Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5399
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., married, 2 children
Department
 • Masaryk University
  School of social studies
  Dept. of Social Policy and Social Work
  Joštova 10
  602 00 Brno
  The Czech Republic
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2012: Professional training external professional coach. Coaching center Prague.
 • 2010: Ph.D. ze sociální politiky a sociální práce, „Pojetí přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků “Approaches to Social Work Education“.
 • 2010: Ph.D. in Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses:
 • 2007: Training in counseling and supervision; Association of Supervisors and Consultants.
 • 1999: Training on problem management approach to helping; Association of Citizens advice Bureau.
 • 1997: Training on logotherapy; IPIPAP.
 • 1995: Mgr. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Institutionalisation of drug policy in the Czech republic".
 • 1993: Bc. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Some social and demographic data of the pension's inhabitants"
Employment
 • 2013 - 2020: Researcher, Institute for Public Policy and Social Work
 • 2010-: assistant professor at the Department of Social Policy and Social Work, MU
 • 2009- 2020: statutory representative and director of the civic association Klíč pro rodinu (Key for family)
 • 2006 - 2009 assistant at the Department of Social Policy and Social Work, FSS MU
 • 2007 - 2008 project leader Assistance to families at the Department of Social Policy and Social Work at FSS MU
 • 2006 – 2007: Head of the Center for Practical Studies at the Department of Social Policy and Social Work at MU
 • 2005-2006: coordinator of the Center for Practical Studies at the Department of Social Policy and Social Work at MU
 • 2004-2005: Department of Social Care of the city of Brno (placement of single parents in asylum facilities, Department of Social Care of the City of Brno
 • 1998-2005: maternity leave
 • 1997-1998: Director of the Civic Counseling Center Brno
 • 1995-1997: Sociologist, Department of Main Architect in Brno
Teaching Activities
 • Leadership Coaching Counseling for social workers Social casework Social work with families Supervision on students Educational supervision Reflexive social work Theories of Social Work
Scientific and Research Activities
 • Principal investigator of the project „Parenting behind bars“; current project 2020-2023 Childrens´ rights and participation Parenting in families with problems Family issues and interventions Child protection practices Social work education Social work supervision
Internship
 • 2014: one-week study stay at The International Institute for the Rights of the Children (Sion, Switzerland) 2013: two-week study stay at The Norwich University – library research (Norwich, UK). 2009: one-week stay at Pontifical Council for Health Care Workers, Vatican City. 2007: one-week stay at Department of Social Work, York University, York, UK 2007: one-week stay at The University of Kassel. 2006: one-week stay at EASW, Parma, Italy. 1998: one-week study stay at NACAB in London, UK
Activities Outside University
 • 2018-2019: The Member of Working Group (children in institutional care) The Scientific Board of The Ministry of Social Affairs 2013 -: Member of the coordination group of community planning of social services in the city of Brno - expert for the target group: children, youth and families. 2011-: Member of the Advisory Board for the Family of the Statutory City of Brno. 2008–2011: Member of the Advisory Board of the Brno City Council for the Family 2006-2007: expert in the process of Community planning of social services in the city of Brno. 1997-1998: Director of the Civic Counseling Center Brno 1996-2000: The Advisor, Center for helping Youth in crisis LATA, Brno 1997-2001: The Member of Board, Citizens Advice Bureau, Brno 1996-2001: The Member of Board, Center for helping Youth in Crisis LATA, Brno
Major Publications
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi - potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných študií. 2021. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Multidisciplinární a multiinstitucionální spolupráce při zvyšování well-beingu dětí odsouzených rodičů. In Mezinárodní webinář: Zapomenuté děti: teorie a praxe uplatňování práv dětí vězněných rodičů. 2021. info
 • ZAKORA, Cyril, Tereza JANDOVÁ, Terezie HRADÍLKOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči. 2019. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná konzultantka pracovního týmu MPSV. Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na MPSV, 2018 - 2018. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 65-77. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Podpora rodiny s dětmi v evidenci OSPOD. In Doc. PhDr. Navrátil Pavel, Ph.D. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. s. 18 - 23. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421-137-9. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Azylové domy pro matky s dětmi. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 428 - 430. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Ohrožená rodina. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 359-361. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 509 - 512. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, roč. 9, 1/2009, s. 74-84. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 4/2008, s. 124-135. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Cíle sociální práce a jejich vztah k praktickému vzdělávání. In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 64-76. ISBN 978-80-704-347-0. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu, 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 106-114. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007. s. 25-34. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 92-97, 5 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info

2021/12/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info