PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Hansgut Vladimír, 21.9.1948, Olomouc, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU Brno, Poříčí 31, 63900 Brno
Funkce na pracovišti
 • lektor II
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Ph.D. na FSps MU Brno
 • 1986: PaedDr. na PdF UJEP Brno
 • 1984: absolvování Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, obor Tv-Z
 • 1984: odborný asistent na Pedagogické fakultě UJEP Brno, KtdTv
 • 1973 absolvování Pedagogické fakulty UJEP v Brně
 • 1969: zapsán na Pedagogickou fakultu UJEP V Brně, kombinaci Tv-Nš
 • 1968: vyučen v oboru elektromechnik v EJF Brno
 • 1966: maturita na SVVŠ Opuštěná v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2002: lektor II na Fakultě sportovních studií MU Brno, KSE
 • 1984: odborný asistent na Pedagogické fakultě UJEP Brno, KtdTv
 • 1976: SOU Stavebního podniku Brno, učitel
 • 1974: ZŠ Tuřany, Brno, učitel
Pedagogická činnost
 • Teotie a didaktika plavání
 • Teotie a didaktika vodních sportů
 • Rehabilitace a sportovní masáž
 • Vedoucí diplomových prací
 • Oponent diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Komparace ukazatelů motorické kompetence u adolescentů s mentálním postižením ve vztahu k diferencovaným intervenčním programům
 • GRANT - ČR Speciální olympiády a jiné aktivity jako prostředek "nezávislého života" mentálně retardované mládeže
 • Mezinárodní projekt CEEPUS - CZ zaměřený na studijní pobyty v rámci aplikované Tv pro studenty, doktorandy a učitele, koordinátor Olomouc, Prof. Válková
Akademické stáže
 • Universita Eugena Piaseckého, AWF, Poznaň, Polsko (6.3.-16.3.2000)
 • AWF, Wroclaw, Polsko (4.4.- 14.4.2005)
Universitní aktivity
 • člen vědecké společnosti kinantropologie PdF MU
 • člen Slovenské vedecké spoločnosti pre telesnů výchovu a šport
Mimouniversitní aktivity
 • 1992: člen realizačního týmu plavců Komety Brno
 • 1994: člen realizačního týmu triatlonistů Kepák Brno
 • 2006: člen realizačního týmu reprezentačního ČR týmu basketbalistů - staršího dorostu.
Vybrané publikace
 • HANSGUT, Vladimír. Srovnávání objemů v kategoriích činností mezi intervenčními programy u mentálně postižených adolescentů. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 1. vydání. FSpS MU Brno: Tisk OLprint Šlapanice, 2003. s. 24-28. ISBN 80-210-3261-8. URL info
 • HANSGUT, Vladimír. Objem činností monitorovaných ve volném čase u mentálně postižené mládeže. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1. vyd. MU Brno: Ped fak. MU Brno, 2001. s. 211-213. ISBN 80-210-2712-6. info
 • HANSGUT, Vladimír. Vývoj motorické kompetence a sociálního chování u sportujících na Speciálních olympiádách a nesportujících mentálně postižených. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. MU Brno: Ped. fak. Mu, 2001. s. 176-178. ISBN 80-210-2573-5. info
 • HANSGUT, Vladimír. Aktywnošč ruchovwa w czasie wolnym osób upošledzonych. In Sport dla osob niepelnosprawnych. 1. vyd. Poznaň: Stanislaw Kowalik, 2001. 4 s. ISBN 80-244-0351-X. info
 • HANSGUT, Vladimír. Aktywnošč ruchwa w czasie wolnym osób upošledzonych. In Dzieco niepelnosprawne, aktywnošč ruchowa, dzialalnošč szkoly. Pozaň: Akademia wychowania fizycznego, 2001. s. 122-125. ISBN 80-244-0351-X. info
 • HANSGUT, Vladimír. Kategoriální systém hodnocení činností v denním režimu osob s mentálním postižením. In Nové poznatka v kinantropologickém výzkumu. Brno 2001. Brno 2001: MU Brno, 2001. s. 78-80. ISBN 80-210-2764-9. info
 • HANSGUT, Vladimir. Odraz Speciálních olympiád s intervenčním programem pro dospívající mentálně postiženou populaci. In Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivitprvní vydání. první vydání. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 57 - 64, 7 s. ISBN 80-244-0118-5. info
 • The desing of Special Olympics research project. Olomouc: FTK UP, 1999. 2 s. info
 • VÁLKOVÁ, Hana a Vladimír HANSGUT. The reflection of Special Olympics sport international program in inner experience of adolescents with mental retardation. In Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 24, Olomouc: FTK UP Olomouc, 1999. Olomouc: FKT UP Olomouc, 1999. 7 s. sport 1. ISBN 80-7067-989-1. info
 • VÁLKOVÁ, Hana a Vladimír HANSGUT. The design of Special Olympics research project. In Pohyb a Zdraví. Olomouc: Universita Palackého. KTK UP Olomouc. Olomouc: FKT UP Olomouc, 1999. 2 s. sport, 1. ISBN 80-244-0004-9. info
 • HANSGUT, Vladimír. Specifičnost herní přípravy u mentálně postižených. In Zb. ref. z konferenc. Výučba atréning v športových hrách. Bratislava: FTVŠ UKo, 1997. s. 15-16. šport 1. ISBN 80-88901-00-6. info
 • HANSGUT, Vladimír. Pohybová aktivita mentálně postižených na školách. In Sborník. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 128-130. Svazek č. 137. ISBN 80-210-1480-6. info
 • HANSGUT, Vladimír. Integrace mentálně postižené mládeže do výchovně-vzdělávacích zařízení. Zborník 3. vedecká konferenia študentov PGŠ. Bratislava: FTVŠ UK, 1996. 4 s. ISBN 80-967692-6-X. info
 • HANSGUT, Vladimír. Pohybová aktivita mentálně postižených. In Sborník. Brno: Paido, PdF MU Brno, 1995. s. 21-23. sport 1. ISBN 80-85931-16-8. info
 • HANSGUT, Vladimír. Výuka plavání na školách I. a II.stupně. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 77-80. Svazek č. 128. ISBN 80-210-0874-1. info

2006/10/20

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info