Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: vysokoškolské, klasická filologie, Mgr., Filozofická fakulta MU
 • 1999: vysokoškolské, Mgr., Cyrilometodějská teologická fakulta UP
 • 2006: doktorské, Ph.D., klasická filologie, Filozofická fakulta MU
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
 • CMTF UP:
 • Latina
 • Řečtina
 • Výběrové předměty věnované četbě a výkladu řeckých a latinských textů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Středolatinská filologie - podrobněji zde.
Akademické stáže
 • 1995-1996: studium klasické filologie na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko)
  a středolatinské filologie u prof. Benedikta Konrada Vollmanna na Institutu pro filologii latinského středověku na Ludwigs-Maxmilians-Universität v Mnichově.
 • Zahraniční sympozia:
 • 2001: Kirchliche Reformimpulse in Mittel- und Osteuropa im 14. und 15. Jahrhundert (Institut für Ostdeutsche Kultur- und Kirchengeschchte Regensburg, Magdeburg, Spolková republika Německo)
 • 1999: Convegno Internazionale sul Giovanni Hus (Universita Lateranense, Citta del Vaticano - rovněž spolupráce při organizaci)
 • 1999: L'Abbate Gioacchino da Fiore (Istituto degli Studi Gioacchimiti, San Giovanni in Fiore, Itálie)
Universitní aktivity
 • od r. 2003: člen Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci
 • od února do září 2006: předseda Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci
 • od října 2006: proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci
 • od r. 2006: člen kolegia děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci
Vybrané publikace
 • ČERNUŠKA, Pavel. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Protestant. Benešov, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 11. ISSN 1210-4361. info
 • ČERNUŠKA, Pavel, Veronika ČERNUŠKOVÁ a Jana PLÁTOVÁ. Ladislav Tichý: Slovník novozákonní řečtiny. Studia theologica. Olomouc, 2002, roč. 10, s. 102-103. ISSN 1212-8570. info
 • ČERNUŠKA, Pavel. Pospíšil Ctirad Václav, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. 1. vyd. Brno, 2002. 272 s. ISBN 80-86263-26-6. info
 • ČERNUŠKA, Pavel. Die Doktorandenkonferenz in Šlapanice. Praeterita nova novissima nec non futura toto ex orbe mediolatino. Heidelberg, 1999, s. 1-3. info

29. 1. 2007

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info