Project information

Diseminace programu Normální je nekouřit

Project Identification
DAR-628-0Z-2011
Project Period
9/2011 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Program Normální je nekouřit je kontinuálním programem pro I. stupeň základní školy (děti 7-11 let), který je zaměřen na zdravý životní styl a prevenci kuřáctví. Pilotním ověřením programu bylo zjištěno, že se jedná o efektivní program, který statisticky významně ovlivnil znalosti dětí, a částečně i jejich postoje žádoucím směrem. Program byl velmi dobře přijímám rodiči i učiteli, což je pro jeho úspěšné uvedení do praxe velmi významné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info