Qualifications

Ongoing procedures

Professorship procedures
Applicant's name at procedure initiation doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Faculty of Medicine
Procedure field Neurology
Faculty implementing procedure Faculty of Medicine
Procedure status appointment recommended by evaluation board
Procedure initiation date 30 Apr 2020
Public lecture 15 Sep 2020 | Lecture Evaluation
Evaluation board
Chair prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Faculty of Medicine MU)
Members prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Neurologická klinika Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (Neurologická klinika 3. LF University Karlovy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze)
prof. Jiří Dvořák, MD (Schulthess Klinik)
Board's position Board'S Position

Finished procedures

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation CEITEC
Procedure field Neurology
Faculty implementing procedure Faculty of Medicine
Procedure status appointment to associate professor
Procedure initiation date 7 Oct 2014
Procedure conclusion date 1 Jun 2015
Habilitation thesis (publicly available part) Habilitation Thesis
Habilitation thesis reviewers doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (Faculty of Medicine)
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. ()
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. ()
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 13 Feb 2015 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
Members prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. ()
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. ()
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. ()
Board's position Board'S Position
Faculty scientific board session date 19 Mar 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info