Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.


Office: bud. A/5005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5724
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Anastasia Sokolova, born 28 May 1987
Workplace
 • Department od Russian Language and Literature
  Faculty of Education
  Porici 9
  603 00 Brno
Employment Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2009: Mgr. in Russian Language and Literature, Faculty of Philology, Udmurt State University (Russia)
 • 2016: Ph.D. in Russian Language, Faculty of Arts (Masaryk University)
Employment Summary
 • 2015 - today: Department of Russian Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University
 • 2010 - today: lecturer, Support Centre for Students with Special Needs Teiresias, Masaryk University
 • 2009 - 2010: lecturer, Language School Amadeus (Brno)
 • 2006-2009: Assistant of Director of the Research Laboratory, Udmurt State University (Russia)
Pedagogical Activities
 • Practical Language
 • Russian Phonetics and Phonology
 • Russian Morphology
 • The Russian Language Teaching Students with Special Needs
 • Corpuses and Information Technologies in the Russian Language Teaching
Scientific and Research Activities
 • Editor
 • Актуальные проблемы обучения русскому языку XII. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 319 s. ISBN 978-80-210-8403-2. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/852
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2012/08/19 – 2012/09/01: Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik, Summer School, HRV
  • 41. hrvatski seminar za strane slaviste
 • 2012/04/19 – 2012/04/22: St. Clement of Ohrid University of Sofia, Sofia, BGR
  • Konference Jedenáctá slavistická čtení.
Projects
 • 2015: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (IMPACT), CZ.1.07/2.2.00/28.0233. 2017: Praktická morfologie ruského jazyka (přehled a cvičení). MUNI/FR/0975/2016.
Selected Publications
 • SOKOLOVA, Anastasija, Lucie KLEINOVÁ a Tatiana SAVCHENKO. Prezentace katedry v rámci Dne otevřených dveří na PdF MU. 2020. Fotogalerie na stránce katedry na Facebooku info
 • SOKOLOVA, Anastasija a Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A2. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 68 s. ISBN 978-80-7489-580-7. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Využití korpusů ve výuce ruštiny. In Pedagogický kabinet Cizí jazyky - ruský jazyk (projekt IKAP) - GJŠ Zlín. 2020. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Peredača russkich imjon i familij v češskom jazyke: těorija i praktika. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, Tomsk: Tomsk State University, 2020, roč. 2020, č. 65, s. 127-145. ISSN 1998-6645. doi:10.17223/19986645/65/8. URL info
 • ŠEVEČKOVÁ, Monika, Anastasia SOKOLOVA, Yulia BARANOVA a Aliaksandra DZIADZIKINA. Russkij jazyk dlja dělovogo obščenija. Elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Odkaz na učebnici v IS MU (pouze pro přihlášené uživatele) info
 • SOKOLOVA, Anastasia a Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A1. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 68 s. ISBN 978-80-7489-508-1. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Tatiana SAVCHENKO, Lucie KLEINOVÁ a Eliška POSPÍŠILOVÁ. Ruština není nuda! In Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na MjUNI. 2019. Album na stránce katedry na Facebooku info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Ruské hlásky (nejen) pro učitele. In Pedagogický kabinet Cizí jazyky - ruský jazyk (projekt IKAP) - Gymnázium Lesní čtvrť (Zlín). 2019. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija a Martina BALÁKOVÁ. Obučenije RKI češskich studentov s narušenijami zrenija v kontěxtě inkljuzivnogo obrazovanija. Jazyk i kultura (Language and Culture), Tomsk: Tomská státní univerzita, 2019, roč. 2019, č. 45, s. 264-279. ISSN 1999-6195. doi:10.17223/19996195/45/19. Článek na webových stránkách časopisu "Jazyk i kultura (Language and Culture)" info
 • ŠEVEČKOVÁ, Monika a Anastasija SOKOLOVA. ELEKTRONICKÉ UČEBNICE: NOVÉ VÝZVY. Lingua et Vita, Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, VIII/1, č. 15, s. 85-95. ISSN 1338-6743. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Učím se rusky pomocí korpusů. In Den jazyků na PdF MU (26.09.2019). 2019. info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Rusko-česká morfologická homonymie. In Přednáška v rámci pobytu Erasmus+ na University of Latvia. 2019. info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Práce s korpusem v hodině ruštiny - Ruský národní korpus, InterCorp (ČNK). In Přednáška v rámci pobytu Erasmus+ na University of Latvia. 2019. info
 • GIMRANOVA, Tatyana, EIena KOLOSOVA, Anastasija SOKOLOVA a Mengyi LI. Antithesis as Leverage in Russian Political Discourse. In JOURNAL OF RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS, Volume 10, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, 2019. s. 605-611, 7 s. ISSN 2345-3303. doi:10.22055/rals.2019.15109. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII. 2018. URL URL URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Русские и чешские отглагольные существительные со значением „лицо“. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII. 2018. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2. URL URL URL URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia a Martina BALÁKOVÁ. Výuka ruštiny pro slabozraké studenty. 2018. Zpráva o workshopu na webu Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU Zpráva o workshopu na webu PdF MU info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Petra RÖDEROVÁ, Šárka HLUBOCKÁ, Vojtěch POLÁŠEK a Alibek TOKABAYEV. Možnosti uplatnění nevidomých studentů v České republice a v zahraničí. In Beseda v rámci Týdne pro inkluzi 2018. 2018. Program Týdne pro inkluzi Zpráva na webu Katedry ruského jazyka a literatury PdF MU info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Členka redakční rady odborného časopisu. : Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology, 2018. ISSN 2412-9534. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Russkije i češskije otglagoľnyje suščestviteľnyje so slovoobrazovateľnym značenijem "lico". In doc. PhDr.Mgr.Simona Koryčánková, Ph.D.. Current Issues of the Russian Language Teaching XIII. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 386-395, 10 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. umístění sborníku na Munispace - čítárně Masarykovy univerzity info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Tatiana SAVCHENKO, Karin CACHNÍNOVÁ, Tereza MOUDRÁ a Kateřina STRACHOTOVÁ. Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na MjUNI v Telči. Telč, 2018. Fotogalerie akce na facebookové stránce katedry info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Interaktivnyje těchnologii v processe obučenija RKI češskich studentov s narušenijami slucha. In Иоланта Любоха-Круглик, Оксана Малыса, Габриеля Вильк, Анна Зых. Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, “Śląsk”, 2017. s. 677-687, 11 s. ISBN 978-83-7164-973-8. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija; svazek 6. ISBN 978-80-210-8876-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8877-2017. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia a Martina BALÁKOVÁ. Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. In Týden pro inkluzi. 2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Intonacionnyje konstrukcii russkogo jazyka i ošibki v ich upotreblenii v reči češskich studentov. In Anastasia Sokolova. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII / Current Issues of the Russian Language Teaching XII. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 81-85, 5 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Current Issues of the Russian Language Teaching XII (Introduction). Brno, 2016. 1 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. O pričinach grammatikalizacii slavjanskoho perfekta. In Pimenova M. Vas.. Jazykovyje katěgorii i jedinicy: sintagmatičeskij aspekt. Vladimir: Tranzit-IKS, 2015. s. 493-495, 3 s. ISBN 978-5-8311-0915-3. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Něskolko zamečanij k glagolnym formam prošedšego vremeni v drevněrusskich těkstach XI-XIII vv. In Mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.9.2015. 2015. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskij perfekt: morfologija ili sintaksis (na matěriale staroslavjanskogo, drevněrusskogo i staročešskogo jazykov). In Gumiljeva, L.N.. Materialy I-go meždunarodnogo naučnogo simpoziuma "Intergativnyje funkcii sovremennoj komparativistiki". Астана: ENU, 2013. s. 331-334, 4 s. ISBN 978-601-7429-89-8. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskij perfekt: morfologičeskije i sintaksičeskije osobennosti. In Акимова, Э.Н.. Russkij jazyk kak gosudarstvennyj jazyk Rossijskoj Federacii v uslovijah polietničeskogo i polikulʹturnogo regiona: materialy mežregion. nauč. konf., g. Saransk, 22-24 maja 2013 g. Москва-Саранск: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2013. s. 187-190, 4 s. ISBN 978-5-906011-02-2. info
 • BARANOV, Viktor, Alexej MIRONOV, Andrej LAPIN, Irina MELNIKOVA, Anastasia SOKOLOVA a Elena KOREPANOVA. Avtomatičeskij morfologičeskij analizator drevněrusskogo jazyka: lingvističeskije i technologičeskije rešenija. 2007. URL info

2017/07/03