RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.


Office: C524
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6374
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D., narozen 30.7.1982 v Hodoníně, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Laboratoř pokročilých síťových technologií
  Fakulta informatiky
  Masarykova univerzita v Brně
  Botanická 68a, 602 00 Brno, CZ
  email: fila@ics.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 - Ph.D., obor informatika, Fakulta informatiky
 • 2011 - RNDr., obor aplikovaná informatika, Fakulta informatiky
 • 2008 - Mgr., obor aplikovaná informatika, Fakulta informatiky
 • 2006 - Bc., obor aplikovaná informatika, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2013 - dosud; výzkumný a vývojový pracovník, UVT MU
 • 2008 - 2013; PhD student, FI MU
 • 2006 - 2013; řešitel výzkumného záměru CESNET z.s.p.o. (řešitel projektu EMI, skupina JRA1)
 • 2010 - 2011; manažer aktivity pro spolupráci s průmyslem, FI MU
 • 2006 - 2011; odborný pracovník, Národní centrum pro výzkum biomolekul, později CEITEC (výzkum v oblasti haptické simulace dokování molekul)
 • 2001 - 2004; OSVČ, obor podnikání: vývoj software a reklamní činnost
Pedagogická činnost
 • PV197 GPU Programming: přednášející
 • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty: náhradní přednášející
 • IB001 Úvod do programování: cvičící
 • IB002 Návrh algoritmů I: cvičící
Projekty
 • CERIT Scientific Cloud
 • EMI (European Middleware Initiative)
 • EGEE III (Enabling Grids for E-sciencE, hlavní řešitel CERN)
 • EGEE II (Enabling Grids for E-sciencE, hlavní řešitel CERN)
 • METACentrum (budování českého národního gridu, aktivita sdružení CESNET)
 • GD102/09/H042 Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů
 • OP Vpk Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat
 • Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím, MSM0021622413
 • Haptická interakce s deformovatelnými tělesy (Program rektora, řešitel)
Mimouniverzitní aktivity
 • Game Developers Session
  - organizace konference a přednášky na ročnících 2003 - 2008
 • PHYSICON
  - vývoj knihovny pro simulaci dynamiky rigidních těles
 • ČeskéHry.cz
  - server sdružující a podporující komunitu herních vývojářů, spoluzakladatel, člen admins
 • Monarchia
  - vývoj klienta masivně multiplayerové hry (vývoj zastaven v release-candidate verzi)
 • Trabi II
  - vývoj shareware hry (vydána v Q2 2001)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění děkana za vynikající dizertační práci, 2013
 • Cena Josepha Fouriera za výzkum v oboru počítačových věd, 2012, 1. místo

13. 9. 2013