Project information

Nové přístupy k praktické výuce německého jazyka při přípravě učitelů NJ pro 1. stupeň ZŠ v bakalářském studiu na PdF

Project Identification
ROZV/118/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na studijní program Učitelství pro ZŠ, na konkrétní formu 3-letého bakalářského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenčního i kombinovaného. Studium je po 3. ročníku zakončeno příslušnou závěrečnou bakalářskou zkouškou. Při poměrně malém počtu výukových hodin cizího jazyka je nezbytné postupovat při výuce podle cílených metod, tak aby bylo posluchačům umožněno v co nejkratší době zlepšit praktickou znalost německého jazyka. Především lze vycházet ze skutečnosti, že ovládání správné německé výslovnosti nemá na počátku studia patřičnou úroveň, což je ovšem nezbytným předpokladem pro vzdělání každého učitele cizího jazyka na 1. stupni ZŠ.