Project information

Alternativní formy pedagogické praxe v Terénním středisku výchovy pro TUR PdF MU v Brně

Project Identification
ROZV/42/2002
Project Period
1/2001 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Charles University
Natural Science Faculty Charles University
Palacký University, Olomouc
Faculty of Education Palacký University, Olomouc
Centre of Ecological Education Lipka

Č. projektu z r. 2001: P/13/2001
Cílem projektu je vytvořením technického a organizačního zázemí ve specializovaném pracovišti umožnit, aby středisko současně sloužilo jako pracovna, laboratoř, knihovna, studovna i relaxační centrum, kde se v interiéru i v terénu, jv přírodě prezentované biotopovou zahradou, setkávají žáci, studenti prezenčního i kombinovaného studia, pedagogové, s didaktiky i odborníky specialisty dalších profesí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info