JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.

Assistant professor, Department of Constitutional Law and Political Science


Office: 147
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6506
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name
 • JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.
Department / Faculty / University
 • Department of Constitutional Law and Political Science
  Masaryk University, Faculty of Law
  Veveri 158/70
  602 00 Brno, Czech Republic
Current position
 • Assistant Professor in Constitutional Law and Human Rights Law
 • Visiting Researcher in EU Law and Human Rights, University of Leiden
 • Judicial Assistant at the Czech Constitutional Court
Education and academic qualifications
 • 2019: Doctor of Laws (JUDr.), Charles University in Prague
 • 2018: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Charles University in Prague
 • 2018: Master of Philosophy (MPhil), University of Oxford
 • 2015: Magister Juris (MJur), University of Oxford
 • 2012: Master of Laws (Mgr.), Charles University in Prague
Professional experience
 • 2017- : Assistant Professor in Constitutional Law, Human Rights, and Political Science at the Masaryk University
 • 2017- : Judicial assistant at the Czech Constitutional Court
 • 2018-2019: Tutor in European Union Law at the University of Oxford
 • 2016-2016: Legal adviser at the Slovak Ministry of Foreign Affairs
 • 2015-2016: Junior Lawyer at Havel, Holásek and partners, law firm
 • 2012-2014: Teaching and research assistant at KU Leuven
 • 2008-2011: Tutor of Legal English for legal professionals
Teaching activities
 • constitutional law, human rights, introduction to government (theory of state), political science, EU constitutional law, EU criminal law, jurisprudence and political theory
Research activities
 • constitutional law, comparative law, EU law, medical law and ethics
Professional stays abroad
 • 2021- : Intern at the Court of Justice of the European Union
 • 2021- : Visiting Researcher in EU Law at the University of Leiden
 • 2015- : Postgraduate researcher at the University of Oxford
 • 2018: Academic visitor at the Comenius University in Bratislava
 • 2018: Guest lecturer at the Friedrich Schiller University in Jena
Non-university activities
 • 2019- : President of the Czech Society for European and Comparative Law
 • 2012-2018: Secretary of the Czech Society for European and Comparative Law
Major publications
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Kamil BARANÍK. EU Integration and the Slovak Constitution. In Stefan Griller, Roman Puff. National Constitutions and EU Integration. Oxford: Hart Publishing, 2021. s. 119-148. ISBN 978-1-5099-0676-5. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Czechs and Balances – One Year Later. Verfassungsblog. Berlín: Verfassungsblog.de, 2021, Neuveden, březen, s. 1-8. ISSN 2366-7044. doi:10.17176/20210330-195055-0. Open access časopisu info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Is Compulsory Vaccination Compulsory? Verfassungsblog. Berlín: Verfassungsblog.de, 2021, Neuveden. ISSN 2366-7044. Open access časopisu info
 • MICHKOVÁ, Karolina a Zuzana VIKARSKÁ. Belgický boj s koronavirem, 1. část. Právo a krize, 2021. příspěvek na blogu info
 • MICHKOVÁ, Karolina a Zuzana VIKARSKÁ. Belgický boj s koronavirem, 2. část. Právo a krize, 2021. příspěvek na blogu info
 • DŘÍNOVSKÁ, Natálie a Zuzana VIKARSKÁ. O rok starší, o rok moudřejší? První narozeniny prvního koronavirového usnesení Pl. ÚS 8/20. Právo a krize, 2021. příspěvek na blogu info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Strategická litigace u ESLP, aneb o co v případu Vavřička nešlo. Brno: Bulletin lidských práv, 2021. s. 3-5. ISSN 1804-2392. Open access časopisu info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Povinné očkování dětí u ESLP: výhra pro stát, prohra pro informovaný souhlas? Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 2021, 7-8, s. 230-232. ISSN 1211-4405. full text info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Right to self-defence with a weapon in the Czech Republic: an unloaded gun? ConstitutionNet. 2021, roč. 2021, s. 1-5. full text info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Výběrová řízení v univerzitním prostředí: lze zvýhodňovat méně zastoupené pohlaví? In Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková a Pavla Špondrová. Mužské právo: Jsou právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 487-511. ISBN 978-80-7598-761-7. Repozitář MU Web nakladatele info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Czechs and Balances – If the Epidemiological Situation Allows…. Berlín: Verfassungsblog.de, 2020, Neuveden, březen, s. 1-10. ISSN 2366-7044. doi:10.17176/20200520-133608-0. Open access časopisu info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Členka oborové rady doktorského studijního programu Ústavní právo a státověda. 2020 - 2021. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Michal BOBEK. Slovakia: Between Euro-Optimism and Euro-Concerns. In Anneli Albi, Samo Bardutzky. National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law. The Hague: Springer (T.M.C. Asser Press), 2019. s. 835-886. ISBN 978-94-6265-272-9. doi:10.1007/978-94-6265-273-6_18. Open access nakladatele info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Monika HANYCH. Kariéra v EU, aneb pracovní možnosti českých právníků (konference ČSESP). 2019. Program konference info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Úvod do studia práva. In Common Law Society: Lonely Fresher Summer School. 2019. link info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. EU Substantive Law (specialisation course). In CLS Summer School: Global Law of Sport. 2019. URL info
 • KRATOCHVÍL, Jan a Zuzana VIKARSKÁ. DOUPě č. 5: Lidská práva a zdravotnictví (Olomoucko-brněnský výjezdní seminář). 2019. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Společná azylová a migrační politika EU - přednáška na FP ZČÚ v Plzni. 2019. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Prečo Slovensko nedokáže obsadiť prázdne kreslo na Všeobecnom súde? In 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy. 2019. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Kateřina STUDECKÁ. Right to a fair trial in the jurisprudence of the ECtHR. In Justiční akademie: Školení THEMIS. 2019. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana, Jan EXNER a Monika HANYCH. Konference ČSESP & MZV 2019: Brexit jako zrcadlo Evropy. 2019. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana, Jan EXNER a Monika HANYCH. ČSESP: PhD Workshop 2019. 2019. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Pavel KANDALEC. DOUPě č. 6: Aktuální politické dění optikou ústavního práva. 2019. info
 • BENÁK, Jaroslav, Zuzana VIKARSKÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Část X. – Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy. Brno: Spisy Právnické fakulty MU, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-8972-3. Dny práva 2017 – Část X. – Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Marin MRČELA. Application of EU Instruments in Criminal Justice. CEELI, 2018. 21 s. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Od paternalismu ke klientskému přístupu? Srovnání medicínského práva ve Spojeném království a v ČR/SR. In Letní škola zdravotnického práva. 2018. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Může být rozmanitost evropských států důležitější než jejich jednota? In Olomoucké dny mladých právníků: Plenární zasedání. 2018. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Princip proporcionality v evropském právu. In Poměřování základních práv (Letní turisticko-ústavněprávní seminář). 2018. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Lucie KUNCOVÁ. The Role of Judges in Defending Liberal Democracy. In THEMIS: Judicial Ethics and Professional Conduct. 2018. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana, Lucie KUNCOVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. The Role of Judges in Defending Liberal Democracy. In AIAKOS: Human Rights Challenges of Today’s World. 2018. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana, Robert ZBÍRAL, Jan KOMÁREK a Jan EXNER. Konference ČSESP & MZV 2018: Česká otázka v Evropě. 2018. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. National, Constitutional, and European Identity: Three Distinct Concepts. In The Future of the EU and European Law: International Scientific Conference. 2018. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Different Conceptions of Proportionality in EU Law. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore (The Milestones of Law in the Area of Central Europe). 2018. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. EU Law Instruments in the Area of Criminal Justice. In Application of EU Instruments in Criminal Justice (II.). 2018. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Výběr soudců evropských soudů: Rozhoduje odbornost, či politika? Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2018, roč. 2018, č. 6, s. 22-36. ISSN 1802-3843. Článek v aspi.law.muni.cz Repozitář MU info
 • BENÁK, Jaroslav a Zuzana VIKARSKÁ. DOUPě: Diskutujeme O Ústavním Právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9134-4. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Pavel KANDALEC. DOUPě č. 4: Ústavněprávní aspekty trestního práva. 2018. událost info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Jan M. PASSER. ČSESP Moot Court. 2018. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana a Barbora BUDINSKÁ. Judicial dialogue after Taricco II: who has the last word, in the end? EU Law Analysis [online blog], 2017. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana, Robert ZBÍRAL, Ladislav VYHNÁNEK, Vojtěch ŠIMÍČEK, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel KANDALEC a David KOSAŘ. DOUPě č. 1: Ústavní identita České republiky. 2017. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana, Robert ZBÍRAL, Ladislav VYHNÁNEK, David KOSAŘ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. DOUPě č. 2: Jak (u)bránit liberální demokracii? 2017. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Zvrchovaný štát. In Daniel Krošlák. Ústavné právo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 117-155. ISBN 978-80-8168-511-8. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. The Slovak Challenge to the Asylum-Seekers’ Relocation Decision: A Balancing Act. EU Law Analysis [online blog], 2015. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Evropský soudní dvůr jako politický aktér. In Jan Kysela; Jana Ondřejková. Jak se píše o soudech a soudcích. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-40-3. info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Diskuse o změně volebního systému v ČR. In Marek Antoš; Jan Wintr. Volby, demokracie, politické svobody. Praha: Leges, 2010. s. 20-36, 224 s. ISBN 978-80-87212-62-2. URL info
 • VIKARSKÁ, Zuzana. Právomoci prezidenta USA. In Jan Wintr; Jan Kysela. Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám. Praha, 2009. s. 190-203, 208 s. ISBN 978-80-254-5890-7. URL info

2021/03/31

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info