Mgr. Markéta Žáčková


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
  • doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1993 - 1999: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: dějiny umění - český jazyk a literatura
  • 1999: Dipl. - Petr Dillinger. Malířské dílo.
Přehled zaměstnání
  • 1999- dodnes: Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Pedagogická činnost
  • FF MU:
  • Uvedení do dějin umění - Epochy dějin umění
  • Neoklasicismus v českém výtvarném umění
Vědeckovýzkumná činnost
  • Dějiny českého výtvarného umění v období mezi dvěma světovými válkami.
Vybrané publikace
  • ŽÁČKOVÁ, Markéta. /kat./ Grafické dílo Petra Dillingera. Praha, 1998. 5 s. ISBN sine. info

16. 11. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info