JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.


E‑mail:
Qualifications

Finnished procedure

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Law faculty od Palacky University
Procedure field Labour Law and Social Security
Faculty implementing procedure Faculty of Law
Procedure status procedure terminated by faculty scientific board
Procedure initiation date 10 Nov 2017
Procedure conclusion date 4 Dec 2018
Habilitation thesis (publicly available part) Forms of violence at the workplace
Habilitation thesis reviewers doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. (Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, PrF UK)
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, PrF ZČU v Plzni)
prof. JUDr. Andrea Olšovská, Ph.D. (Katedra pracovného práva a sociálného zabezpečenia, PrF Trnavská univerzita)
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 18 Sep 2018 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Faculty of Law MU)
Members prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita)
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (Faculty of Law MU)
JUDr. Zdeněk Novotný (emeritní soudce NS)
Board's position Board'S Position
Faculty scientific board session date 4 Dec 2018