Project information

Psychologické aspekty způsobilosti k pedagogické práci na ZŠ

Project Identification
ROZV/P100/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 82/2002
Nejdůležitějším úkolem bude vybrat a metodicky propracovat adekvátní výchovné postupy, které by pozitivně ovlivnily akceleraci žádoucích složek způsobilosti pro pedagogickou práci. Vzhledem k tomu, že se jedná spíše již o značně komplexní útvary duševního dění osobnosti, bude uplatnění navrhovaných a ověřovaných metodik záležitostí studia adolescence. V podmínkách pedagogické fakulty by tyto výstupy mohly oslovit zvláště studenty druhých a třetích ročníků. V bazální podobě by je však bylo možné využít i při výchovné práci na středních pedagogických školách. Z ontogenetického hlediska by bylo také žádoucí propracovat metodiku utváření předpokladů pro učitelství i ranější stadia - které by mohlo vyústit do podoby příručky pro rodiče a vychovatele.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info