Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Department head, Department of History


Office: bud. A/7004
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4988
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., nar. 1.6.1972 v Brně, ženatý, dvě děti (Jiří, Karel)
Pracoviště
  • katedra historie
Vybrané publikace
  • MIHOLA, Jiří. K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky. In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-166, 4 s. ISBN 80-86633-74-8. info

23. 10. 2011