doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Associate professor, Department of Physical Education and Health Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bud. D/-1008
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4254
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Vlček, 21.4.1977
Pracoviště
 • KTVVZ
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Koordinace tvůrčí činnosti pracoviště
 • Internacionalizace pracoviště
 • Koordinace projektové činnosti pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Doktorské studium (Kinantropologie): doktor (ve zkratce „Ph.D.“): Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2009: Rigorózní řízení, obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy: doktor filosofie (ve zkratce „PhDr.“): Masarykova univerzita v Brně
 • 2002: Obchodní akademie, Hradec Králové, Státní jazyková škola (Státní jazyková zkouška z Angličtiny)
 • 2002: King Street Collage, London, Great Britain, Diploma in English as a Foreign Language
 • 2001: Sprach- und Literaturwissenschaft Fakultät, Katholische Universität Eichstätt, Deutschland, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (ve zkratce „DSH“)
 • 2000: Učitelství pro střední školy, obor TV/ZT: magistr (ve zkratce „Mgr.“): Univerzita Hradec Králové
Přehled zaměstnání
 • 2013 - současnost, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy university, Poříčí 31, 603 00, Brno, odborný asistent
 • 2010 - 2013, Katedra tělesné výchovy/Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy university, Poříčí 31, 603 00, Brno, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2007 - 2010, SPŠ Hradec Králové, Hradecká 647, 50002, Hradec Králové, třídní učitel a výchovný poradce
 • 2006 - 2007, Cera/Plast, Říční 433, 50002, Hradec Králové, manager české pobočky pro výrobu plastů mateřské společnosti se sídlem v SRN
 • 2003 - 2006, Evropské vzdělávací centrum Hradec králové, Pospíšilova tř. 324, 500 03, Hradec Králové, učitel - skupinová a individuální výuka jazyků
 • 2001 - 2002, Speciální školy Hradec Králové, Hradecká 11B, 500 02, Hradec Králové, třídní učitel
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů KTVVZ
 • Vedení bakalářských a magisterských prací
 • Konzultace studentů v doktorském studiu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti pedagogiky a kinantropologie - komparativní výzkum kurikula
 • Konzultant v doktorských studijních programech Kinantropologie a Pedagogika
 • Řešitel projektů: viz Projekty
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2003: King Street College, London
 • 2001-2002: Univerzita Eichstaedt, Spolková republika Německo
 • 6. 3. 2020 – 8. 3. 2020: Ostatní, FIN
  • EUPEA board meeting Helsinki, Organised by LIITO RY.
 • 20. 1. 2020 – 23. 1. 2020: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
  • Erasmus+ KA2: Healthy and physically active schools in Europe (HEPAS)
 • 9. 10. 2019 – 13. 10. 2019: University of Crete, Heraklion, Ostatní, GRC
  • PE teacher seminar on primary PE. In 30th EUPEA forum
 • 10. 9. 2019 – 11. 9. 2019: University of Verona, Verona, Erasmus+, ITA
  • BMC EU, third transnational project meeting
 • 29. 5. 2019 – 31. 5. 2019: Juraj Dobrila University of Pula, Pula, Ostatní, HRV
  • Vyžádaná přednáška
 • 10. 4. 2019 – 12. 4. 2019: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
  • BMC EU, second transnational project meeteng
 • 20. 10. 2018 – 23. 11. 2018: University of Basel, Basel, Ostatní, CHE
  • Zahraniční dlouhodobá stáž
 • 26. 9. 2018 – 30. 9. 2018: Marmara University, Istanbul, Ostatní, TUR
  • 13th FIEP European Congress and 29th World FIEP Congress from 26th to 29th September 2018
 • 13. 3. 2018 – 17. 3. 2018: University of Basel, Basel, Erasmus+, CHE
 • 23. 10. 2017 – 26. 10. 2017: University of Ljubljana, Ljubljana, Erasmus+, SVN
  • CALMAZ meeting
 • 13. 9. 2017 – 17. 9. 2017: University of Luxembourg, Luxembourg, LUX
  • 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS
 • 3. 11. 2016 – 6. 11. 2016: Ostatní, GBR
  • EUPEA and Education Scotland organised the EUPEA Forum Meeting in Glasgow - Scotland.
 • 29. 6. 2016 – 1. 7. 2016: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
  • CEREPS Inaugural Meeting
 • 10. 5. 2016 – 13. 5. 2016: Erasmus+, DEU
  • Tvorba Evropského kurikula TV
 • 29. 8. 2015 – 6. 9. 2015: VIA University College, Aarhus, Erasmus+, DNK
  • Pracovní a studijní pobyt na VIA University College.
 • 29. 5. 2015 – 31. 5. 2015: Opole University of Technology, Opole, Ostatní, POL
  • Setkání členů vedení (Board) Evropské unie asociací učitelů tělesné výchovy.
 • 14. 10. 2014 – 18. 10. 2014: EDUMOT, Milan, Ostatní, ITA
 • 7. 4. 2014 – 10. 4. 2014: University of Luxembourg, Luxembourg, Erasmus+, LUX
 • 1. 4. 2014 – 5. 4. 2014: OECD, Paris, Ostatní, FRA
 • 31. 10. 2013 – 1. 11. 2013: University of Basel, Basel, Ostatní, CHE
 • 8. 10. 2013 – 11. 10. 2013: University of Ljubljana, Ljubljana, Ostatní, SVN
 • 29. 8. 2013 – 1. 9. 2013: Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, Bratislava, Ostatní, SVK
  • 8th FIEP European Congress
 • 29. 7. 2013 – 31. 7. 2013: University of Trnava, Trnava, Ostatní, SVK
 • 27. 8. 2012 – 31. 8. 2012: University of Basel, Basel, Letní škola, CHE
Univerzitní aktivity
 • Vědecko-výzkumný pracovník
 • T-zástupce - koordinátor tvůrčí činnosti KTVVZ
 • Internacionalizace pracoviště
 • Projektová podpora pracoviště
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen České Kinantropologické Společnosti
 • Člen Fédération Internationale D´Éducation Physique - FIEP
 • Člen vedení EUPEA, zástupce pro východní Evropu
 • Člen mezinárodní odborné společnosti C.A.L.M.A.Z
 • Člen mezinárodní odborné společností CEREPS
 • Člen pracovní skupiny MŠMT pro vzdělávací standardy tělesné výchovy (2015-2016)
 • Člen a místopředseda České společnosti učitelů tělesné výchovy (ČSUTV)
 • Člen pracovní skupiny pro tvorbu a revize kurikula vzdělávací oblasti ČLOVĚK, JEHO OSOBNOST, ZDRAVÍ A BEZPEČÍ
Ocenění vědeckou komunitou
 • Od roku 2014: Člen vedení European Physical Education Association
 • 2017: uděleno ocenění „FIEP Europe Thulin Award“ za přínos k rozvoji tělesné výchovy na celostátní a evropské úrovni
Vybrané publikace
 • SHEUER, Claude, Sandra HECK, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jana VAŠÍČKOVÁ. MOBAK Posuzování a rozvoj základních pohybových kompetencí. In BMC-EU, Basic Motor Competencies in Europe –Assessment and Promotion. Luxembourg, 2021. URL info
 • VLČEK, Petr. Člen mezinárodní odborné společnosti C.A.L.M.A.Z. 2021 - 2021. URL info
 • VLČEK, Petr. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision. AUC Kinanthropologica. Praha: Karolinum, 2020, roč. 56, č. 1, s. 47-55. ISSN 1212-1428. doi:10.14712/23366052.2020.6. URL info
 • VLČEK, Petr, Hana SVOBODOVÁ a Tatjana RESNIK PLANINC. Integrating Physical Education and Geography in elementary education in the Czech Republic and the Republic of Slovenia. Compare: A Journal of Comparative and International Education. Abingdon, England: Routlege Taylor & Francis Group, 2019, roč. 49, č. 6, s. 868-887. ISSN 0305-7925. doi:10.1080/03057925.2018.1466267. URL info
 • VLČEK, Petr. Pohádka Revize RVP nad zlato. Komenský. Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 2, s. 63-64. ISSN 0323-0449. info
 • VLČEK, Petr. Reviewing the curriculum - never ending challenge. In International scientific conference 18th Mate Demarin Days, „New Challenges in Education“. 2019. URL info
 • VLČEK, Petr. A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin GmbH, 2019. 171 s. Didaktik/Erziehungswissenschaft/Pädagogik, 1. ISBN 978-3-8325-4961-9. doi:10.30819/4961. URL info
 • VLČEK, Petr a Hana SVOBODOVÁ. Curriculum and teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives. 2018. URL info
 • VLČEK, Petr, Hana ŠERÁKOVÁ a Tereza RYCHNOVSKÁ. Plavání - studijní materiál oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Brno: Muni Press, 2018. ISBN 978-80-210-9089-7. URL info
 • VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the intended curriculum: Case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. In Andreas Bund, Claude Scheuer, Martin Holzweg. Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2018. s. 284-295. ISBN 978-3-8325-4697-7. info
 • VLČEK, Petr, Iva KOUŘILOVÁ a Hana ŠERÁKOVÁ. Evaluační kritéria a výstupové standardy tělesné výchovy ve Španělsku – vybrané kvality projektovaného kurikula. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. Česká kinantropologická společnost, 2018, roč. 22, 3-4, s. 37-52. ISSN 1211-9261. URL info
 • VLČEK, Petr, Eva PÁLENSKÁ, Kristýna JAKUBCOVÁ, Barbora CHARVÁTOVÁ, Šárka KŘIVOVÁ a Veronika PELCOVÁ. Suchozemské pohybové pohádky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8502-2. URL info
 • VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the primary education curriculum – A case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. In Andreas Bund, Claude Scheuer (Eds.). Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education, Proceedings of the 12th FIEP EUROPEAN CONGRESS. 1. vyd. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2017. s. 123-124. ISBN 978-3-8325-4538-3. info
 • VLČEK, Petr. FIEP Europe Thulin Award. Federation Internationale D'education Phisique, 2017. URL info
 • HABRDLOVÁ, Martina, Michal LUPAČ a Petr VLČEK. Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017, roč. 27, č. 3, s. 449-472. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-3-449. URL info
 • VLČEK, Petr. BAMOC/MOBAK-Network Europe. 2017. info
 • VLČEK, Petr. COMPARATIVE PHYSICAL EDUCATION – SOME METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS FROM SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVE. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 13-22. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • SCHEUER, Calude, Cloes MARC, Dario COLELLA, Arunas EMALJANOVAS, Christopher HEIM, Dana MASARYKOVA, Brigita MIEZIENE, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Christian HERRMANN. Das MOBAK-Netzwerk: Kulturvergleichende Perspektive aus acht europäischen Ländern. In C. Heim, R. Prohl, & H. Kaboth. Bildungsforschung im Sport. 1. vyd. Hamburg: Feldhaus., 2016. s. 33-34. ISBN 978-3-88020-636-6. URL info
 • VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ a Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8413-1. URL info
 • VLČEK, Petr. Problem oriented comparative research in PE curriculum - examples from the Czech Republic and other countries - some learning, teaching and assessment issues. In Eupea - Forum Meeting, Glasgow. 2016. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 164-176. ISSN 1802-7679. URL info
 • VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography - Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. 169 s. Physical education and Health education, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016. URL info
 • VLČEK, Petr. Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace. Brno, 2015, roč. 25, č. 3, s. 394-412. ISSN 1211-4669. URL info
 • ŠTĚRBOVÁ, Gabriela a Petr VLČEK. A brief history of development of physical education in the Czech lands. In Pavlovic et al. History of Physical Education in Europe. 1. vyd. Leposavic: University of Pristina, FIEP Europe, 2015. s. 58-71. HISTORY of Physical Education in Europe. 1. ISBN 978-86-82329-52-7. URL info
 • VLČEK, Petr a Dana MASARYKOVÁ. A comparison of the recent physical education curriculum development in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Physical Education. Aachen: Meyer&Mayer, 2014, roč. 51, č. 2, s. 30-38. ISSN 0341-8685. info
 • VLČEK, Petr. Congruence between projected and realized curricula as a factor of physical education quality. In Physical Education - quality in Management and Teaching. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2014. s. 30-46. sv. 10. ISBN 978-3-8325-3802-6. info
 • VLČEK, Petr. Člen úzkého vedení EUPEA, zástupce pro východní Evropu. 2014. info
 • VLČEK, Petr, Marek TRÁVNÍČEK, Eduard HOFMANN a Hana SVOBODOVÁ. Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. 2014. info
 • VLČEK, Petr. Zákon o podpoře sportu: terminologiské problémy. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 36, č. 1, s. 116-128. ISSN 1211-6521. URL info
 • VLČEK, Petr. Discourse on curriculum development in physical education, recent development in Europe. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masaryk University, 2013. s. 335-343. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • MASARYKOVÁ, Dana a Petr VLČEK. Discourse on curriculum development in physical education. FIEP Bulletin. Slovensko: Fédération internationale d'éducation physique, 2013, roč. 83, Special Edidion, s. 216-219. ISSN 0256-6419. URL info
 • VLČEK, Petr. Standardy pro základní vzdělávání - Tělesná výchova. 2013. URL info
 • VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 2012, roč. 16, č. 1, s. 31-46, 15 s. ISSN 1211-9261. info
 • VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 92-113. ISBN 978-80-210-5933-7. URL info
 • VLČEK, Petr. A COMPARISON OF PHYSICAL EDUCATION (PE) DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC, GERMANY, AND THE USA – A HISTORICAL PERSPECTIVE. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc: Palacký University, 2011, roč. 41, č. 1, s. 51-59. ISSN 1212-1185. info
 • VLČEK, Petr a Tomáš JANÍK. Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 184 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-203-1. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity ve spolupráci s MSD, 2010. 280 s. ISBN 978-80-210-5371-7. info

16. 7. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info