PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Zuzana Burianová, nar. 30.11.1969 v Olomouci
Pracoviště
 • Ústav románských jazyků a literatur FF MU Brno - vedlejší
  pracovní poměr.
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Ph.D. v oboru románské literatury (brazilská literatura), disertační práce zaměřená na tvorbu J. Guimaraese Rosy (název Čas a věčnost v Prvních příbězích), FF UK v Praze
 • od 2001: kombinované magisterské studium české filologie na FF UP Olomouc
 • 1996: státní zkouška z oboru portugalský jazyk a literatura s didaktikou na FF UP Olomouc
 • 1994: státní zkouška z oboru španělský jazyk a literatura s didaktikou na FF UP Olomouc
 • 1993: státní zkouška z oboru anglický jazyk a literatura s didaktikou na FF UP Olomouc
 • 1988: státní zkouška z anglického jazyka na SJŠ v Brně
Přehled zaměstnání
 • od 1997: odborná asistentka Ústavu románských jazyků a literatur FF MU Brno se zaměřením na portugalskou a brazilskou literaturu
 • od 1997: odborná asistentka na Katedře romanistiky FF UP Olomouc se zaměřením na portugalskou a brazilskou literaturu
 • 1997/98: výuka portugalštiny v podniku Tatra Kopřivnice
 • 1994-96: asistentka na Katedře romanistiky FF UP v Olomouci, obor portugalská filologie se zaměřením na brazilskou literaturu
 • 1994/95: výuka španělštiny v Jazykové agentuře AMADEUS v Olomouci
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře:
 • FF MU Brno:
 • Portugalská literatura I-III (od počátků do současnosti), Brazilská literatura I-II (od počátků do současnosti), Úvod do dějin a kultury Brazílie I-II, Reálie Brazílie, Literatura afrických lusofonních zemí (Kapverdská literatura)
 • FF UP Olomouc:
 • Úvod do portugalské a brazilské literatury, Brazilská literatura I-II (od počátků do současnosti), Portugalská literatura I-III (od počátků do současnosti), Vybrané kapitoly z brazilské literatury, Dějiny Brazílie, Povídka v port./braz. literatuře, Lusofonní literatura a film, Reálie Brazílie, Brazilská kultura, Stylistika, Jazyková cvičení z portugalštiny.
 • Vedení diplomových prací:
 • A época do ouro no Brasil; Alguns aspectos da problemática da intertextualidade nos romances de José Saramago; A análise da obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen; O eu labiríntico de Paulo Honório, protagonista de Sao Bernardo; A cidade de Lisboa pelos olhos de poetas portugueses; Introducao na problemática das literaturas africanas de língua portuguesa: literatura angolana de língua portuguesa; A criacao e o outro na obra de Manuel da Silva Ramos; A inscricao do feminino nos contos de Clarice Lispector; A descolonizacao da África portuguesa em contexto da política mundial; A literatura das viagens marítimas: o discurso e as suas estratégias; A traducao comentada de tres contos de Lygia Fagundes Telles; A traducao comentada de contos escolhidos de Rubem Fonseca; Komentovaný překlad vybraných povídek Rubema Fonseky; Problematika epifanie v povídkové tvorbě Clarice Lispectorové, Os descobrimentos portugueses na obra dos autores renascentistas Gil Vicente; Francisco de Sá de Miranda e Luís Vaz de Camoes; Os títulos portugueses, britanicos e checos
Akademické stáže
 • 1994: semestrální studijní pobyt na F.L.U.L. v Portugalsku - absolvování kurzu portugalštiny pro cizince, pokročilí
 • 1995: semestrální studijní pobyt na F.L.U.L. v Portugalsku - absolvování kurzu pro překladatele se zaměřením angličtina- portugalština
 • 1995/96: semestrální studijní pobyt na UFBa v Salvadoru v Brazílii, zaměřený na brazilskou literaturu
 • 1997: dvouměsíční výzkumný pobyt na F.L.U.L. v Portugalsku, zaměřený na portugalskou literaturu
 • 1998/99: osmiměsíční studijní pobyt na UFBa v Salvadoru v Brazílii, zaměřený na brazilskou literaturu
Mimouniversitní aktivity
 • 1997/98 a od 2000: vedení portugalské sekce na Katedře romanistiky FF UP Olomouc
 • od listopadu 2004: členka oborové rady doktorského studijního programu na FF UK v Praze
Ocenění vědeckou komunitou
 • pozvání k přednášce na II. mezinárodním semináři Guimaraes Rosa v srpnu 2001 v Belo Horizonte v Brazílii
Vybrané publikace
 • BURIANOVÁ, Zuzana. Tręs momentos de uma poética do instante: a escritura epifânica em Guimarăes Rosa, James Joyce e Clarice Lispector. Olomouc: Vydavatelství UP, 2003. 13-21. Romanica Olomucensia XII. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana. Primeiras estórias: de dentro para além do tempo. In Literatura e cultura no Brasil. Sao Paulo: Cortez, 2002. s. 229-239. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana. Do tempo na narrativa ao tempo em Primeiras Estórias. Romanica Olomucensia VIII. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 1999, roč. 74, s. 19-30. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana. Vania Pinheiro Chaves. "O Uraguai" e a Fundaçăo da Literatura Brasileira. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Romanica Olomucensia VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, VIII, s. 165-169. info
 • 62 hesel týkajících se portugalských autorů ve Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri, 1999. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana. A dramatizaçăo da experiencia vivida na poesia de Mário de Andrade. Acta Universitas Palackianae Olomucensis, Romanica. Olomouc: Vydavatelství UP, 1998, VII, s. 31-45. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana. "O ideário modernista em Mário de Sá-Carneiro". Romanica Olomucensia VIII. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 1996, s. 9-11. info

13. 12. 2004

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info