Mgr. et Mgr. Markéta Chvaja


E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, personal information
 • Poledníková, Markéta, born in 1993 in Ostrava.
Department/Faculty/University
 • Department of Slavonic Studies
Function, current position
 • Student
Education and academic qualifications
 • 2020: Masters degree in Philosophy, thesis "Philosophical Foundations of Effective Altruism"
 • 2019: Masters degree in Russian Language and Literature, thesis "Solovyov and Dostoevsky. Moral Philosophy", Department of Slavonic Studies
 • 2017: Bachelor degree in Russian Language and Literature, thesis "Solovyov on The Border. Three Conversations", Department of Slavonic Studies
 • 2016: Bachelor degree in Philosophy, thesis "Ethics of V. S. Solovyov and its critic in work by L. Klíma", Department of Philosophy
 • 2015: Bachelor degree in General Theory and History of Arts and Culture, thesis "The function of the subplot in the Czech prosaic narration", Department of Musicology
Professional experience
 • 2020-2021: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko
 • 2020-: Czech centre
 • 2019-2020: Czech center Kyiv
 • 2018-2019: E-learning office
Teaching activities
 • 2020-2021: lecturer in the courses "Russian for Beginners I" and "Russian for Beginners II"
 • 2015-2019: tutor in the course "History of Philosophy II - Antiquity, Middle Ages"
 • 2018-2019: tutor in the course "Philosophical proseminar"
Grants and projects
 • 2018: Rector's programme grant in the amount of 50 000 CZK: diploma thesis in Philosophy "Philosophical Foundations of Effective Altruism" (in czech)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2018: EAGxNetherlands 2018 (passive participation in the conference within the student grant), Utrecht, NIZ
 • 2020/07/02 – 2020/08/31: Comenius University in Bratislava, Bratislava, CEEPUS, SVK
 • 2020/03/02 – 2020/03/31: Comenius University in Bratislava, Bratislava, CEEPUS, SVK
 • 2019/09/06 – 2020/01/26: Czech centre Kyiv, Kyiv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2018/09/03 – 2018/09/16: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2017/09/03 – 2017/09/16: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2017/03/12 – 2017/03/14: Belarusian State University, Minsk, MU Partner Institutions Exchange Programme, BLR
 • 2016/09/19 – 2016/09/30: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2015/09/12 – 2015/09/26: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2015/09/01 – 2015/09/12: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2014/09/22 – 2014/10/17: N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, MU Partner Institutions Exchange Programme, RUS
Awards
 • 2019: Translation competition from Ukrainian to Czech - the 2nd place in the category of POETRY
 • 2020: II International Russian as a Foreign Language Online Olympiad (II Международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному) - 2nd place
 • 2020: Travel competition on the web page "We and Ukraine" - 2nd place
Academic and non-academic activities
 • 2019-: member of The Central European Centre of Slavonic Studies
 • 2017-2021: editor in the literary journal "Proudy"
 • 2017: organization of the student philosophical conference FILEX 2017
 • 2017-: member of Effective Altruism Association
Publications
 • CHVAJA, Markéta. Kánon a čas (Několik zamyšlení o literárním kánonu a souvisejících otázkách). In Proudy. 2023. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. URL info
 • CHVAJA, Markéta. Slovník jako literární žánr. In Slavica Iuvenum. 2023. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Zeptej se táty nebo učitele. Komparativní analýza díla V. M. Šukšina a J. Balabána. In Slavica iuvenum 2022 (29.–30. 3. 2022, Ostrava - online). 2022. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Kniha, která dává dnešku naději. In Proudy. 2022. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Pro děti o válce bilingvně. In Proudy. 2022. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Kňaz´Myškin - Sokrat. In Junge Slavistik im Dialog (29.–30. 04. 2022, Kiel, Německo). 2022. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Vzpomínat na neutěšené dětství s humorem (recenze). Proudy: středoevropský časopsi pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, Ústav slavistiky FF MU, 2021, roč. 2021, č. 1. ISSN 1804-7246. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Překlad básně Jurije Izdryka „Okupace“. Brno: Proudy 2021/1, 2021. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Strach v bleděmodré (recenze). In Proudy 2019/2. 2020. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Básníci ukrajinské „Pražské školy“ v překladu do češtiny. Antropowebzin. AntropoWeb o.s., 2020, roč. 2019, 1-2, s. 52-54. ISSN 1801-8807. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Toby Ord, The Precipice. Existential Risk and the Future of Humanity. Bloomsbury Publishing, 2020, 480 s. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2020, roč. 21, č. 1, s. 91-95. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf20-1-2120. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjov, Dostojevskij a základy morálky. In Mizerová, S.; Plesník, L. Slavica Iuvenum XXI. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. s. 379-388. ISBN 978-80-7599-187-4. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Zpráva o střední Evropě a traktát o síle slova. In Proudy 2020/1. 2020. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Vladimir Sergejevič Solovjov: Morální filosofie jako samostatná věda. Úvod k Ospravedlnění dobra (překlad). In Ostium. Bratislava, 2020. s. nestránkováno. ISSN 1336-6556. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Vladimir Sergejevič Solovjov: Morální smysl života v jeho předběžném chápání. Předmluva k prvnímu vydání Ospravedlnění dobra (překlad). In Ostium. Bratislava, 2020. s. nestránkováno. ISSN 1336-6556. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Vladimir Sergejevič Solovjov: Předmluva k druhému vydání Ospravedlnění dobra (překlad). In Ostium. 2020. s. nestránkováno. ISSN 1336-6556. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Ke 120 letům od smrti V. S. Solovjova. In Ostium. Bratislava, 2020. s. nestránkováno. ISSN 1336-6556. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Prioritizace dlouhodobé budoucnosti na úkor současných problémů. In Filozofie za horizontem událostí 2020, 19. – 20. listopadu 2020, Brno. 2020. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Dvakrát na Hoverlu a zase zpátky. In My a Ukrajina. 2020. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Co je ukryto za šmoulovým kopečkem? (recenze). In Proudy 2018/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Konec jedné sklepní scény. In Proudy 2018/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Mezi literární reportáží, cestopisem a gonzo literaturou (recenze). In Proudy 2018/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Efektivní altruismus: úvod a filosofická perspektiva. In Libomudravna, 8. 4. 2019, Hradec Králové. 2019. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Filosofické základy efektivního altruismu. In BRAK (Brněnský analytický kroužek), 16. 5. 2019, Brno. 2019. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Cennosti v dialoge, dialog kak cennosť. In Dohnal, Josef. Revitalizace hodnot : Umění a literatura IV. Brno: Tribun EU, 2019. s. 457-466. ISBN 978-80-263-1476-9. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Editorial k jubilejnímu číslu Proudů. In Proudy 2019/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • VAŠKOVIC, Petr a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Filosofie a literatura v ruském kontextu. In Libomudravna. 2018. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta a Radim CHVAJA. Přednášky o efektivním altruismu. 2018. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Sdvigi v refleksii Vladimira Solovjova v češskoj i slovackoj srede. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. Brno, 2018. s. 353-362, 393 s. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Dialog - ne tol´ko prezentacija cennostej, a takže ich voploščenije. In Hodnoty v literatuře a umění IV. 2018. info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Dagmar a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Proběhl již IV. ročník konference Hodnoty v literatuře a umění. 2018. 2 s. ISSN 1211-7676. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjovův ideální dialog. In Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 2018. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Singerův argument a důvody jednat morálně. In Víkend efektivního altruismu II. 2018. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjov - antinatalista? In Antinatalistická konference, Ostrava. 2017. info
 • CHVAJA, Radim a Markéta POLEDNÍKOVÁ. FILEX 2017. 2017. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Posuny v recepci Vladimira Solovjova v českém a slovenském prostředí. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2017. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Kapitoly o Solovjovovi, aneb Co je to ruská filosofie. In PRAXIS, 11. 12. 2017, Praha. 2017. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Konferencija "Slavjanskij literaturnyj mir: konteksty i konfrontacii III" (zpráva). In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 89-90. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF MU info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Gnoseologie v díle Pseudodionýsia Areopagíty a její přesahy do estetiky. In Studentská konference FILEX. 2014. info

2022/06/04

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info