CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Pracoviště
 • katedra ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Ing. FNH VŠE Praha, hlavní specializace Hospodářská politika
  2009: Ph.D. ESF MU Brno, obor Hospodářská politika
Přehled zaměstnání
 • 2004 - : odborný asistent, katedra ekonomie ESF MU
 • 2012 - : odborný asistent, Ústav ekonomie PEF Mendelovy univerzity
Pedagogická činnost
 • přednášky:
  Hospodářská politika,
  Ekonomie státních zásahů
  Ekonomie práce
 • cvičení:
  Mikroekonomie
  Makroekonomie
  Ekonomie práce
  Ekonomie státních zásahů
  Diplomový seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • globalizace a role státu v ekonomice
 • trh práce
Vybrané publikace
 • FRANC, Aleš. Vnější migrace. In SLANÝ, Antonín. Konkurence, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 57-66. ISBN 978-80-210-5656-5. info
 • FRANC, Aleš. Možnosti výzkumu dopadů imigrace na trh práce v ČR. Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2010. 21 s. Working Paper č. 14/2010. ISSN 1801-4496. info
 • FRANC, Aleš. Pracovní migrace. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 61-70. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3. URL info
 • MUSIL, Petr, Kamil FUCHS, Aleš FRANC a Šárka GRIGARČÍKOVÁ. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 412 s. ISBN 978-80-7380-126-7. info
 • ŽÍDEK, Libor, Zdeněk TOMEŠ, Monika JAMBOROVÁ, Jitka DOLEŽALOVÁ, Jana CHMELOVÁ, Pavlína BALCAROVÁ, Naďa VORÁČOVÁ, Zdeňka MUSILOVÁ, Petra ČERNÍKOVÁ, Monika JANDOVÁ, Tomáš PALETA, Petr MUSIL, Veronika HEDIJA, Aleš FRANC, Zuzana HRDLIČKOVÁ a Veronika KARTUSOVÁ. Faktory konkurenceschopnosti v 10CE. 2008. info
 • FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. URL info
 • FRANC, Aleš. Migrace. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10 CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 88-98. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CVKS, 2008. s. 90-106. ISBN 978-80-210-4786-0. info
 • FRANC, Aleš. Pracovní migrace. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 59-66. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • FRANC, Aleš. Vývoj pracovních migrací v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2006. s. 58-65, 202 s. ISBN 80-210-4087-4. info
 • FRANC, Aleš. Pracovní migrace v České republice. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 207-215, 375 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9. info
 • FRANC, Aleš. Modely kapitalismu. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2006. s. 35-45. ISBN 80-210-4157-9. info
 • FRANC, Aleš. Globalizace a udržitelnost státu blahobytu. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. s. 68-163. ISBN 80-248-0943-5. info
 • SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Globalization trends and economic policy. Public Policy and Administration. Vilnius: Law University of Lithuania, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 2-6, 6 s. ISSN 1648-2603. info
 • SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. *Hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 122 s. 3984/ESF-24/04-17/99. info
 • FRANC, Aleš. Vliv globalizace na úlohu státu v soudobých tržních ekonomikách. Národohospodářský obzor. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 17-29. ISSN 1213-2446. info

4. 3. 2013

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info