CV
O sebe
 • Vyštudoval sociálnu geografiu na Geografickom ústave Přf MUNI, kde aktuálne študuje doktorát zo Sociálnej gografie. Pôsobí ako asistent na Katedre geografie na PedF MUNI. Najviac sa veuje problematike temného cestovného ruchu (už od bakalárskej práce), ale aj ďalším témam, medzi ktoré patria kultúrna geografia, geografia médií alebo populárna kultúra. Z hľadiska metodológie sa veuje kvalitatívnym metódam.
Pracovisko
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Katedra geografie
Funkcia na pracovisku
 • Asistent
Vzdelanie a akademická kvalifikácia
 • Dosiahnuté vzdelanie:
 • Bc., Geografia a kartografia - Humánna geografia, PřF MUNI (2015)
 • Mgr., Geografia a kartografia - Sociálna geografia a regionálny rozvoj, PřF MUNI (2017)
 • Aktuálne štúdium:
 • Ph.D., Sociálna geografia a regionálny rozvoj, PřF MUNI
Prehľad zamestnaní
 • 2021 - doteraz: Katedra geografie PED MUNI
Pedagogická činnosť
 • Vedenie seminárov na Geografickom Ústave PřF (2017 - 2020)
 • Prednášky a semináre na Katedre Geografie PED MUNI (2021 - súčasnosť)

7. 2. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info