Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Assistant professor, Department of Czech Language and Literature


Office: bldg. B/5024
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5821
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Miroslav Chocholatý, nar. 26.6.1970, Brno
Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masaryko
 • Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
odborný asistent
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 Ph.D. obor česká literatura, "Poetika expresionistických próz Jakuba Demla", Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • 1995 Mgr. Učitelství českého jazyka, literatury a dějepisu pro střední školy, "Básník Otokar Březina v zrcadle korespondence", FPF Slezské univerzity v Opavě
Přehled zaměstnání
 • 2006-2000 Masarykova univerzita Brno (Katedra české literatura PdF, odborný asistent)
 • 1995-2000 Moravské gymnázium Brno (učitel, předseda předmětové komise)
Pedagogická činnost
 • Česká literatura po roce 1945
 • Meziválečná próza
 • Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise
 • Nejnovější české literatura(1990-2015)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborný zájem o problematiku české literatury 20. století a nejnovější české literatury a interpretace literárního textu;
 • Kritické reflektování současné poezie a prózy
 • Editování současné české poezie, prózy a odborných publikací
Akademické stáže
 • 27. 4. - 30. 4. 2015 Uniwersitet Wroclawski, Institut Filologii Slowiańskej
Universitní aktivity
 • Pořádání cyklů autorských čtení (5 ročníků)
 • Člen redakční rady časopisu MUNI.CZ
 • Přednáškové cykly v rámci univerzity třetího věku MU
 • Realizace grantového projektu FRVŠ "Autorské čtení a kolektivní rozhovor jako inovace výuky současné české literatury"
 • Realizace grantového projektu FRMU "Základy redakční práce v nakladatelstvích a v odborném periodiku"
Mimouniversitní aktivity
 • Šéfredaktor literární revue Weles (2004-2008, 2015)
 • Organizování literárních večerů
 • Editorství současné poezie a prózy
 • Členství v porotě literární soutěže Halasův Kunštát
 • Člen komise hodnotitelů grantových projektů pro oblast literatury Magistrátu města Brna
 • Přednáškové cykly pro učitele základních a středních škol ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 - Cena rektora MU pro pedagoga roku v oblasti společenských a humanitních věd; 2016 - Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity
 • 2013 - Zlatá stuha: Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, za účast v kolektivu Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. - Čeští spisovatelé
 • 2012 - Cena děkana pedagogické fakulty MU za organizování literárních večerů;
 • 2012 - Cena děkana pedagogické fakulty MU za kolektivní monografii Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež,
Vybrané publikace
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Tři loňská ohlédnutí (Nad básnickou produkcí Srdečního výdeje). 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2016, s. 101-103. ISSN 1214-2948. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen hodnotících komisí grantových projektů Magistrátu města Brna (oblast jazykovědy a literatury). MMB, 2015. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad básnickou produkcí nakladatelství Dybbuk (kritika). první. Brno: Weles, občanské sdružení, 2015, s. 102-107. WELES,. ISSN 1214-2948. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Funkce snu v poezii O. Březiny. In Mezinárodní sympozium Otokar Březina. 2014. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. V našem básnickém ráji (recenze sbírek Petra Kukala, Miroslava Bočka, Adama Borziče, Jana Koska a Miloše Kozumplíka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012, 2 s. Host 3/ 2012, XXVIII, s. 75-76. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Mácha, Houdek a ti druzí (recenze básnických sbírek L. Romanské, M. Wanka, J. Weinbergra, M. Fišmeistra a V. Houdka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1/2011, 2011, 2 s. Host XXVII, sv1, s. 100-101. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hledání cest básnických i životních (recenze básnických sbírek L. Marvana, A. Vatulíkové, M. Reinera, J. Hrubého a antologie Největší čeští básníci). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 4/2011, 2011, 2 s. Host XXVII, sv. 4, s. 68 - 69. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jedinečnost promluvy (recenze básnických sbírek F. Listopada, J. Gabriela, M. Olšovského, M. Balabána, P. Kleina a S. Zikové). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 5/2011, 2011, 3 s. Host XXVII, sv. 5, s. 65-67. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Realizace cyklu autorských čtení a besed s českými literáty. Brno, 2011. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Ve znamení mytologizující obraznosti (Nad autorskými pohádkami Karla Šiktance). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 207-216. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad poezií a doslovy (analýzy současné české poezie). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 96-97. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad polistopadovou tvorbou dvojdomých básníků. In Konference Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí, FF MU v Brně. 2009. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Novější tvorba dvoudomých básníků. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: ÚLM PdF MU, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 2-11. ISSN 1211-3484. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. K poetice Demlova Hradu smrti. In Hledání poetik expresionismu. 2006. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 255-265, 10 s. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Myslím, že její oči mne vidí (demlovská studie). Weles. Brno: Wendryňská literarárně - estetická spol., 2003, VIII, č. 16, s. 41-45. ISSN 1214-2948. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Kainarova cesta k dětské poezii. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6, č. 4, s. 7-10. ISSN 1211-3484. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jaroměřice Otokara Březiny. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 2, s. 44-45. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Čas mi protéká mezi prsty. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 1, s. II., 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Byl jsem tak sám. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 4, s. 40-41. ISSN 1211-9938. info

14. 4. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info