Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

Assistant professor, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5560
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.
Department
 • Department of Archaeology and Museology (Centre of Museology)
 • Faculty of Arts
 • Masaryk University
 • Brno
 • Czech Republic
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2022: PhD. (Museology and Cultural Heritage) Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic
 • 2005: Mgr. (Museology, Educational Sciences) Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Employment
 • 2006 - : Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Museology, Brno
 • 2000 - 2006: Brno City Museum
Teaching Activities
 • Introduction to Study of Museology and Museography
 • Museum and Audiences
 • Museum Psychology
 • Inclusive Museum Pedagogy
 • Introduction to Museum Pedagogy
 • Scientific Research and Museology
Activities Outside University
 • Association of Czech Museums and Galleries: Museological Committee (member); Committee for public relations and museum pedagogy (chairwoman)
 • International Council of Museums: International Committee for Museology (member); International Committee for the Training of Personnel (member)
 • Slovak National Museum - Museum Pedagogy, accredited course (lecturer)
 • Methodical Centre of Museum Pedagogy by Moravian Museum - Museum Educator, accredited course (lecturer)
 • Authorized representative of the authorized legal entity for awarding the Museum Educator professional qualification (code: 82-041-T). National system of qualifications, 2017-2027
Awards Related to Science and Research
 • Museologica Brunensia - editorial board member; executive editor
 • Studia Historica Nitriensia - editorial board member
 • Museum of Education and Pedagogy (Bratislava, Slovak Republic) - museum board member
Major Publications
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Eliška HLUŠÍ. Blind museum visitors: methodical tips for museum presentation and education. Brno: Methodical Centre of Museum Pedagogy at the Moravian Museum, 2022. 53 s. ISBN 978-80-7028-579-4. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. The ICOM international museum definition from the perspective of the Czech Republic : the results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related fields. Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 1, s. 32-48. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2022-1-4. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie, Pavol TIŠLIAR, Otakar KIRSCH a Monika FRECEROVÁ. Muzejní výstava na cestách : Specifika putovních výstav do škol, muzeí i dalších veřejných institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 115 s. ISBN 978-80-280-0210-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Eliška HLUŠÍ. Nevidomý návštěvník v muzeu: metodické tipy pro muzejní prezentaci a edukaci. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2021. 53 s. ISBN 978-80-7028-556-5. URL info
 • KIRSCH, Otakar, Lenka MRÁZOVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology : Τhe context of museological thinking in the second half of the 20th century. In Tzortzaki, Delia; Keramidas, Stefanos. Theory of Museology : Main Schools of Thought 1960-2000. Athens: The Norwegian Institute at Athens, 2021. s. 95-118. Papers and monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 13. ISBN 978-618-85360-3-6. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzeologie jako součást kurikula univerzitní a neuniverzitní přípravy muzejních pedagogů. Studia Historica Nitriensia. 2020, roč. 24, č. 1, s. 206-220. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2020.24.1.206-220. Stránky periodika s odkazem na full text info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Na pomezí formálního a neformálního vzdělávání : Potenciál muzejní edukace pro školní skupiny a spolupráci muzejních pedagogů s učiteli. Pedagogika. 2020, roč. 70, č. 3, s. 333-348. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1713. Stránky periodika s odkazem na full text info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Professional standards in museum pedagogy in the international context. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2020, roč. 8, č. 4, s. 35-47. ISSN 1339-2204. doi:10.46284/mkd.2020.8.4.3. Full text info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Emotions in museum education : Potential for the development of a relationship to cultural and historical heritage. Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 2, s. 10-16. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2020-2-2. URL Web časopisu info
 • KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Česká stopa při založení a počátečním rozvoji Mezinárodní komise pro muzeologii ICOFOM. Časopis Slezského zemského muzea : série B : vědy historické. 2020, roč. 69, č. 2, s. 150-161. ISSN 1211-3131. URL URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Models of Professional Employment of the Graduates of Brno Museology in Cultural Institutions. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 21-33. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2017-1-3. Digitální knihovna FF MU info
 • KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Teorie jako platforma pro edukaci muzejních pracovníků : Osudy Střediska pro výuku muzeologie v letech 1967–1982. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, roč. 55, č. 2, s. 3-15. ISSN 1803-0386. doi:10.1515/mmvp-2017-0041. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog jako (semi)profese. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, roč. 3, č. 2, s. 39-58. ISSN 1339-2204. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 56-64. ISSN 1805-4722. Digitální knihovna FF MU info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Inkluzivní vzdělávání v muzeu. In Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, Múzeum SNP Banská Bystrica, 2015. s. 79-89. ISBN 978-80-89514-36-6. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Psychologické aspekty muzejní edukace. Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2015. 12 s. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU - Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 2015. 23 s. URL info
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964-2014. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Neuveden, č. 3, s. 28-42. ISSN 1805-4722. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami. In Dolák, Jan; Holman, Pavel; Jagošová, Lucie; Jůva, Vladimír; Mrázová, Lenka; Šerák, Michal; Šobáňová, Petra. Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum - Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. s. 41-57. ISBN 978-80-7028-441-4. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a sociální inkluze. In CHOVANČÍKOVÁ, Irena a Lucie JAGOŠOVÁ (eds.). Muzea a sociálně znevýhodnění: Sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014. s. 20-34. ISBN 978-80-87375-08-2. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci - teoretická východiska. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, Neuveden, č. 2, s. 15-21. ISSN 1805-4722. info
 • KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922-1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, roč. 51, č. 1, s. 3-16. ISSN 1803-0386. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře : staré nebo nové téma? In Chovančíková, Irena. Senioři v muzeu : sborník ze semináře 14.-15. 6. 2011. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012. s. 4-21. ISBN 978-80-87375-03-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 684-692, 761, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog - kompetence, vzdělávání, úskalí. In Lukáčová, Marcela (ed.). Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku : Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. - 27. október 2009 v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. s. 33-39. ISBN 978-80-8060-252-9. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 141-166. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Návštěvníci muzea. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 167-202. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Zdroje dat pro výzkum muzejního publika. In Chovančíková, Irena. Muzejní marketing. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2010. s. 32-42. ISBN 978-80-87375-01-3. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Kdo je muzejní pedagog? In Muzeum a škola : sborník z konference Muzeum a škola Zlín 18. - 19. března 2009. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. s. 17-23. ISBN 978-80-87130-08-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 171-183. ISBN 978-80-86413-61-7. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. s. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie. Spolupráce muzea a školy z pohledu pracovníků muzea v oblasti práce s veřejností (kvalitativní případová studie). In Tradiční lidová kultura a výchova : Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (2). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007. s. 46 - 58. ISBN 978-80-86156-96-5. info

2023/04/18

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info