Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D.

Department for the Study of Religions


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter
  narozen 8. 6. 1981 v Brně.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav religionistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • externí pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010-2019: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, doktorské studium religionistiky.
 • Název dizertační práce: „Metodologické a interpretační problémy při studiu náboženství severních Indoevropanů: Předkřesťanské tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd“.
 • 2006-2011: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, magisterské studium humanitní environmentalistiky.
 • Název diplomové práce: „Christianizace Evropy a příčiny environmentální krize“.
 • 2006-2009: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, magisterské studium religionistiky.
 • Název diplomové práce: „Kelto-slovanské mytologické paralely a jejich historické pozadí“.
 • 2002-2006: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, bakalářské studium religionistiky.
 • Název bakalářské práce: „Ódin“.
Pedagogická činnost
 • Pravěká náboženství Evropy
 • Náboženství a násilí
 • Christianizace Evropy
 • Náboženství světa: Západ
 • Konec světa
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zájmy:
  Předkřesťanská náboženství Evropy
  Christianizace Evropy
  Pohanství a novopohanství
  Náboženství a ekologie
 • Grantové projekty:
  1. 3. 2017 – 31. 3. 2017: výzkumný projekt "Christianization of Northern Europe: Clash of Ideologies, Cultural Transformations, and Beginnings of Christian Identity Among Transalpine Europeans", výzkumný program Fellowship for Junior Researchers, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Německo
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 28. 8. 2017 – 31. 1. 2018: Udmurt State University, Izhevsk, Partnerské instituce MU, RUS
 • 1. 10. 2016 – 31. 1. 2017: Comenius University in Bratislava, Bratislava, CEEPUS, SVK
 • 1. 4. 2015 – 30. 9. 2015: University of Leipzig, Leipzig, Erasmus+, DEU
 • 27. 1. 2014 – 30. 6. 2014: Vytautas Magnus University, Kaunas, LLP Erasmus, LTU
Vybrané publikace
 • REICHSTÄTER, Jan. Modzelewski, K. (2017). Barbarská Evropa. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2020, roč. 28, č. 2, s. 215-218. ISBN 978-80-257-2309-8. URL info
 • REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9579-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9579-2019. URL info
 • REICHSTÄTER, Jan. The Decline of Contemporary Celtic Paganism in the Czech Republic : Factors in the Growth and Erosion of Czech Celtophilia. Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies. Equinox, 2018, roč. 20, č. 1, s. 71-91. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.33534. URL info
 • REICHSTÄTER, Jan. Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů : Historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce „patřícího do Evropy“ již dvanáct století. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 16, č. 1, s. 56-67. ISSN 1214-5351. Digitální knihovna FF MU URL info
 • REICHSTÄTER, Jan. Germanofilie, germanománie a germánská studia : Pět století kontemplací nad starogermánskými mýty. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 2, s. 183-204. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • REICHSTÄTER, Jan. Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 25, č. 1, s. 69-84. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • REICHSTÄTER, Jan. Jak rozumět „pohanským reliktům“: Folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 161-185. ISSN 1210-3640. Časopis Religio info
 • REICHSTÄTER, Jan. Běťáková, M. E. & Blažek, V. (2012). Encyklopedie baltské mytologie. In Sacra. Masarykova univerzita, 2014. s. 67-70. info
 • REICHSTÄTER, Jan. „7 let v Tibetu: Autobiografická kniha Heinricha Harrera v hollywoodském diskurzu stejnojmenného filmu Jeana-Jacquesa Annauda“. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2006, č. 1, s. 73-77. ISSN 1214-5351. info

25. 3. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info