Mgr. Bc. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

CV

Curriculum vitae

Department/Faculty/University
 • Judicial Studies Institute, Faculty of Law, Masaryk University
Education and academic qualifications
 • 2014-2019: Ph.D., Constitutional Law, Faculty of Law, Masaryk University
 • 2017-2018: LL.M. in International Legal Studies, New York University School of Law
 • 2009-2014: Master of Law, Faculty of Law, Masaryk University
 • 2009-2013: Bachelor of Political Science and International Relations
Professional experience
 • 2016- : Judicial Studies Institute (JUSTIN), Faculty of Law, Masaryk University
 • 2014-2016: The Supreme Administrative Court of the Czech Republic, law clerk
Professional stays abroad
 • 2019: IDC Herzliya, Radzyner Law School, Israel (Masaryk Distinguished Chair)
 • 2017-2018: NYU School of Law, USA
 • 2017: PluriCourts, University of Oslo, Norway
 • 2016: PluriCourts, University of Oslo, Norway
 • 2015: iCourts, Copenhagen University, Denmark
Most significant professional accomplishments
 • 2019: Rector's Award for the Best Students in Doctoral Programmes
 • 2019: Masaryk Distinguished Chair, IDC Herzliya, Israel
 • 2018: Ius et Societas essay competition, 1st place
 • 2017-2018: NYU School of Law, Hauser Global Scholar
Major publications
 • PETROV, Jan. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 2, s. 163-181. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • PETROV, Jan. Legislativní reakce ČR na judikaturu ESLP. In Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek. Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 137-159. ISBN 978-80-7598-037-3. info
 • KOSAŘ, David a Jan PETROV. Determinants of Compliance Difficulties among ‘Good Compliers’: Implementation of International Human Rights Rulings in the Czech Republic. The European Journal of International Law. 2018, roč. 29, č. 2, s. 397-425. ISSN 0938-5428. doi:10.1093/ejil/chy028. Repozitář MU Web časopisu info
 • PETROV, Jan. Unpacking the Partnership: Typology of Constitutional Courts’ Roles in Implementation of the European Court of Human Rights’ Case Law. European Constitutional Law Review. 2018, roč. 14, č. 3, s. 499-531. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019618000299. Web časopisu info
 • PETROV, Jan. The Populist Challenge to the European Court of Human Rights. NYU Jean Monnet Working Paper Series. 2018, roč. 2018, č. 3, s. 1-38. URL info
 • KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2017, roč. 23, č. 1, s. 2-7. ISSN 1211-4405. Repozitář MU info
 • KOSAŘ, David a Jan PETROV. The Architecture of the Strasbourg System of Human Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in Particular. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg: C.H. Beck, 2017, roč. 77, č. 3, s. 585-621. ISSN 0044-2348. Repozitář MU info
 • KOPEČEK, Lubomír a Jan PETROV. From Parliament to Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2016, roč. 30, č. 1, s. 120-146. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325414561784. Repozitář MU info
 • PETROV, Jan. Review of Gerards, Janneke - Fleuren, Joseph (eds.). Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgments of the ECtHR in national case law, 2014. The Lawyer Quarterly. 2016, roč. 6, č. 1, s. 54-56. ISSN 1805-8396. info
 • PETROV, Jan. Působení judikatury ESLP na národní právní řády: Role vnitrostátních orgánů. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 1, s. 21-29. ISSN 1802-3843. Repozitář MU info
 • PETROV, Jan. Senátoři a iniciace ústavního přezkumu zákonů. In Jan Kysela. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016. s. 173-187. ISBN 978-80-7502-166-3. info
 • KOSAŘ, David a Jan PETROV. Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 21-30. ISSN 1802-3843. Open access časopisu info
 • PETROV, Jan. Parlamenty, ústavní soudnictví a judicializace politiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, roč. 22, č. 2, s. 149-154. ISSN 1210-9126. info

2019/10/17

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info