Mgr. Vít Novotný


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Vít Novotný, narozen 6. října 1992 v Českém Krumlově, Česká republika, svobodný.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova universita
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  e-mail: witiko@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • student, vyučující, výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
 • 2017–současnost : Programování nástrojů a systémů pro provoz a rozvoj digitálních knihoven odborných textů, ÚVT MU
 • 2016–2017: Výzkum v oblasti podobnostního hledání textu rámci projektu TAČR Omega, FI MU
 • 2015–současnost: Vývoj LaTeXových šablon, FI MU
Pedagogická činnost
 • 2018–současnost: výuka předmětu FI:PV211 – Introduction to Information Retrieval na FI MU
 • 2015–současnost: výuka předmětu FI:PB029 – Příprava elektronických dokumentů na FI MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016–2017: Výzkum v oblasti podobnostního hledání textu v rámci projektu TAČR Omega
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016–současnost: Člen redakční rady a technický redaktor Československého sdružení uživatelů TeXu (CSTUG)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: udělení ceny děkana za diplomovou práci (Vektorové reprezentace ve vyhledávání znalostí)
 • 2016: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/122015 (TeXový interpret jazyka Markdown)
 • 2015: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/112015 (ČSN ISO 690:2011 styl pro BibLaTeX)
 • 2015: udělení ceny děkana za bakalářskou práci (Forma odborných závěrečných prací v LaTeXu)
 • 2015: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/022015 (fithesis3)
Vybrané publikace
 • SOJKA, Petr a Vít NOVOTNÝ. Semantically Coherent Vector Space Representations. 2019. PDF Scientific poster info
 • NOVOTNÝ, Vít. Soft Cosine Measure: Capturing Term Similarity in the Bag of Words VSM. 2019. Scientific poster info
 • ŠTEFÁNIK, Michal a Vít NOVOTNÝ. Video699: Interconnecting Lecture Recordings with Study Materials. 2019. Presentation slides Scientific poster info
 • NOVOTNÝ, Vít. Markdown 2.7.0: Towards lightweight markup in TeX. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2019, roč. 40, č. 1, s. 25-27. ISSN 0896-3207. User manual Article Package documentation info
 • SOJKA, Petr, Vít NOVOTNÝ, Eniafe Festus AYETIRAN, Dávid LUPTÁK a Michal ŠTEFÁNIK. Quo Vadis, Math Information Retrieval. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 117-128, 12 s. ISBN 978-80-263-1517-9. full paper Domovská stránka workshopu info
 • NOVOTNÝ, Vít. Slide retrieval based on lecture recordings. Brno, 2018. 27 s. Report Git repository Presentation slides info
 • SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA a Vít NOVOTNÝ. MIaS: Math-Aware Retrieval in Digital Mathematical Libraries. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. s. 1923-1926, 4 s. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269233. DOI Postprint info
 • NOVOTNÝ, Vít. Implementation Notes for the Soft Cosine Measure. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. s. 1639-1642, 4 s. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269317. DOI Postprint info
 • NOVOTNÝ, Vít. Using Markdown Inside TeX Documents. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2017, roč. 38, č. 2, s. 214-217. ISSN 0896-3207. Article Package documentation Slides info
 • SOJKA, Petr a Vít NOVOTNÝ. TeX in Schools? Just Say Yes: the Use Case of TeX Usage at the Faculty of Informatics, Masaryk University. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2017, roč. 38, č. 2, s. 175-184. ISSN 0896-3207. full paper on publisher's site Talk abstract and slides info
 • RYGL, Jan, Jan POMIKÁLEK, Radim ŘEHŮŘEK, Michal RŮŽIČKA, Vít NOVOTNÝ a Petr SOJKA. Semantic Vector Encoding and Similarity Search Using Fulltext Search Engines. In Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP, RepL4NLP 2017 c/o ACL 2017. Vancouver, Canada: Association for Computational Linguistics, ACL, 2017. s. 81-90, 10 s. ISBN 978-1-945626-62-3. doi:10.18653/v1/W17-2611. Preprint Article info
 • RŮŽIČKA, Michal, Vít NOVOTNÝ, Petr SOJKA, Jan POMIKÁLEK a Radim ŘEHŮŘEK. Flexible Similarity Search of Semantic Vectors Using Fulltext Search Engines. In CEUR Workshop Proceedings, Vol. 1923. Vienna, Austria: Neuveden, 2017. s. 1-12, 12 s. ISSN 1613-0073. Proceedings volume landing page Conference homepage Workshop homepage Full text info
 • NOVOTNÝ, Vít. Vector Space Representations in Information Retrieval. Brno: Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity, 2017. 56 s. Full text Soubory související se závěrečnou prací Archiv závěrečné práce info
 • NOVOTNÝ, Vít. The trends in the usage of TeX in the theses and dissertations defended at the Masaryk University in Brno. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2015, roč. 25, 1-2, s. 80-85. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/80. Web periodika info

17. 1. 2020