doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Associate professor, Department of Technical Education and Information Science


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/-1039
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6960
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Doc. Ing. Jiří Strach, CSc.,narozen 29. srpna 1938 v Brně, ženatý dvě deti
Funkce na pracovišti
  • učitel na Katedře didaktických technologií
Přehled zaměstnání
  • 1963 - 1969 výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu energetických zařízení 1969 - 1972 odborný asistent na katedře Zákadů výroby Pedagogické fakulty UJEP 1992 - 1991 docent na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UJEP 1992 1997 proděkan Pedagogocké fakulty MU 1998-1999 docent na Katedře didaktických technologií 1999 - proděkan pro zahraniční styky Pedagogické fakulty MU
Vybrané publikace
  • STRACH, Jiří. Wie kann die Schule dazu beitragen, das Gesundheitsrisiko von Schüler / -inen/ -n bei Computernutzung zu minimierren? In Lehrer/ -innenbildung in Europa. 1. vyd. Winer Neudorf: Verlag GmbH &Co.KG Wien-Zurich, 2008. s. 88-97, 11 s. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
  • STRACH, Jiří. Jak připravit žáky a jejich rodiče na nebezpečí plynoucí z rozvoje telekomunikací a zejména internetu. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7392-077-7. info
  • STRACH, Jiří a Jana VESELÁ. Diagnostic Methods for Healthweise Orientated Vocational Selection of Primary School Pupils. In Care of Educational Institutions about Childern Health. 1. vyd. Sint Petersburg: Ministerstvo vzdělávání a vědy Ruské federace, 2006. s. 18 -22. ISBN 5-7434-0349-X. info
  • STRACH, Jiří. ISSUES OF BULLYING SOCIO DIAGNOSTIC SYSTEM. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 919-938. ISBN 978-80-7315-119-5. info

25. 5. 2006

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info