doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Associate professor, Department of Political Science


Office: 4.60
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4235
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Chytilek, Roman, Ph.D. born February 24, 1976, Brno,
Department/Faculty/University
 • Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
  International Institute of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Function, current position
 • Vice-Dean for Strategy and Development
  Associate Professor
Education and academic qualifications
 • 2015: Associate Professor,Faculty of Social Studies, Masaryk University, thesis Party Competition in Policy Space, Framework for Analysis.
 • 2007: Ph.D., political science with highest honors, thesis Majoritarian Electoral systems research, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2003: MA., political science with highest honors, thesis Micro-system Analysis of the Canadian Electoral Competition, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2001: BA. with highest honors, Political Science and Sociology, thesis Canadian Reform Party. From Waiting for the Waves to the Breaking the Waves?, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Professional experience
 • 2015-: Associate Professor, Faculty of Social Studies, Masaryk University 2011-: Vice Dean, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2009- : Coordinator, Electoral Studies and Political Marketing Master's profilation
 • 2007-2015: Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2005-2012 : Research Secretary, Comparative Political Research Institute, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2004-2007: Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2002-2003: External Consultant, EGO MC
Teaching activities
 • Teaching and co/teaching: Comparative Party systems, Electoral Systems and Elections, Research Methods, Experimental PS, Game Theory, Electoral Engineering, Parties and Party Systems, Debates
Research activities
 • Research areas: electoral systems, elections, party systems, research methodology, experimental political science Grants awarded: 2018: Experimental Research on Emotional Reaction to Cyber-threats (member of the Research Team) 2017- European Values Study. Czech Science Foundation (member of the Research Team) 2013-2015: Experimental research on Repeated Decision Making: Economic and Political Science Approaches. GAMU 2013-2015: Experimental Research on Electoral Behavior and Decisionmaking in Highly Personalised Elections. Czech Science Foundation 2010-2012: Policy Space in the V4 countries. Czech Science Foundation 2009-2011: Political Parties in the Developing Countries- member of the research team 2008-2010: European Values Study (EVS)- member of the research team 2005-2010: Political Parties and Representation of Interests in Contemporary European Democracies- member of the Research Team 2006: Publication grant awarded by the Government of Canada 2005: Mechanical and Psychological Effects of Electoral Systems (FRVŠ)
Professional stays abroad
 • 2004: J.F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin
 • 2009: Erasmus Visiting Professor: Otto von Guericke Univ., Magdeburg, Germany
 • 2011: IPSA Summer School in Research Methods, University of Sao Paulo, Brazil
 • 2017: Tartu University: Erasmus Visiting Scholar
 • 2018: Ljubljana University: Erasmus Visiting Scholar
 • 2019: Bergen University: Erasmus Visiting Scholar
Other academic activities, research projects, grants
 • 2011-: Vice-Dean, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Non-university activities
 • 2013-2016: Czech Science Foundation: member of the expert panel P408: Political Science/Law
Most significant professional accomplishments
 • Czech Society of political science- member
Major publications
 • CHYTILEK, Roman, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. An experimental study of countermeasures against threats : real-world effects meet treatment effects. Quality & Quantity. Dordrecht: Springer, 2022, roč. 56, č. 6, s. 4825-4840. ISSN 0033-5177. doi:10.1007/s11135-022-01354-4. URL info
 • HAJDINJAK, Sanja, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Roman CHYTILEK. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill, 2022. 184 s. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041. URL info
 • CHYTILEK, Roman. Corrupt elites, pure people and double standards? Attitudes of Central European populist and mainstream political party sympathisers to systemic and individual corruption. In Jonathan Mendilow, Eric Phélippeau (eds.). Populism and Corruption : The Other Side of the Coin. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021. s. 57-86. ISBN 978-1-83910-966-9. doi:10.4337/9781839109676.00011. informace o monografii info
 • CHYTILEK, Roman. Dva světy nebo jeden? Srovnání hodnot sympatizantů mainstreamových a populistických stran. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava: Slovart, 2019. s. 291-327. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • TÓTH, Michal a Roman CHYTILEK. Fast, frugal and correct? An experimental study on the influence of time scarcity and quantity of information on the voter decision making process. Public Choice. Springer, 2018, roč. 177, 1-2, s. 67-86. ISSN 0048-5829. doi:10.1007/s11127-018-0587-4. článek info
 • KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany. 1. vyd. Brno: B&P Publishing, 2018. 291 s. ISBN 978-80-7485-173-5. URL info
 • CHYTILEK, Roman a Michal TÓTH. Stopping the Evil or Settling for the Lesser Evil : An Experimental Study of Costly Voting with Negative Payoffs in a TRS Electoral System. In Maturo, A., Hošková-Mayerová, Š., Soitu, D.-T., Kacprzyk, J. Recent Trends in Social Systems : Quantitative Theories and Quantitative Models. Heidelberg: Springer, 2017. s. 89-103. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 66. ISBN 978-3-319-40583-4. doi:10.1007/978-3-319-40585-8_9. info
 • HRBKOVÁ, Lenka, Jozef ZAGRAPAN a Roman CHYTILEK. The Demand Side of Negativity and Privatization in News : Experimental Study of News Consumer Habits. In Hošková-Mayerová, Šárka; Maturo, Fabrizio; Kacprzyk, Janusz. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. Cham: Springer, 2017. s. 55-69. Studies in Systems, Decision and Control. Vol 104. ISBN 978-3-319-54818-0. doi:10.1007/978-3-319-54819-7_5. URL info
 • ANDRÉ, Audrey, Sam DEPAUW, Matthew S. SHUGART a Roman CHYTILEK. Party nomination strategies in flexible-list systems : Do preference votes matter? Party Politics. London: SAGE Publications, 2017, roč. 23, č. 5, s. 589-600. ISSN 1354-0688. doi:10.1177/1354068815610974. URL info
 • HRBKOVÁ, Lenka, Roman CHYTILEK, Jozef JANOVSKÝ, Otto EIBL a Jozef ZAGRAPAN. Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Oscar G. Luengo. Political Communication in Times of Crisis. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2016. s. 51-75. ISBN 978-3-8325-4177-4. info
 • CHYTILEK, Roman. Can (Inter-party) Politics “Disappear”? Sociální studia. Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 23-43. ISSN 1214-813X. URL info
 • LINEK, Lukáš, Roman CHYTILEK a Otto EIBL. Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 5, s. 647-677. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.5.275. URL info
 • HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12/2015, č. 4, s. 7-16. ISSN 1214-813X. http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/01_Editorial_Hrbkova_Chytilek.pdf info
 • CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X. URL info
 • CHYTILEK, Roman. Politický prostor a politická témata. Studie k soutěži politických stran. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 203 s. Politologická řada/ svazek 48. ISBN 978-80-7325-357-8. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • SVAČINOVÁ, Petra a Roman CHYTILEK. Office Allocation in the Czech Government and Chamber of Deputies in Light of Coalition Theory. World Political Science Review. Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1-30. ISSN 1935-6226. URL info
 • CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. České politické strany v policy prostoru. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 61-88. ISSN 0038-0288. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009. 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • ŠEDO, Jakub a Roman CHYTILEK. How the Tailor of Marrakesh Suit Has Been Altered: Advantage Ratio as a Tool in Post-Communist Electoral Reforms Research. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-62. ISSN 1801-6545. URL info
 • ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. info
 • HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 7-10. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info
 • EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info
 • CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info
 • CHYTILEK, Roman. Between the Macro and Micro Duvergerian Agendas. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity:The Canadian Case. Brno: Mgr. Anton Pasienka/AP, 2007. s. 33-68. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Roman CHYTILEK. Slovakia. In Harper, F. J. (ed.): Trade Unions of the World. London: John Harper Publishing, 2005. s. 303 - 305. 6th edition. ISBN 0-9543811-5-7. info

2020/04/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info