RNDr. Vít Novotný


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Vít Novotný, narozen 6. října 1992 v Českém Krumlově, Česká republika, svobodný.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova universita
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  e-mail: witiko@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • student, vyučující, výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
 • 2017–současnost : Programování nástrojů a systémů pro provoz a rozvoj digitálních knihoven odborných textů, ÚVT MU
 • 2016–2017: Výzkum v oblasti podobnostního hledání textu rámci projektu TAČR Omega, FI MU
 • 2015–současnost: Vývoj LaTeXových šablon, FI MU
Pedagogická činnost
 • 2018–současnost: výuka předmětu FI:PV211 – Introduction to Information Retrieval na FI MU
 • 2015–současnost: výuka předmětu FI:PB029 – Příprava elektronických dokumentů na FI MU
Vědeckovýzkumná činnost
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: udělení ocenění Brno Ph.D. talent v soutěži pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM)
 • 2017: udělení ceny děkana za diplomovou práci (Vektorové reprezentace ve vyhledávání znalostí)
 • 2016: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/122015 (TeXový interpret jazyka Markdown)
 • 2015: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/112015 (ČSN ISO 690:2011 styl pro BibLaTeX)
 • 2015: udělení ceny děkana za bakalářskou práci (Forma odborných závěrečných prací v LaTeXu)
 • 2015: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/022015 (fithesis3)
Vybrané publikace
 • NOVOTNÝ, Vít, Petr SOJKA, Michal ŠTEFÁNIK a Dávid LUPTÁK. Three is Better than One: Ensembling Math Information Retrieval Systems. CEUR Workshop Proceedings, Greece, 2020, roč. 2020. ISSN 1613-0073. info
 • NOVOTNÝ, Vít. Making Markdown into a microwave meal. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2020, roč. 41, č. 3. ISSN 0896-3207. Article Package documentation User manual info
 • SOJKA, Petr a Vít NOVOTNÝ. Semantically Coherent Vector Space Representations. 2019. PDF Scientific poster info
 • NOVOTNÝ, Vít. Soft Cosine Measure: Capturing Term Similarity in the Bag of Words VSM. 2019. Scientific poster info
 • ŠTEFÁNIK, Michal a Vít NOVOTNÝ. Video699: Interconnecting Lecture Recordings with Study Materials. 2019. Presentation slides Scientific poster info
 • NOVOTNÝ, Vít. Markdown 2.7.0: Towards lightweight markup in TeX. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2019, roč. 40, č. 1, s. 25-27. ISSN 0896-3207. User manual Package documentation Article info
 • SOJKA, Petr, Vít NOVOTNÝ, Eniafe Festus AYETIRAN, Dávid LUPTÁK a Michal ŠTEFÁNIK. Quo Vadis, Math Information Retrieval. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 117-128, 12 s. ISBN 978-80-263-1517-9. full paper Domovská stránka workshopu info
 • NOVOTNÝ, Vít. Slide retrieval based on lecture recordings. Brno, 2018. 27 s. Report Git repository Presentation slides info
 • SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA a Vít NOVOTNÝ. MIaS: Math-Aware Retrieval in Digital Mathematical Libraries. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. s. 1923-1926, 4 s. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269233. DOI Postprint info
 • NOVOTNÝ, Vít. Implementation Notes for the Soft Cosine Measure. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. s. 1639-1642, 4 s. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269317. DOI Postprint info
 • NOVOTNÝ, Vít a Petr SOJKA. Weighting of Passages in Question Answering. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018. s. 31-40, 10 s. ISBN 978-80-263-1517-9. full paper Domovská stránka workshopu info
 • NOVOTNÝ, Vít. Using Markdown Inside TeX Documents. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2017, roč. 38, č. 2, s. 214-217. ISSN 0896-3207. Package documentation Article Slides info
 • SOJKA, Petr a Vít NOVOTNÝ. TeX in Schools? Just Say Yes: the Use Case of TeX Usage at the Faculty of Informatics, Masaryk University. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2017, roč. 38, č. 2, s. 175-184. ISSN 0896-3207. Talk abstract and slides full paper on publisher's site info
 • RYGL, Jan, Jan POMIKÁLEK, Radim ŘEHŮŘEK, Michal RŮŽIČKA, Vít NOVOTNÝ a Petr SOJKA. Semantic Vector Encoding and Similarity Search Using Fulltext Search Engines. In Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP, RepL4NLP 2017 c/o ACL 2017. Vancouver, Canada: Association for Computational Linguistics, ACL, 2017. s. 81-90, 10 s. ISBN 978-1-945626-62-3. doi:10.18653/v1/W17-2611. Preprint Article info
 • NOVOTNÝ, Vít. Using Markdown Inside TeX Documents. In Tomasz Przechlewski, Karl Berry, Jerzy Ludwichowski. XXV Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TeX, Materiały konferencyjne. Portland, OR 97208-2311, U.S.A: Polska Grupa Użytkowników systemu TeX – GUST, 2017. s. 50-53, 4 s. ISBN 978-83-939016-4-7. Article Slides info
 • SOJKA, Petr a Vít NOVOTNÝ. TeX in Schools? Just Say Yes: the Use Case of TeX Usage at the Faculty of Informatics, Masaryk University. In XXV Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TeX, Materiały konferencyjne. 2017. ISBN 978-83-939016-4-7. Abstracts Slides info
 • RŮŽIČKA, Michal, Vít NOVOTNÝ, Petr SOJKA, Jan POMIKÁLEK a Radim ŘEHŮŘEK. Flexible Similarity Search of Semantic Vectors Using Fulltext Search Engines. In CEUR Workshop Proceedings, Vol. 1923. Vienna, Austria: Neuveden, 2017. s. 1-12, 12 s. ISSN 1613-0073. Proceedings volume landing page Conference homepage Workshop homepage Full text info
 • NOVOTNÝ, Vít. Vector Space Representations in Information Retrieval. Brno: Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity, 2017. 56 s. Full text Soubory související se závěrečnou prací Archiv závěrečné práce info
 • NOVOTNÝ, Vít. Sazba textu označkovaného v jazyce Markdown uvnitř TeXových dokumentů. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2016, roč. 2016, 1-4, s. 78-93. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2016-1-4/78. CSTUG talk slides CSTUG talk abstract info
 • NOVOTNÝ, Vít. Markdown 2.8.1: Směle k trůnu odlehčeného značkování v TeXu. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2016, roč. 2020, 1-2, s. 48-56. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2020-1-2/48. article info
 • NOVOTNÝ, Vít. The trends in the usage of TeX in the theses and dissertations defended at the Masaryk University in Brno. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2015, roč. 25, 1-2, s. 80-85. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/80. Web periodika info

30. 7. 2020