč. 23, č. 3, s. 474 - 501. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474. full-text (online) info
 • KŠIŇAN, Albert, Carlos Arturo ALMENARA a Martin VACULÍK. The effect of belief in weight controllability on anti-fat attitudes : An experimental manipulation. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, Paris: Elsevier, 2017, roč. 67, č. 3, s. 117-124. ISSN 1162-9088. doi:10.1016/j.erap.2016.12.004. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Transformational leadership, work satisfaction and group performance : Mediation analysis. In Zanele Ndaba and Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 386-392, 7 s. ISBN 978-1-911218-27-2. info
 • VOŽENÍLEK, David, Anna RABELOVÁ, Adam GREGOROVIČ, Michaela PROCHÁZKOVÁ, Pavla ŠINDELÁŘOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Pracovní spokojenost jako mediátor vztahu mezi self-efficacy a výkonem. Psychologie a její kontexty, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-39. ISSN 1803-9278. On-line archiv časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Monika HEINIGOVÁ, Kryštof KAMENICKÝ, Lucie LUKÁŠOVÁ, Alžběta SEDLÁKOVÁ a Martin VACULÍK. Perceived performance as predictor of satisfaction: Experiment. In Ford Lumban Gaol, Fonny Hutagalung, Fong Peng Chew, Zulkifli Md Isa, A.R. Rushdan. Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science: Proceedings of the 5th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS 2016). Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. s. 25-28, 4 s. ISBN 978-1-138-03516-4. doi:10.1201/9781315269184-6. CRC Press webpage with the proceedings info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Helena GILOVÁ a Martin VACULÍK. The relationship between transformational leadership and engagement : Self-efficacy as a mediator. Journal of Leadership Studies, Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 11, č. 2, s. 22-33. ISSN 1935-2611. doi:10.1002/jls.21518. článek na stránkách časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7. PURL epub url html info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Jedlicka, P.. Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, 2016. s. 848-854, 7 s. ISBN 978-80-7435-636-0. sborník online info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment, 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137. URL info
 • DOČEKALOVÁ, Soňa, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness. In D. Vasilenko and N. Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership & Governance. Reading, UK: ACPI, 2016. s. 76-83, 8 s. ISBN 978-1-910810-84-2. Abstract in Scopus info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The relationship between managerial skills and managerial effectiveness in a Managerial simulation game. Revista Innovar, Columbia, 2016, roč. 26, č. 62, s. 11-22. ISSN 0121-5051. doi:10.15446/innovar.v26n62.59385. On-line version of the original article info
 • VACULÍK, Martin, Jana VYTÁSKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Ladislav ZÁLIŠ. Mindfulness, job satisfaction and job performance: Mutual relationships and moderation effect. In I. Simberova, F. Milichovsky & O. Zizlavsky. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. s. 148-156, 9 s. ISBN 978-80-214-5413-2. on-line proceedings info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ a Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-210-8368-4. Plná verze knihy v online čítárně info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016, roč. 58, č. 4, s. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721. Online archiv časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Leadership jako terapeutický proces: Role pracovního spojenectví ve vztahu mezi transformačním přístupem, efektivitou leadera a pracovní spokojeností. In E. Sollarova a T. Sollar. Work and Organizational Psychology 2016. Nitra: Constantine the philosopher university in Nitra, 2016. s. 159-169, 11 s. ISBN 978-80-558-1133-8. Sborník ke stažení info
 • HAŠKOVÁ, Kateřina a Martin VACULÍK. Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 3, s. 81-101. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2016060381. URL info
 • MEŠTEROVÁ, Jana, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 109-122. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.109-122. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 93-102. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.93-102. info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie, Praha: Psychologický ústav akademie věd České republiky, 2015, roč. 59, č. 2, s. 137-149. ISSN 0009-062X. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Work satisfaction and work performance: An experimental examination of a causal model (Research proposal) (Poster). In 17th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology 2015. 2015. info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 184-191, 8 s. ISBN 978-80-7378-309-9. URL info
 • HAŠKOVÁ, Kateřina, Martin VACULÍK a Marcela LEUGNEROVÁ. Efektivita kariérového poradenství. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 103-109, 7 s. ISBN 978-80-7378-309-9. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Barbora HILŠEROVÁ a Martin VACULÍK. General self-efficacy, transformační leadership a efektivita leaderů ve výrobní společnosti. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 245-255, 11 s. ISBN 978-80-7378-309-9. info
 • NEKUŽOVÁ, Markéta, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 200-211, 12 s. ISBN 978-80-7378-309-9. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Petr SMUTNÝ a Martin VACULÍK. Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 465-469, 5 s. ISBN 978-80-7435-367-3. Webové stránky konference s elektornickou verzí sborníku info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Developing managerial competency model. In Pavel Jedlička. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 309 - 315, 7 s. ISBN 978-80-7435-370-3. info
 • SEDLÁKOVÁ, Jitka, Vojtěch MÝLEK, Klára ČAPKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Stanislav JEŽEK. Parental control of child as a predictor of academic procrastination. In Milan Houška, Igor Krejčí, Martin Flégl. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 694-702, 9 s. ISBN 978-80-213-2468-8. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Dominance as a moderator in the relationship between leader's warmth and effectiveness. In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 270-277, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr SMUTNÝ. Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership? In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 337-344, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Efektivní vůdcovství: Integrující přístup. In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L.. Psychológia práce a organizácie 2014. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 218-226, 9 s. ISBN 978-80-89524-15-0. info
 • SOUČKOVÁ, Marie a Martin VACULÍK. Psychologické faktory změn v pracovním chování. In Denisa Fedáková, Miroslava Bozogáňová, Lucia Ištoňová. PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014: Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie. Vydanie prvé. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 264-273, 10 s. ISBN 978-80-89524-15-0. PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 - Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie; Název příspěvku - Psychologické faktory změn v pracovním chování info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Vztah efektivity leadera, transakčního a transformačního leadershipu: Jak působí posilující efekt? Psychologie pro praxi, Praha: Karolinum, 2014, roč. 7, 3-4, s. 95-109. ISSN 1803-8670. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Aneta MACANOVÁ, Tereza MOKRÁ, Petra NEKULOVÁ, Adam VODIČKA, Richard ZEZULKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 4, s. 383-392. ISSN 0031-3815. URL info
 • SOUČKOVÁ, Marie, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Personality traits and workaholism. International Journal of Humanities and Social Science, New York (USA): Center for Promoting Ideas, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2220-8488. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Learning effectiveness of management simulation game Manahra. In Carlos Vaz de Carvalho & Paula Escudeiro. The Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning. Reading, UK: Academic Conference and Publishing International Limited, 2013. s. 512-520, 9 s. ISBN 978-1-909507-63-0. Elektronická verze sborníku info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adam ŤÁPAL, Luboš BRABENEC, Radomír MACEČEK, Jan Jiří BUCHTA, Jakub PROCHÁZKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. The color black and situational context: Factors influencing perception of an individual's aggressiveness and respectability. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences, Bratislava, SK: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 55, č. 4, s. 321-333. ISSN 0039-3320. URL info
 • ŘEZÁČ, Pavel, Kateřina KLEČKOVÁ a Martin VACULÍK. Perception of Juvenile Delinquents of Group Therapy Approaches. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, USA: SAGE Publications, 2012, roč. 57, č. 8, s. 1009-1026. ISSN 0306-624X. doi:10.1177/0306624X12441334. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. The relationship between prosocial behavior and the expectation of pro social behavior. Studia Psychologica, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 54, č. 4, s. 363-372. ISSN 0039-3320. info
 • VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, a.s., 2010. 202 s. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7. info

2020/03/01