doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.


E‑mail: