Project information

Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ

Project Identification
ROZV/55/2002
Project Period
1/2000 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2000: R/33
Projekt vychází ze stále setrvávající problematické situace ve výuce německého jazyka na základní škole, kde je stále nedostatek kvalifikovaných vyučujících. Cílem je snaha poskytnout těmto učitelům možnost získání odborného vzdělání. Jeho těžiště spočívá ve zvýšení kompetence jazykové, lingvistické, literárněvědné, interkulturní a metodicko-didaktické.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info