CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Ing. Pavla Hradecká
  nar. 4. 5. 1992 v Jablonci nad Nisou
Pracoviště
 • Katedra veřejné ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41A
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • KVE ESF: koordinátorka MFTAP
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ing., studijní program MFTAP (Veřejná správa - Administration publique), ESF MU a IPAG Université Rennes 1, diplomová práce na téma "Vybrané ekonomické aspekty fungování základních uměleckých škol v kontextu vzdělávací politiky ČR"
 • 2017: Master 2, Université Rennes 1 (francouzský diplom v rámci studia MFTAP (Veřejná správa - Administration publique) na ESF MU a IPAG Université Rennes 1)
 • 2017: PhDr., obor Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, FF MU, rigorózní práce na téma "Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques"
 • 2016: Mgr., obor Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, FF MU, diplomová práce na téma "Correction des fautes de prononciation des apprenants tchèques : recherche expérimentale"
 • 2014: Bc., obor Francouzský jazyk a literatura, FF MU, bakalářská práce na téma "Caractérisation du témoignage indirect en bande dessinée à partir de trois exemples portant sur la Seconde Guerre mondiale"
 • 2011: maturita, Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou
Přehled zaměstnání
 • 2018 – dosud: Katedra veřejné ekonomie ESF MU, koordinátorka
 • 2019: Ústav románských jazyků a literatur, externí spolupráce
Pedagogická činnost
 • Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti
 • Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti II
Vědeckovýzkumná činnost
 • 01/2018 – 12/2018: spoluúčast na projektu "New Public Governance, co-production and hybridity phenomenon" (MUNI/A/1018/2017)
Akademické stáže
 • 2016 (září – listopad): pracovní stáž v instituci francouzské veřejné správy (Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Rennes)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: 2. místo, Prix Gallica za nejlepší magisterské diplomové práce obhájené v letech 2015/2016 na romanistických pracovištích v ČR
Vybrané publikace
 • BITONTI, Alessandro, Christophe Gérard L. CUSIMANO, Paolo DIVIZIA, Daniel VÁZQUEZ TOURIŇO, Andrea GHIDONI, Ivo BUZEK, Zeno VERLATO, Stefan SCHNEIDER, Cristina RODRÍGUEZ GARCÍA, Pavla HRADECKÁ, Jiří PEŠEK, Katia Émilie V. HAYEK, Kateřina KUČEROVÁ, Zuzana RAKOVÁ, Hana DELALANDE, Silke PUNTSCHUH, Izabella FRĄCKOWIAK a Damir MIŠETIĆ. IV Seminario interdisciplinare per i dottorandi di Romanistica - "Metodologie di ricerca in letteratura, filologia e linguistica" 2018. 2018. info
 • HRADECKÁ, Pavla a Gabriela VACEKOVÁ. Hybrid v systému regionálního školství? Postavení a specifika uměleckého vzdělávání v ČR. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 754-761. ISBN 978-80-210-8969-3. info

9. 3. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info