Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.

Training and development manager, Pedagogical Competence Unit


Correspondence Address:
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Office: bldg. K2/327
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Show on the map

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.
Pracoviště
 • Centrum rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK) - manažerka rozvoje a vzdělávání
 • Ústav pedagogických věd FF MU - lektorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: tutil doktor, obor Pedagogika
 • 2014: titul magistr, obor Učitelství pedagogiky pro střední školy
 • 2011: titul bakalář, obor Pedagogika
Pedagogická činnost
 • Školní didaktika
 • Školní pedagogika
Vybrané publikace
 • ČEJKOVÁ, Ingrid. Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání : Problém nebo výzva? Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 1, s. 159-179. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-1-160. Plný text info
 • ČEJKOVÁ, Ingrid. Hlas žáků střední školy teoreticky existuje. In Vašíková, Jana; Wiegerová, Adriana. Studentské fórum XV. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 9-26. ISBN 978-80-7454-583-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení. In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání první. Praha: Karolinum, 2016, s. 124-145. ISBN 978-80-246-3558-3. info
 • ČEJKOVÁ, Ingrid. Narrative Inquiry : A Classroom Full of Researchers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 4, s. 169-173. ISSN 1803-7437. Digitální knihovna FF MU info
 • ČEJKOVÁ, Ingrid. Když se řekne žákovská knížka. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 133-137. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-9. URL Digitální knihovna FF MU info
 • ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve škole. In Komenský. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 18-24. info
 • ČEJKOVÁ, Ingrid. Nuda ve škole. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 155-170. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-3-9. Digitální knihovna FF MU info

2. 4. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info