CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PaedDr. Karel Večeřa, narozen 9. října 1955 v Ivančicích, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Kamenice 5, 635 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1983 : PaedDr.
Přehled zaměstnání
 • 1982 - 1994 : studijní pobyt, asistent, odborný asistent, Pedagogická fakulta UJEP Brno 1994 - 2011 : fotbalový trenér ( Zbrojovka Brno, Drnovice, Jihlava, Ostrava ) 2011 - asistent, Fakulta Sportovních studií MU v Brně
Pedagogická činnost
 • vyučující na katedře sportovních her, předměty Fotbal, sportovní hry, kondiční cvičení, pohybové hry, specializace - fotbal, trenérsko-metodická praxe, didaktika fotbalu, LH a KB.
Vědeckovýzkumná činnost
 • zapojení v projektu IMPACT
Univerzitní aktivity
 • vedoucí a trenér univerzitního družstva ve fotbale
Mimouniverzitní aktivity
 • 1998 - 2007 : člen prezidia Unie českých fotbalových trenérů
Vybrané publikace
 • VEČEŘA, Karel. Zkušenosti s výukou předmětu Specializace - fotbal na FSpS MU v Brně. In Závěrečná konference projektu Spolupráce v kinantropologii. 2014. info
 • VEČEŘA, Karel, Radek NEKULA a Jan CACEK. Aplikace strečinku v tréninkovém procesu ve fotbale. 2014. vyd. 2014. info
 • VEČEŘA, Karel, Jan CACEK a Radek NEKULA. Kompenzační cvičení ve fotbale. 2014. vyd. 2014. info
 • VEČEŘA, Karel a Jan CACEK. Základy silové přípravy fotbalistů. 2014. info
 • VEČEŘA, Karel, Jan CACEK a Radek NEKULA. Specializace II fotbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 33 s. ISBN 978-80-210-7185-8. URL info
 • VEČEŘA, Karel a Jan CACEK. Specializace III fotbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7187-2. URL info
 • VEČEŘA, Karel, Jan CACEK a Radek NEKULA. Specializace I fotbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-80-210-7394-4. URL info
 • VEČEŘA, Karel a Radek NEKULA. Zkušenosti s aplikací regeneračních prostředků po zátěži ve fotbale. Fotbal a trénink. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 35-37. ISSN 1212-3390. info
 • NYKODÝM, Jiří, Miroslav ČADA, Tomáš PĚTIVLAS, Petr STAREC, Milena STRACHOVÁ a Karel VEČEŘA. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan, Jan ONDRÁČEK, Ladislav BEDŘICH, Vladimír HANSGUT, Petr HEDBÁVNÝ, Alena HURYCHOVÁ, Jan KREJČÍ, Pavel KORVAS, Miloš LUKÁŠEK, Petr STAREC a Karel VEČEŘA. Turistika a sporty v přírodě. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 98 s. ISBN 80-210-1552-7. info

11. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info