Project information

Rozšíření a zlepšení přístupu studentů k informačním zdrojům

Project Identification
FRVS/411/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Na pedagogické fakultě posluchači již tradičně využívají neučebnové prostory ke konzultacím a samostudiu. To inspirovalo některé katedry k umisťování výpočetní techniky do těchto prostor tak, aby měli studenti k dispozici alespoň standardní nástroje pro práci s informacemi. S rozvojem počítačové sítě dochází k potřebě inovovat výpočetní techniku těchto pracovišť a současně rozšířit jejich počet. Abychom předešli praktikovanému rozmisťování nevyhovující a zastaralé techniky na tato pracoviště, rozhodli jsme se vybavit tato pracoviště technikou, která odpovídá době a potřebám uživatelů, celkem 32 stanic. V souvislosti s rozvojem sítě bude nutno nahradit stávající server sloužící jako hlavní Internet server fakulty již 10 let. Je třeba rovněž proškolit velký počet posluchačů kombinovaného studia tak, aby byli schopni samostatně se orientovat v informačních zdrojích fakultních, univerzitních a zdrojích přístupných na Internetu. Aby bylo možné využívat moderní techniku nejen v největších posluchárnách, navrhujeme zakoupení jednoho mobilního a jednoho pevně instalovaného dataprojektoru. Výkonnější bude pevně instalován i s počítačem v posluchárně č. 23, která bude sloužit jako školící a instruktážní pracoviště KDT a CIT. Menší přenosný dataprojektor s notebookem bude použitelný na kterékoliv učebně a odpadne tak závislost na velkých učebnách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info