Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Assistant professor, Institute of Law and Technology


Office: S174
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6115
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Martin Švec, born 7th March 1989 in Jihlava,
Department/Faculty/University
 • Department of Energy Law
  Institute of Law and Technology
  Faculty of Law, Masaryk University
Function, current position
 • Research Associate, Lecturer
Education and academic qualifications
 • since 2014: Ph.D. Candidate, Masaryk University, Faculty of Law, Theoretical Legal Sciences, International and European Law, Thesis: Dimensions of International and European Energy Law: State Sovereignty in Ensuring Energy Security
 • 2008-2014: Master studies in Law, diploma work on "Europeanisation of Investment Protection", Masaryk university in Brno, Faculty of Law
 • 2000-2008: Gymnasium Jihlava
Professional experience
 • Current:
 • Research Associate, Masaryk University, Faculty of Law, Institute of Law and Technology, Department of Energy Law
 • Research Fellow, Charles University, Faculty of Social Sciences, Research Project: A multidisciplinary analysis of planetary defense from asteroids as the key national policy ensuring further flourishing and prosperity of humankind both on Earth and in Space
 • Lecturer in International Law and International Energy Law, Masaryk University, Faculty of Law and Faculty of Social Sciences , Brno, Czech Republic
 • Research Associate, Global Law Initiatives for Sustainable Development, UK
 • Past:
 • Lecturer in International and European Law, Mendel University, Brno, Czech Republic, 2016
Teaching activities
 • Public International Law, EU Law, International Economic Law, Energy Law, International Energy Law, International Arbitration in the Energy Sector, Energy in International Law, EU Energy Law
Research activities
 • Public International Law
 • Energy Law
 • International Environmental Law
 • Climate Change Law
 • International Investment Law
Professional stays abroad
 • Visiting Researcher at the Tel Aviv University, Israel 2017-2018
 • Energy Charter Secretariat, Brussels, Belgium, September 2015 - February 2016
Other academic activities, research projects, grants
 • Coach of the FDI Moot Team (international investment law)
 • Charles University, Faculty of Social Sciences, Research Project: A multidisciplinary analysis of planetary defense from asteroids as the key national policy ensuring further flourishing and prosperity of humankind both on Earth and in Space
Most significant professional accomplishments
 • Convenor of the ESIL (European Society of International Law) Interest Group on International Environmental Law
Major publications
 • ŠVEC, Martin, Antonín PANÁK a Michal PETR. Symposium energetického práva 2021. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univezita, Právnická fakulta, 2021, roč. 29, č. 3, s. 703-708. ISSN 1805-2789. info
 • ŠVEC, Martin. The Energy Charter Treaty: A Commentary. Hobér, K. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 2, s. 321-328. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2020-2-8. URL info
 • ŠVEC, Martin a Nikola SCHMIDT. Dilemmas for Planetary Defense Posed by the Current International Law Framework. In Nikola Schmidt. Planetary Defense Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 245-260. Space and Society. ISBN 978-3-030-00999-1. doi:10.1007/978-3-030-01000-3_16. Web nakladatele info
 • ŠVEC, Martin a Matteo BARRA. Reinforcing Energy Governance under the EU Energy Diplomacy: A Proposal for Strengthening Energy Frameworks in Africa. European Journal of Risk Regulation. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, roč. 9, č. 2, s. 245-267. ISSN 1867-299X. doi:10.1017/err.2018.14. Open access časopisu info
 • ŠVEC, Martin. Role EU’s Free Trade Agreements in the implementation of the Paris Agreement through promotion of energy efficiency and transfer of low-carbon technologies. In The European Society of International Law Research Forum International Law in Times of Disorder and Contestation: International Law on Sustainable Development, Climate Change and Environmental Protection in Times of Disorder and Contestation. 2018. URL info
 • ŠVEC, Martin. EU Competence Over Energy and Environment Against the Backdrop of the Transition towards a Low- Carbon Economy. In Session on “Contemporary Challenges to International Law and Policy on Sustainable Development, Energy, Climate Change, Environmental Protection, Intellectual Property and Technology Transfer”, organized by gLAWcal, the European Society of International Law, the American Society of International Law on the occasion of the conference COFOLA International, 2018, Telč, Czech Republic. 2018. info
 • ŠVEC, Martin. Evropská unie jako garant energetické bezpečnosti: principy evropské strategie energetické bezpečnosti a nástroje práva EU. In Cofola Conference For Young Lawyers, 2018, Telč, Czech Republic). 2018. info
 • ŠVEC, Martin. Investment Protection of Energy Projects in the European Union. In Ing. Jiří Franek, Ph.D. Participants’ reviewed papers from 19th International Conference MEKON 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Faculty of Economics, 2017. s. 234-243. ISBN 978-80-248-4034-5. info
 • ŠVEC, Martin. External dimension of the Energy Union: Transition to a low carbon economy. In UEF Law School's 5th annual Energy Transitions conference. 2017. UEF Law School, in cooperation with the UEF Centre for Climate Change, Energy and Environmental Law, (CCEEL) organized its 5th annual international and European energy law and policy conference "ENERGY TRANSITIONS". info
 • ŠVEC, Martin. The Impact of the Ukraine Crisis on the Investment Protection of Energy Projects in Crimea. In The Milestones of Law in the Area of Central Europe. 2017. Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky. info
 • ŠVEC, Martin. Transition to a low-carbon economy: Role of private investments. In International Scientific Conference "Globalization and Law" (the University of Niš Faculty of Law, Serbia). 2017. info
 • ŠVEC, Martin a Matteo BARRA. The Energy Union: existing tools and proposals for external energy and climate diplomacy. In The EUI/FSR conference “New governance structures in the EU energy sector”, organized by the Belgian Commission for Electricity and Gas Regulation, Bruxelles. 2017. URL info
 • ŠVEC, Martin a Matteo BARRA. Opportunities for advancing the water-energy-food nexus in development cooperation: the case of Africa. In International Conference on ”Water-Energy-Food Nexus and Environmental Sustainability: Choices, Compromises and Priorities” to be held on September 6, 2017 on the occasion of the 13th ESIL Annual Conference on “Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The Responses of International Law”, Naples, 7–9 September 2017. 2017. URL info
 • ŠVEC, Martin. Role plynových zásobníků v EU a národní energetické politice: Bezpečnost dodávek zemního plynu. In Jiří Franěk. Participants’ reviewed papers from 18th International Conference MEKON 2016, February 3-4. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Faculty of Economics, 2016. s. 281-289. ISBN 978-80-248-3899-1. doi:. info
 • ŠVEC, Martin. The Energy Charter Treaty: Renewable Energy Disputes in Light of the Charanne Case. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. Cofola International 2016: Resolution of International Disputes and Public Law in the Context of Immigration Crisis: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 237-252. ISBN 978-80-210-8356-1. Open access sborníku info
 • ŠVEC, Martin. Právní režim dopadající na použití síly v boji proti nestátnímu aktéru: Východní Ukrajina 2015. In Tereza Kyselovská, Vojtěch Kadlubiec, Jan Provazník, Nelly Springinsfeldová, Alica Virdzeková. Cofola 2015: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 131-146. ISBN 978-80-210-7976-2. URL info
 • ŠVEC, Martin. International Investment Arbitration: Investor-to-State Dispute Settlement in EU Agreements. In Klára Drličková. Cofola International 2015: Current Challenges to Resolution of International (Cross-border) Disputes: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 206-218. ISBN 978-80-210-8020-1. Open access konference info
 • ŠVEC, Martin a Lenka ČIHÁKOVÁ. „Targeted killing“ jako nástroj při boji proti terorismu ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. In 7. Výroční studentská konference k bezpečnostním tématům. 2015. info
 • ŠVEC, Martin. Ochrana investic ve světle ukrajinské krize. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015. info
 • ŠVEC, Martin. Vojenské obsazení autonomní republiky Krym z pohledu mezinárodního práva. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2014. ISSN 1804-2392. URL info
 • ŠVEC, Martin. Interpretace mezinárodních smluv o ochraně investic: Role tribunálu pro řešení investičních sporů mezi státy. In Days of Law 2014. 2014. info

2020/09/18

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info