RNDr. Vladimír Míč, Ph.D.

Department of Machine Learning and Data Processing


Office: B420
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7713
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Míč, *1989 Brno
Pracoviště
 • Laboratoř DISA (Data Intenstive Systems and Applications), FI MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 - 2020: FI MU, doktorské studium, obor Informatika
 • 2016: RNDr., FI MU, obor Informační systémy
 • 2012 - 2014: Mgr., FI MU, obor Informační systémy
 • 2009 - 2012: Bc., FI MU, obor Matematická informatika
 • 2001 - 2009: gymnázium Křenová 36, Brno (maturita Čj, Aj, M, F)
Přehled zaměstnání
 • 2014 - nyní: spoluřešitel několika projektů základního výzkumu v oblasti indexování multimediálních dat pro efektivní podobnostní vyhledávání, FI MU
 • 2012 - 2014: spoluřešitel projektu aplikovaného výzkumu se zaměřením na detekci a rozpoznávání tváří ve fotografiích, FI MU
Pedagogická činnost
 • 2015 - nyní: cvičící PB154 (Základy databázových systémů)
 • 2015 - 2020: opravující zkoušek z PB154 a PA152 (Efektivní využívání DB systémů)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Efektivní vyhledávání v metrických prostorech
 • Transformace metrických prostorů do Hammingova prostoru s cílem aproximovat rozložení prvků
 • Podobnostní filtrování
 • Indexování multimediálních dat dle jejich podobnosti
 • Kombinace technik pro detekci a rozpoznávání tváří v obrázcích za účelem zvýšení jejich kvality
Akademické stáže
 • 2022: Krátkodobá stáž (2 týdny) na univerzitě Aarhus, Dánsko
Univerzitní aktivity
 • Prezentace na dnech otevřených dveří FI MU
 • Prezentace laboratoře DISA na noci vědců
Mimouniverzitní aktivity
 • 2021 - nyní: člen Program committee mezinárodní vědecké konference SISAP
 • 2020: Chairperson na mezinárodní konferenci SISAP, Kodaň, Dánsko (online)
 • 2018: Chairperson na workshopu Data Science and Big Data Analytics'' (DSBDA) na A* konferenci IEEE International Conference on Data Mining (IEEE ICDM) v Singapuru
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2022: Ocenění pro 2. - 4. nejlepší článek konference SISAP 2022 (Similarity Search and Applications), pozvání k rozšíření článku Concept of Relational Similarity Search pro časopis Information Systems
 • 2020: Pozvaná přednáška na konferenci ACM SIGIR (prezentace článku "Binary Sketches for Secondary Filtering" z časopisu ACM TOIS)
 • 2020: Cena děkana FI MUNI za vynikající dizertační práci
 • 2020: Best Paper Award za článek "Accelerating Metric Filtering by Improving Bounds on Estimated Distances" na konferenci SISAP 2020 v Kodani, Dánsko.
Vybrané publikace
 • MÍČ, Vladimír a Pavel ZEZULA. Data-dependent Metric Filtering. Information systems. 2022, roč. 108, 12.5.2022, s. "101980", 21 s. ISSN 0306-4379. doi:10.1016/j.is.2021.101980. URL info
 • NAOYA, Higuchi, Imamura YASUNOBU, Vladimír MÍČ, Shinohara TAKESHI, Hirata KOUICHI a Kuboyama TETSUJI. Nearest-neighbor Search from Large Datasets using Narrow Sketches. In Proceedings of the 11th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods - ICPRAM. Portugal: SciTePress, 2022. s. 401-410. ISBN 978-989-758-549-4. doi:10.5220/0010817600003122. URL info
 • KŘENKOVÁ, Markéta, Vladimír MÍČ a Pavel ZEZULA. Similarity Search with the Distance Density Model. In Tomáš Skopal, Fabrizio Falchi, Jakub Lokoč, Maria Luisa Sapino, Ilaria Bartolini, Marco Patella. Similarity Search and Applications: 15th International Conference, SISAP 2022, Bologna, Italy, October 5 - October 7, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2022. s. 118-132. ISBN 978-3-031-17848-1. doi:10.1007/978-3-031-17849-8_10. URL info
 • MÍČ, Vladimír a Pavel ZEZULA. Concept of Relational Similarity Search. In Tomáš Skopal, Fabrizio Falchi, Jakub Lokoč, Maria Luisa Sapino, Ilaria Bartolini, Marco Patella. Similarity Search and Applications: 15th International Conference, SISAP 2022, Bologna, Italy, October 5 - October 7, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2022. s. 89-103. ISBN 978-3-031-17848-1. doi:10.1007/978-3-031-17849-8_8. URL info
 • MÍČ, Vladimír, Tomáš RAČEK, Aleš KŘENEK a Pavel ZEZULA. Similarity Search for an Extreme Application: Experience and Implementation. In Nora Reyes, Richard Connor, Nils Kriege, Daniyal Kazempour, Ilaria Bartolini, Erich Schubert, Jian-Jia Chen. Similarity Search and Applications: 14th International Conference, SISAP 2021, Dortmund, Germany, September 29 - October 1, 2021, Proceedings. Cham: Springer, 2021. s. 265-279. ISBN 978-3-030-89656-0. doi:10.1007/978-3-030-89657-7_20. URL info
 • CONNOR, Richard, Alan DEARLE, Vladimír MÍČ a Pavel ZEZULA. On the Application of Convex Transforms to Metric Search. Pattern Recognition Letters. 2020, roč. 138, October 2020, s. 563-570. ISSN 0167-8655. doi:10.1016/j.patrec.2020.08.008. URL info
 • MÍČ, Vladimír a Pavel ZEZULA. Accelerating Metric Filtering by Improving Bounds on Estimated Distances. In Shin'ichi Satoh, Lucia Vadicamo, Arthur Zimek, Fabio Carrara, Ilaria Bartolini, Martin Aumüller, Björn Þór JónssonRasmus Pagh. Similarity Search and Applications: 13th International Conference, SISAP 2020, Copenhagen, Denmark, September 30 - October 2, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020. s. 3-17. ISBN 978-3-030-60935-1. doi:10.1007/978-3-030-60936-8_1. URL info
 • NAOYA, Higuchi, Imamura YASUNOBU, Vladimír MÍČ, Shinohara TAKESHI, Hirata KOUICHI a Kuboyama TETSUJI. Pivot Selection for Narrow Sketches by Optimization Algorithms. In Shin'ichi Satoh, Lucia Vadicamo, Arthur Zimek, Fabio Carrara, Ilaria Bartolini, Martin Aumüller, Björn Þór JónssonRasmus Pagh. Similarity Search and Applications: 13th International Conference, SISAP 2020, Copenhagen, Denmark, September 30 - October 2, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020. s. 33-46. ISBN 978-3-030-60935-1. doi:10.1007/978-3-030-60936-8_3. URL info
 • MÍČ, Vladimír. Binary Sketches for Secondary Filtering. In 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval July 25-30, 2020 (Xi'an, China). 2020. Conference Program info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. Binary Sketches for Secondary Filtering. ACM Transactions on Information Systems. New York: ACM Press, 2019, roč. 37, č. 1, s. "1:1"-"1:28", 28 s. ISSN 1046-8188. doi:10.1145/3231936. URL info
 • VADICAMO, Lucia, Vladimír MÍČ, Falchi FABRIZIO a Pavel ZEZULA. Metric Embedding into the Hamming Space with the n-Simplex Projection. In Giuseppe Amato, Claudio Gennaro, Vincent Oria, Milos Radovanovic. Similarity Search and Applications: 12th International Conference, SISAP 2019, Newark, New Jersey, USA, October 2-4, 2019, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 265-272. ISBN 978-3-030-32046-1. doi:10.1007/978-3-030-32047-8_23. info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK, Lucia VADICAMO a Pavel ZEZULA. Selecting Sketches for Similarity Search. In András Benczúr, Bernhard Thalheim, Tomáš Horváth. Advances in Databases and Information Systems : 22nd European Conference, ADBIS 2018, Budapest, Hungary, September 2-5, 2018. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 127-141. ISBN 978-3-319-98397-4. doi:10.1007/978-3-319-98398-1_9. info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. Modifying Hamming Spaces for Efficient Search. In 18th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), Singapore, November 17-21, 2018. USA: IEEE, 2018. s. 945-953. ISBN 978-1-5386-9288-2. doi:10.1109/ICDMW.2018.00137. info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. Sketches with Unbalanced Bits for Similarity Search. In Christian Beecks, Felix Borutta, Peer Kroger, Thomas Seidl. Similarity Search and Applications: 10th International Conference, SISAP 2017, Munich, Germany, October 4-6, 2017, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 53-63. ISBN 978-3-319-68474-1. doi:10.1007/978-3-319-68474-1_4. info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. Speeding up Similarity Search by Sketches. In Laurent Amsaleg, Michael E. Houle, Erich Schubert. Similarity Search and Applications (SISAP 2016). Cham: Springer, 2016. s. 250-258. ISBN 978-3-319-46758-0. doi:10.1007/978-3-319-46759-7_19. info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. Designing Sketches for Similarity Filtering. In Carlotta Domeniconi, Francesco Gullo, Francesco Bonchi, Josep Domingo-Ferrer, Ricardo Baeza-Yates, Zhi-Hua Zhou, Xindong Wu. 2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW). USA: IEEE, 2016. s. 655-662. ISBN 978-1-5090-5472-5. doi:10.1109/ICDMW.2016.0098. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Vladimír MÍČ a Pavel ZEZULA. Face Image Retrieval Revisited. In G. Amato et al. Proceedings of 8th International Conference on Similarity Search and Applications (SISAP 2015), LNCS 9371. Switzerland: Springer, 2015. s. 204-216. ISBN 978-3-319-25086-1. doi:10.1007/978-3-319-25087-8_19. info
 • MÍČ, Vladimír, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. Improving Sketches for Similarity Search. In Jan Kofron and Tomas Vojnar. Tenth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'15). Telc: LITERA, 2015. s. 45-57. ISBN 978-80-214-5254-1. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Vladimír MÍČ a Pavel ZEZULA. FaceMatch: Face Detection and Recognition Technology. 2014. URL info

23. 1. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info