doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Associate professor, Department of Applied Mathematics and Computer Science


Office: 629
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5386
E‑mail:
social and academic networks:
Qualifications

Finished procedures

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Faculty of Economics and Administration
Procedure field Business Management
Faculty implementing procedure Faculty of Economics and Administration
Procedure status appointment to associate professor
Procedure initiation date 19 Oct 2018
Procedure conclusion date 1 Jul 2019
Habilitation thesis (publicly available part) Selected methods of causal analysis for measuring the sales support efficiency
Habilitation thesis reviewers doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. (Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Radim Jiroušek, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (Oddělení ekonomiky a řízení stavebnictví, Slovenská technická univerzita)
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 26 Apr 2019 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (Faculty of Economics and Administration MU)
Members prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta managementu)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Faculty of Science MU)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta)
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská)
Board decision Board Decision
Faculty scientific board session date 20 May 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info