CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • My name is Rudolf Kohoutek.I was born in 14.I.1940 in Brno.
Workplace
 • Department of Psychology.Faculty of Education MU, Poříčí 31,BRNO 60300
Employment Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • In 1957 - 1962 I studied Psychology at the Faculty of Philosophy of Masaryk University Brno. In 1969 I received my doctors degree. In 1972 I finished my post-gradual Studies at Charles University in Prague. In 1990 I was appointed Associate Professor of Educational Psychology.
Employment Summary
 • 2003 - PF MU Brno 1987 - 2003 Technical University in Brno,Faculty of Civil Enginering , Institute of Social Studies, manager 1964 - 1987 Pedagogical and Psychological Consultory Centre in Brno,manager 1962 - 1964 Childrens Diagnostic Institute,psycholog
Pedagogical Activities
 • Ontogenetical Psychology, Educational Psychology, Psychology of Work
Scientific and Research Activities
 • PHARE - Vocational and Guidance Psychology
Academical Stays
 • Faculty of Education in NITRA,University of Konstantin Philosoph
University Activities
 • Member of Scientific Board Faculty of Education MU Brno and ICV MZLU Brno
Extrauniversity Activities
 • I am a member of Czech and Moravian Psychological Society and Pedagogical and Sociological Society
Appreciation of Science Community
 • Diagnostic of Communication
Selected Publications
 • KOHOUTEK, Rudolf. Profesní psychologické poradenství v HR. Profi HR. Praha: A11 s.r.o. Bělohradská 92. Praha 2, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 38-39. ISSN 2464-5907. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Konfliktové situace a práce na jejich řešení. Profi HR. Praha: A 11 s.r.o., 2018, roč. 9/IV, A11, s. 14-15. ISSN 2464-5907. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychický infantilismus (parvuloismus, puerilismus) a školní docházka. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Forum s.r.o., 2017, ročník IV, 05/ 2017, s. 16-20. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Etická výchova a vývoj osobnosti dětí předškolního věku. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Forum s.r.o., 2017, VI. ročník, č. 6, s. 29-34. ISSN 1804-9745. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Zvýšeně intropunitivní prožívání a chování a hypersenzitivita. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Forum s.r.o., 2017, IV. ročník, č. 06, s. 17-21. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Zvýšeně extrapunitivní prožívání a chování. Integrace a inkluze ve školní praci. Praha: Forum s.r.o., 2017, IV.ročník, č. 07, s. 17-21. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Závady a poruchy motoriky, lokomoce, praxie a laterality. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: FORUN s.r.o., 2017, IV. ročník, č. 8, s. 16-20. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Děti sociokulturně a edukativně znevýhodněné. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství FORUM s.r.o., 2017, IV/2017, č. 10, s. 14-19. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Genderové vlastnosti a jejich varianty, závady a poruchy. Integrace a inkluze ve školní praci. Praha: FORUM s.r.o., 2017, V., č. 1, s. 16-22. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Závady a poruchy chování, učení a prožívání dětí a mládeže. Integrace a inkluze ve školní praxi. Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. Praha: Nakladatelství FORUM, 2016, ročník 3, č. 9, s. 8-15. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociálně pedagogicky anormativní chování. Integrace a inkluze ve školní praxi. Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, roč. 3, č. 10, s. 20-24. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychomotorická instabilita jako závada či porucha chování. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství Forum s.r., 2016, IV/2016, č. 01, s. 20-24. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. K problematice evaluace dětí předškolního věku. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM s.r.o., 2016, Neu / 2016, 3/2016, s. 9-16. ISSN 1804-9745. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Parciální nedostatky řeči, jazyka a poznávacích procesů. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, IV. ročník, č. 03, s. 15-19. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Škála pro hodnocení pracovníků. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, VI., č. 4, s. 45-49. ISSN 1804-9745. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Zvýšená psychosomatická tenze. Integrace a inkluze ve školní praci. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2016, IV/2016, č. 04, s. 18-21. ISSN 2336-1212. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Kariérové poradenství a John Lewis Holland. 2015. URL info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Jaroslav Foglar a česká pedagogika a psychologie. 2015. URL info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Dějiny psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 120 s. MU Pedagogická fakulta, katedra psychologie. ISBN 978-80-210-4540-8. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Kognitivní vývoj dětí a školní vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 3-22, 21 s. ISSN 1211-4669. info
 • MELICHÁRKOVÁ, Kateřina a Rudolf KOHOUTEK. Mental representation of psychic hygiene in basic school as seen by teachers students. In Contemporary Discourse on School and Health Investigation. první. BRNO: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 75-86. School and Health 21, 3 / 2008. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107. ISBN 978-80-210-4434-0. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Autokognice a autoregulace jako předpoklad adekvátní sociální komunikace a duševního zdraví. Diagnostika a terapie poruch komunikace. 2006, IX./2006, 1,2, s. 2-25; 2-20, 41 s. ISSN 1212-1053. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Theoretical and practical aspects of difficulties. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 863-896, 33 s. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociální psychologie. Brno, 2004. 215 s. ISBN nepřiděleno. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 287 - 299. ISBN 80-86669-02-5. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno: Cerm, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Poznávání a utváření osobnosti. První vydání. Brno: CERM Brno, 2001. 274 s. Akademické nakladatelství. ISBN 8072042009. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Autopercepce, autoregulace a zdraví pedagogů. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2001. 11 s. Učitelé a zdraví, č.3. ISBN 8090265375. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy psychologie osobnosti. Brno: Cerm, 2000. 263 s. ISBN 8072041568. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Karel OURODA. Jak studovat. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 20 s. ISBN 8072041517. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Karel OURODA. Psychologie osobnostních typů učitele. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 19 s. ISBN 8072041762. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví, č.2. ISBN 80-902653-2-4. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 99 s. ISBN 8072040871. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Brno: Cerm, 1998. 181 stran. ISBN 8072040642. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro pedagogy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 26 s. ISBN 8072040979. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Výchova dětí se závadami a poruchami chování. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 18 s. ISBN 8072040685. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Vývoj a výchova dítěte v rodině. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 17 s. ISBN 8072041053. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Metoda dotazníku pro pedagogy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 30 s. ISBN 8072040677. info
 • DRAHOVZAL, Jan, Oldřich KILIÁN a Rudolf KOHOUTEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997. 156 s. ISBN 8085931354. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Metoda pozorování a hodnocení žáka. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1997. 22 s. ISBN 8072040472. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1997. 32 s. ISBN 8072040391. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Didaktické testy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1996. 26 s. ISBN 8072040189. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Metoda rozhovoru pro pedagogy. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1996. 28 s. ISBN 8072040197. info

2009/01/30

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info