prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Professor, Department of Civil Law


Office: 256
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7100
E‑mail:
social and academic networks:

 Inactive employment status

CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Markéta Selucká

  Scopus Author ID: 56771353400
  ResearcherID: J-2852-2016
  ORCID iD: 0000-0002-8850-1963

  www.linkedin.com/in/marketaselucka
  twitter.com/MarketaSelucka
  www.selucka.com
Department
 • Department of Civil Law, Faculty of Law, Masaryk University
Function, current position
 • Professor in Law
  Dean emeritus
About me
 • Expert in Civil Law at Masaryk University specialising in consumer protection in EU and Czech law and national contributor to the EC Consumer Law Compendium and since 2011 responsible for the most recent Czech up-dates. She was an assistant to the President of the Czech Constitutional Court, a head of committee of Ministry of Justice for tenancy law in the new Czech Civil Code. She was a dean of the Faculty of Law at Masaryk University at 2015 - 2019.
  She is a member of the European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). As a national reporter, Marketa participated in several projects for the EU, this includes Fundamental Rights Action Plan, The Perspectives of Europeanization of Law of Succession (Civil Justice Programme of the European Commission).
  Marketa has also publish numerous studies on transposition of the EU consumer protection into the Czech law. She also hosted several international conferences on transposition of the EU consumer law into the national laws of the member states.
  Marketa is also an author of five books, the coauthor of almost 30 books and numerous articles on civil law of the Czech Republic in context of the EU law.
  She studied law at the Faculty of Law, Masaryk University and undertook post-graduate research on consumer protection in private law. She also completed and defended her habilitation thesis on liability for non-performance with focus on consumer protection. Markéta was appointed professor of civil law in 2020.
Major publications
 • SELUCKÁ, Markéta a Jana MARKOVÁ. Czechia. In Christian Twigg-Flesner, Hans-Wolfgang Micklitz. The Transformation of Consumer Law and Policy in Europe. Oxford: Hart Publishing, 2023. s. 281-296. 1. vydání. ISBN 978-1-5099-6302-7. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law. In Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications. Munich: Sellier european law publishers, 2013. s. 51-65. ISBN 978-3-86653-246-5. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1. Kniha zařazena do mezinárodní databáze publikací k DCFR a CESL. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. Book Review: Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé. Fundamental Rights and Private Law in the European Union. (2 Volume Set. Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Common Market Law Review. The Hague, Nizozemí: Kluwer Law International, 2012, roč. 49, č. 3, s. 1263-1264. ISSN 0165-0750. info
 • SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Mieterschutz im tschechischen Recht. Immobilien- und Mietrecht. Mannheim: id Verlags GmbH, 2011, roč. 6, č. 4, s. 130-134. ISSN 2190-4251. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. Civil Law in the Czech Republic: The Draft Version of the Civil Code and Consumer Protection. European review of private law. The Hague: Kluwer Law International, 2010, roč. 18, č. 1, s. 155-164. ISSN 0928-9801. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. National reporter - Insurance law between business law and consumer law. Insurance law between business law and consumer law, 18th INTERNATIONAL CONGRESS ON COMPARATIVE LAW, Washington, 2010. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 14, s. 513-517. ISSN 1210-6410. info
 • HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Konsumentenschutz in der Tschechischen Republik. In Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa. Vídeň: Manz, 2010. s. 39 - 52. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europä. ISBN 978-3-214-00750-8. info
 • FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN a Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 298-301. ISSN 0941-6293. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta, Carissa MEYER a Johan SCHWEIGL. TERMINATION OF A LEASE CONTRACT: GENERAL VIEW FROM CZECH AND ILLINOIS LAW. Touro International Law Review. Central Islip, New York: Touro Law Center, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 64-87. ISSN 1085-2522. URL info
 • SELUCKÁ, Markéta. CONSUMER PROTECTION IN CZECH CIVIL LAW. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Târgu-Jiu, Romania: ACADEMICA BRÂNCUŞI, 2009. s. 446 - 448. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 2009. vyd. München: Medine und Recht Verlag, 2009. s. 175-181. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0. info
 • HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Principles of System of Equity in (and) DCFR. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 206-214. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 2181-2230. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta a Jaromír TAUCHEN. Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 211-220, 9 s. ISSN 0030-6444. text info
 • SELUCKÁ, Markéta. Spotřebitelské smlouvy. Komentář k ust. § 51a - 57. In Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. § 1 - 487. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008. s. 308-393, 186 s. 1. svazek. ISBN 978-80-7201-687-7. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Komentář k ust. § 879a - 880. In Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. § 488 - 880. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 2626-2628. 2. svazek. ISBN 978-80-7201-687-7. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. The Review of the consumer acquis in a context of the Czech Law de lege lata. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES (CD-ROM). 2008. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 285-286. ISBN 978-80-210-4629-0. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 13-58. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 16, č. 3, s. 241-246. ISSN 1210-9126. info
 • SELUCKÁ, Markéta. THE SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN CZECH LAW. In A Brief Introduction to Czech Law. 1. vyd. United States: AICELS, 2008. s. 103-117. Collection of Contributions. ISBN 978-0-692-00045-8. info
 • HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Smlouva o poskytování přepravních služeb a její chápání v rámci směrnice 97/7/ES. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 1, s. 44-48. ISSN 1210-3977. text judikát k článku info
 • SELUCKÁ, Markéta a Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006. 184 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-1115-6. kniha info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7. kniha info

2020/12/07

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info