CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
Department
 • Department of Social Policy and Social Work
  Faculty of Social Studies
  Masaryk University
  Joštova 10
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2015: Doctoral degree, Social Policy and Social Work
  Title of Doctoral thesis: ‘I know what I’m doing’ Agency in Narratives of Women who Have Experience with Long-term Drug Use
  Masaryk University in Brno
  Faculty of Social Studies
 • 2008: Master degree, Social Policy and Social Work
  Title of Master thesis: ´Organizational culture of nongovernmental organizations providing social services for female sex workers´
  Masaryk University in Brno
  Faculty of Social Studies
 • 2007: Master degree, European Political Sociology
  Title of Master thesis: ´Czech Aid Workers in Afghanistan´
  Dalarna University in Falun, Sweden
 • 2006: Bachelor degree, Social Policy and Social Work and Sociology
  Title of Bachelor thesis: ´Living situation of female drug users´
  Masaryk University in Brno
  Faculty of Social Studies
Employment
 • 1/2013 - now: Assistant Professor at the Department of Social Policy and Social Work
 • 1/2017 - 12/2018: Brno City Municipality, Consultant for Drug Strategy and Action Plan implementation
 • 9/2015 - 2/2017: Podané Ruce Organization, Social worker in Advisory centre for drug users
 • 9/2014 - 12/2015: Research Institute on Labour and Social Affairs, Researcher, Project on Prevention of Homelessness
 • 12/2012 - 12/2014: Project coordiator, European Project ´Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling´
 • 10/2008 - 12/2010: Podané Ruce Organization, Centre manager and social worker in outreach program and drop–in centre for drug users
 • 08/2005 - 07/2007: Podané Ruce Organization, Outreach social worker with drug users
Teaching Activities
 • 9/2015 - now: Teacher, Master´s level course: Critical Social Work
 • 1/2013 - now: Teacher, Master´s level course: Gender Perspectives in Social Work Practice
 • 02/2010 - now: Bachelor and Master thesis supervisor
 • 09/2012 – 01/2013: Teaching Assistant, Bachelor´s level course: ´Gendering Welfare States´
 • 09/2012 – 01/2013: Teaching Assistant, Master´s level course: ´Understanding Political, Social and Welfare Attitudes´
Scientific and Research Activities
 • Cooperation with ´Jako Doma´ Organization.
  Research on female homelessness and experiences with violence.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 08/2011-06/2012 visiting researcher at the School of Social Work, Lund University, Sweden
 • 02/2011 – 06/2011 freemover student at the Centre for Gender Studies, Lund University, Sweden
 • 2011/01/10 – 2012/05/29: Lund University, Lund, SWE
 • 2006/07/22 – 2007/08/28: Dalarna University, Falun, SWE
Activities Outside University
 • Active member of Platform for Complex Approach to Drug Use and Addictions
  http://www.zavislostikomplexne.cz/
Awards Related to Science and Research
 • 12/2015: EDIS – Faculty of Social Studies Award for the best doctoral thesis
Major Publications
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. Spolupráce s uživatelkami a uživateli drog z pohledu sociální práce. In Konference Sociální práce a drogy, 20. - 21. 4. 2017, Sananim z.ú. 2017. URL info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 s. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8. Online knihkupectví Munipress info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. I Know What I'm Doing. Experiences of Women who Use Methamphetamine. Brno: Muni press, 2016. 238 s. Edice EDIS, 15. svazek. ISBN 978-80-210-8315-8. URL info
 • ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Trbola ROBERT, Jan MILOTA, Magda FRIŠAUFOVÁ a Jiří VYHLÍDAL. Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016. 119 s. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. ISBN 978-80-7416-239-8. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Jitka, Eliška LINDOVSKÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna. Praha: Jako doma - Homelike, o.p.s., 2016. 51 s. ISBN 978-80-905743-3-5. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014. info
 • KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014. URL info
 • ČERNÝ, Jakub, Magda FRIŠAUFOVÁ, Jakub LARISCH, Pavel NEPUSTIL a Markéta SZOTÁKOVÁ. Rodící se diskuze na poli služeb pro osoby užívající návykové látky. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 38-41. ISSN 1213-6204. info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. Research Accounts of Female Drug Use and their Implications for Social Work. Sociální práce / Sociálna práca. 2014, roč. 14, č. 5, s. 35-45. ISSN 1805-885X. URL info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. The Female Drug User as a "Victim" or "Villain" and the Implications for Social Work. Social work and society. Essen, Germany: Center for Social Work and Social Policy, 2013, Vol.10, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. URL info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda, Kalivodová RENATA a Nepustil PAVEL. Ženy. In Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013. s. 50-59. Monografie No 19. ISBN 978-80-7440-072-8. info

2019/12/16

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info