CV

Životopis

René Kizek
 • Narozen 15. února 1972 v Broumově okres Náchod
 • Trvalé bydliště Bořitov 32, 679 21 Černá Hora
 • Přechodné bydliště Kounicova 5, 612 00 Brno
 • Svobodný
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Katedra teoretické a fyzikální chemie, Kotlářská 2, 611 37 Brno
 • Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Královoplská 135, 612 65 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990:Úplné středoškolské vzdělání, Gymnázium Boskovice
 • 1992:Asistent hygienické služby
 • 1997:Ing, MZLU Brno, Sledování obsahu selenu v půdách regionu jižní Moravy a jeho vztah ke koncentracím v krevním séru lidí
Přehled zaměstnání
 • 1987 - : ZD Bořitov (dělník)
 • 1990 - : FN Bohunice (NZP)
 • 1992 - : OHS Blansko
 • 1997 - : PřF MU
 • 1997 - : SPŠCH (laborant)
 • 2000 - : BFÚ AV ČR
Pedagogická činnost
 • Metody chemického výzkumu,
 • Pokročilé praktikum,
 • Obecná fyziologie - SPŠCH (2000 - 2001),
 • Vedení SOČ prací - SPŠCH,
 • Vedení SVOČ prací - Katedra analytické chemie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Molekulární a biochemické studium biologicky významných sloučenin
 • Elektrochemické studium biologicky významných sloučenin
 • Biologicky významné kovové prvky - selen, zinek, měď
Universitní aktivity
 • Organizace Pracovniho setkání biochemiků a molekulárních biologů
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v odborných společnostech
 • Česká lékařská společnost sekce všeobecného lékařství
 • Česká lékařská společnost sekce klinické biochemie
 • Společnost pro biochemii a molekulární biologii
 • Českoslovesnká biologická společnost
 • Česká společnost chemická
Vybrané publikace
 • KIZEK, René, Vilém KOUTNÍK, Jaroslav ŠIMEK a Radek KOUREK. Selen a jeho význam. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU Brno, 2000. s. 17. ISBN 80-210-2266-3. info
 • KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ, Radek KOUREK a Vilém KOUTNÍK. Vliv selenu na fyziologii bramboru (Solanum tuberousum). In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 51-52. ISBN 80-210-2266-3. info
 • FALTÝSKOVÁ, Eva, Monika NÁLEZKOVÁ, René KIZEK a Libuše TRNKOVÁ. Elektrochemická studie DNA na pevných elektrodách. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 48-49. ISBN 80-210-2266-3. info
 • KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KNÁPEK a Emil PALEČEK. Eletrochemical detection of methallothionein in tissues of common carp. In Biochemie a molekulární biologie na prahu novéhého tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 52-53. ISBN 80-210-2266-3. info
 • KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Modified electrodes in molecular biology and medicine. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 42-43. ISBN 80-210-2266-3. info
 • TRNKOVÁ, Libuše a René KIZEK. Nobelova cena za chemii v roce 1997: ATP synthase - a splendid molecular machine. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1999, roč. 7, č. 1, s. 68-70. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René. Kam směřuje medicína? Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1999, roč. 7, č. 1, s. 34. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René a Libuše TRNKOVÁ. III.pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. FONS. Pardubice: STAPRO, 1999, roč. 8, č. 1, s. 55. ISSN 1211-7137. info
 • KIZEK, René a Libuše TRNKOVÁ. Nové knihy - Úvod do molekulární biologie. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1999, roč. 7, č. 2, s. 95. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René a Libuše TRNKOVÁ. Nové knihy - Úvod do molekulární biologie (dodatek). Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1999, roč. 7, č. 2, s. 112. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René a Petr KAŠPÁREK. Využití pulzní gelové elektroforézy pro analýzu DNA. In Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 19. Univerzitní noviny č.2. ISBN 1211-6866. info
 • KOUTNÍK, Vilém, Gustav CHLÁDEK, Jiři POSPÍŠIL a René KIZEK. Koncentrace selenu v mléku. In Salima. Brno: MZLU Brno, 1999. s. 11. Seminář o jakosti potravin. info
 • KIZEK, René, Vilém KOUTNÍK a Libuše TRNKOVÁ. Selen a potravinový řetězec. In Pokroky v klinické biochemii. 1. vyd. Hradec Králové: Česká společnost klinické biochemie ČLS, 1999. s. 112. ISBN 80-238-4522-5. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK, Lenka HURTOVÁ a Luděk HŘIVNA. Hliník v potravinách. In Pokroky v klinické biochemii. I. Hradec Králové: Česká společnost klinické biochemie ČLS, 1999. s. 113. ISBN 80-238-4522-5. info
 • KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Analytické stanovení metallothioneinu pomocí elektrochemických metod. In Pokroky v klinické biochemii. 1. vyd. Hradec Králové: Česká společnost klinické biochemie ČLS, 1999. s. 140. ISBN 80-238-4522-5. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK, Lenka HURTOVÁ a Luděk HŘIVNA. Hliník v potravinách rostlinného původu. In 51.Zjazd chemických společností. 1. vyd. Nitra: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999. s. 200. ISBN 80-227-1250-7. info
 • KIZEK, René, Jaroslav ŠIMEK a Vilém KOUTNÍK. Koncentrace selenu v půdě regionu jižní Moravy. Úroda. Praha: Brázda, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 26-27. ISSN 0139-6013. info
 • KIZEK, René, Milan DASTYCH, Vilém KOUTNÍK, Josef HEBVÁBNÝ a Jaroslav ŠIMEK. Status selenu v krevním séru u obyvatel čtyř regionů jižní Moravy. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 44, č. 3, s. 135-141. ISSN 0042-773X. info
 • KIZEK, René a Libuše TRNKOVÁ. Nobelova cena za medicínu a fyziologii v roce 1997. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 6, č. 2, s. 131-262. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René a Milan VANĚK. Priony - proteinové infekční agens. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 6, č. 2, s. 130-260. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René, Vilém KOUTNÍK a Milan DASTYCH. Porovnání plazmatických koncentrací selen u obyvatel ČR a některých vybraných státech. In FONS 98. 1. vyd. Karlovy Vary: ČLS J.E.Purkyně, společnost Klinické biochemie, 1998. s. 17. ISBN 80-238-2658-1. info
 • INGR, Ivo, Vilém KOUTNÍK a René KIZEK. Selen ve vertikále půda, rostlina a živočich. In Salima. Brno: MZLU Brno, 1998. s. 23. info
 • KOUTNÍK, Vilém, Ivo INGR, Gustav CHLÁDEK, Jan KUCHTÍK, René KIZEK, Jaroslav ŠIMEK a Josef HEDBÁVNÝ. Distribuce selenu v živočišných tkáních. In Miroelementy 98. VŠCHT Praha, 1998. s. 10-20. info
 • KIZEK, René. Virus Ebola a Marburg z řádu Filoviridae. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1997, roč. 77, č. 9, s. 432-433. ISSN 0032-6739. info
 • KIZEK, René. Apoptóza - detekce apoptotických buněk. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1997, roč. 5, č. 4, s. 270-271. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René. Carthamus tinctorius. Léčivé rostliny. Bratislava, 1997, č. 3, s. 88-89. info
 • KIZEK, René. Priony - nové poznatky o dosud záhadnému původci. Zdravotnické noviny. Praha: Strategie, 1997, roč. 41, č. 6, s. 3. ISSN 0044-1996. info
 • KIZEK, René. Genová terapie. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E-Purkyně, 1996, roč. 76, č. 11, s. 570. ISSN 0032-6739. info

14. 12. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info